ggg ggg ggg ggg

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł odwiedził Miasto i Gminę Serock w ważnym dniu dla mieszkańców i władz samorządowych

W ubiegłą środę, 5 lutego na terenie miasta i gminy Serock odbyły się ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia: oficjalne oddanie do użytku ulicy Książęcej w Jadwisinie, przekazanie nowoczesnego samochodu dla OSP Serock oraz otwarcie Klubu Senior + w Szadkach. W uroczystościach udział wzięło wielu honorowych gości na czele z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem.

Pierwszym punktem uroczystości było oficjalne oddanie do użytku ulicy Książęcej w Jadwisinie.
W ramach zadania wybudowano jezdnię asfaltową, chodniki, oświetlenie uliczne, progi zwalniające, a także wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt zadania wyniósł 859 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 601 300 zł (z dofinansowania pokrytych zostało 70 proc. kosztów zadania).
Kolejnym punktem było uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.
Zakup nowoczesnego samochodu sfinansowany został ze środków m.in.: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, środków pozostających w dyspozycji KG PSP, Miasta i Gminy Serock oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.
Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie Klubu Senior+ w Szadkach.
Na potrzeby klubu przeprowadzono gruntowny remont istniejącego budynku, począwszy od wykonania izolacji ścian fundamentowych, a skończywszy na wykonaniu nowego ocieplenia i pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych.

Wykonano też niezbędne instalacje, umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Zmieniony został układ pomieszczeń wewnątrz budynku – stworzona została sala do ćwiczeń ruchowych. W ramach zadania obiekt wyposażony został w sprzęt rtv-agd, meble oraz sprzęt sportowo-rehabilitacyjny. Z działalności Klubu skorzystają osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące teren Miasta i Gminy Serock. Dla seniorów przygotowana została oferta prozdrowotna, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna oraz opiekuńcza. W działalność placówki włączone zostaną grupy seniorów, działające na terenie gminy Serock. Koszty związane z realizacją inwestycji wyniosły ponad 626,5 tys. zł, z czego kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa przez Wojewodę Mazowieckiego to 150 tys. zł.
Gospodarzem uroczystości był burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur Borkowski, który w swoich przemówieniach podkreślił, jak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grupy społecznych oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających realizację tych potrzeb. Budowa drogi w ulicy Książęcej, nowy wóz ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Serocku oraz Klub Senior+ w Szadkach to przykłady działań jakie serocki samorząd podejmuje, przy wsparciu różnego rodzaju podmiotów, dla dobra i zwiększenia komfortu życia mieszkańców gminy.

/źródło: UMiG Serock/

1 828 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Demonstracja poparcia dla reformy sądownictwa

8 lutego 2020 r. pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie odbyła się manifestacja poparcia dla reformy sądownictwa realizowanej przez Prawo i...

Zamknij