ggg ggg
ggg ggg

WIELOMILIONOWE INWESTYCJE W GMINIE MAŁKINIA GÓRNA

WODOCIĄGI

Budowa wodociągów, budowa kanalizacji, pozyskiwanie gruntów od PKP na inwestycje gminne, budowa targowiska, termomodernizacja obiektów gminnych – szkół i ośrodków zdrowia, przygotowywanie kolejnych projektów, głównie na drogi- to wielka szansa dla gminy Małkinia Górna.
Na większość tych inwestycji mieszkańcy gminy czekali wiele lat. W Dobie XXI wieku wodociągi, na które nie ma już tyle środków zewnętrznych co 10 i więcej lat temu, były w mijającej kadencji zadaniem priorytetowym. Na budowę wodociągów w gminie Małkinia Górna przeznaczono środki z budżetu. Wydano na nie 12 119 354,00 zł.
Ambitny plan wybudowania prawie 100 km sieci wodociągowej w ciągu 4 lat jest w końcowej fazie realizacji. Kolejne miejscowości: Małkinia Dolna, Sumiężne, Daniłowo, Daniłowo Parcele, Niegowiec, Żachy Pawły, Orło, Prostyń, Kiełczew, wzbogaciły się już w dostęp do uzdatnionej wody, a w innych miejscowościach takich jak Poniatowo, Grądy, trwa obecnie budowa kolejnej nitki sieci wodociągowej. Ostatnie miejscowości, które oczekują na wodociągi to: Borowe, Treblinka i Boreczek. W tej chwili jest już po przetargu i wkrótce będzie podpisana umowa na wykonanie tego zadania. Przy sprzyjającej aurze wielce prawdopodobne, że wykonawca może wykonać to zadanie jeszcze do końca 2018 roku.
Rozbudowa sieci wodociągowej w południowej części gminy nie byłaby możliwa, gdyby nie budowa Stacji Uzdatniania Wody w Złotkach, którą gmina Małkinia Górna wybudowała wspólnie z gminą Sadowne. To bardzo nowoczesny obiekt. Kosztował łącznie 1 366 636,00 zł z czego 684 420,00 zł to wydatek gminy Małkinia Górna.
Aby rozbudowywać sieć wodociągową w północnej części gminy należało wyremontować Stację Uzdatniania Wody w Kańkowie, która zasila w wodę tę część gminy Na ten cel wydano ponad 1 200 000,00 zł.

KANALIZACJA

Kanalizacja w gminie Małkinia Górna to wielkie wyzwanie. W ciągu ostatnich trzech lat wydamy na jej budowę 6 061 022,00 zł. Ulice, które wzbogaciły się w kanalizację to ul. 1 Maja, Kościelna, Ostrowska i ulica Nurska. Wkrótce rozpocznie się budowa kanalizacji na ulicy 15 Sierpnia i 11 Listopada oraz na ulicy Brokowskiej, w Zawistach Nadbużnych, Rostkach Wielkich, Zawistach Podleśnych i Kańkowie.
Kanalizacja ulicy Brokowskiej jest na etapie wyłaniania wykonawcy. Najniższa cena z ogłoszonego przetargu to 10 900 000,00 zł. To największy jak dotychczas projekt kanalizacyjny w historii gminy. Będziemy go zrealizowali do 2020 roku.

Budując wodociągi i kanalizację w całej gminie dbaliśmy o jej zrównoważony rozwój.
Bardzo cieszy fakt, że pozyskaliśmy środki zewnętrzne na wiele bardzo ważnych zadań, które służą lub będą służyć naszym mieszkańcom.
Przebudowa ulicy Biegańskiego i ulicy Kolejowej, budowa targowiska „Mój Rynek”. Organizacja Gminnego Żłobka, zorganizowanie Klubu Senior +, termomodernizacja Przedszkola Samorządowego, Szkoły Podstawowej nr. 2 im. Fryderyka Chopina. Są to zadania z dofinansowaniem unijnym.
Pozyskane środki zewnętrzne: unijne i rządowe, to ważny element wsparcia budżetu w realizowanych inwestycjach. W 2016, 2017 i 2018 r. gmina Małkinia Górna pozyskała ponad 16 milionów środków zewnętrznych: unijnych i krajowych. Dzięki temu znacznie obniżyliśmy zadłużenie gminy.
Dofinansowanie zewnętrzne pozwoliło nam na bardziej dynamiczne prowadzenie gminnych inwestycji. Stale jednak pracujemy nad pozyskiwaniem środków na nowe, strategiczne inwestycje, m. in. na kanalizację oraz drogi. Ich pozyskanie pozwoli nam szybciej uporać się z bardzo ważnymi dla mieszkańców zadaniami.

