ggg ggg ggg ggg

Wizyta Marszałka Województwa w gminie Andrzejewo

W dniu 1 marca 2019 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Andrzejewo, na którą przybył Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Wicestarosta Ostrowski Pan Józef Rostkowski. W sesji uczestniczyła także Wójt Gminy Andrzejewo Pani Beata Ponichtera wraz z Sekretarzem Gminy Panem Robertem Rosiakiem oraz Skarbnikiem Gminy Panią Ewą Godlewską. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również sołtysi z terenu Gminy Andrzejewo oraz dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

W czasie obrad, którymi kierowała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Justyna Kazimierczuk podjęto kilka uchwał. Podjęto uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok, zmian w budżecie gminy na 2019 r. oraz przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrzejewo na 2019 rok.
Po jednogłośnym przyjęciu przez Radę Gminy uchwał, radni oraz zaproszeni goście wysłuchali wystąpienia Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pan Adam Struzik omówił istotne problemy dotyczące samorządu województwa mazowieckiego, w tym bardzo ważne sprawy dotyczące drogowego i kolejowego transportu publicznego. Marszałek przedstawił również możliwości dofinansowania działań gminy ze środków Unii Europejskiej oraz funduszy własnych województwa mazowieckiego, jakie przewidziane są w bieżącej perspektywie finansowej.
Istotne dziedziny, które wskazał Marszałek to programy dofinansowań kierowane do sołectw, programy na infrastrukturę sportową, gospodarkę niskoemisyjną, zabytki, straż pożarną, drogi oraz gospodarkę wodno- kanalizacyjną.
Uczestnicy sesji z wielkim zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia Marszałka. Podczas dyskusji głos zabrał również Wicestarosta Ostrowski oraz Wójt gminy Andrzejewo.
Tego samego dnia po południu Marszałek Województwa spotkał się z mieszkańcami gminy Andrzejewo w Szkole Podstawowej w Andrzejewie. Na zaproszenie Wójta Gminy Andrzejewo Pani Beaty Ponichtery w spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Pani Danuta Bodzek – Dyrektor Opery Kameralnej w Warszawie, Wicestarosta Powiatu Ostrowskiego Józef Rostkowski, Ksiądz Proboszcz Parafii Andrzejewo Jerzy Kruszewski, radni gminy oraz przedstawiciele jednostek OSP z terenu gminy, Koła Gospodyń Wiejskich, Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej i Rycerzy Kolumba. Marszałek w swoim wystąpieniu podkreślił rangę i znaczenie działania lokalnych organizacji na rzecz społeczeństwa gminy. Zaproszeni goście mogli podziwiać zmagania w różnych konkursach przygotowanych dla mieszkańców gminy np. krojeniu kapusty na czas, obieraniu ziemniaków, czy umiejętności wykonania sałatek, które później wszyscy mieli okazję degustować.
/Info/

2 615 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Róże Burmistrza Tłuszcza” rozdane!

W ubiegłą sobotę, 9 marca w hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana PawłaIII odbył się finał dziewiątej edycji plebiscytu...

Zamknij