BUDOWA DRÓG GMINNYCH I CHODNIKÓW

Na terenie gminy Małkinia Górna powstają nowe nawierzchnie asfaltowe na odcinkach dróg gminnych: droga w Klukowie, droga w Niegowcu, w Grądach, w Poniatowie, ul. Witosa a budowane chodniki, także poza Małkinią np. w Małkini Dolnej czy Błędnicy, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

GMINA DOKŁADA DO BUDOWY DRÓG I CHODNIKOW POWIATOWYCH

Gmina współpracuje z powiatem. Wybudowaliśmy wspólnie chodnik w Zawistach Podleśnych. Gmina dołożyła do tej inwestycji 50% czyli 163 000,00 zł, dzięki temu jeden z najbardziej niebezpiecznych odcinków drogi powiatowej zyskał na bezpieczeństwie. Gmina współfinansowała także drogę powiatową w Daniłowie w wysokości 40 664,00 zł.
Położyliśmy nową nakładkę asfaltową na ul. Kościelnej na drodze powiatowej, ale to już za sprawą prowadzonej przez gminę inwestycji- budowa kanalizacji.

DROGI WOJEWÓDZKIE W GMINIE

Cieszy fakt, że droga 627 do Kosowa Lackiego została ponad dwa lata temu oddana do użytku. Ten kilkunastokilometrowy odcinek jest bardzo uczęszczanym ciągiem komunikacyjnym. Gmina Małkinia Górna czyni starania, aby nastąpił dalszy remont tej drogi wojewódzkiej na odcinku Małkinia Górna – Ostrów Mazowiecka. Wszystko wskazuje na to, że i ten odcinek zostanie wyremontowany. Również w Orle powstał kilometr nowej drogi wojewódzkiej, który zwiększa komfort użytkowników. Jednak nadal potrzebny jest intensywny lobbing w tej sprawie. Droga jest bardzo zniszczona, wąska, i zagraża jej użytkownikom.

BUDOWA GMINNEGO TARGOWISKA

Budowa targowiska była możliwa dzięki temu, że udało się pozyskać ponad 4 hektary gruntów od PKP. Na 1,3 h zostało zaplanowane targowisko, na które gmina pozyskała prawie 1 000 000,00 złotych. Utwardzone stanowiska handlowe, drogi dojazdowe, budynek socjalny, oświetlenie, doprowadzona kanalizacja i sieć wodociągowa, wiaty handlowe, poprawią warunki dla jego użytkowników. Wartość inwestycji to prawie 4 000 000,00 zł.

BUDŻET OBYWATELSKI

W roku 2017 gmina przystąpiła do realizacji budżetu obywatelskiego. W wyniku głosowania mieszkańcy gminy mogli zdecydować na co przeznaczą 150 000,00 zł. Zwyciężył projekt: „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum Małkini Górnej”. Obecnie przygotowana jest już dokumentacja, która pozwoli zrealizować tę inwestycję. Na działce o powierzchni ok. 2 500 metrów kwadratowych, na obecnym targowisku zaplanowana została ekspozycja sosnowa, stoły do gry w szachy, stoły do gry w warcaby, tężnia oraz miejsce, w którym wyeksponowany zostanie Honorowy Obywatel Małkini, p. Stanisław Tym. Ten projekt jest początkiem zagospodarowania centrum i stworzenia w nim przyjaznej dla wszystkich pokoleń przestrzeni, do spędzenia wolnego czasu .

REMONTY W BUDYNKACH GMINNYCH, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ OŚRODKI ZDROWIA

W budynku przy ulicy Biegańskiego, w którym mieści się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mak-Med, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, naprawiony dach, wyremontowana łazienka na górnej kondygnacji, a ośrodek w Prostyni jest obecnie kompleksowo remontowany. W Prostyni najważniejszy był remont wewnątrz, ponieważ trzeba było zapewnić warunki do prowadzenia podstawowej opieki zdrowotnej. Obecnie jest wykonywana termomodernizacja, która jeszcze w październiku zostanie zakończona.
Dzięki tym remontom w Ośrodku Zdrowia w Prostyni może pracować dr Jerzy Kostecki, który codziennie przyjmuje pacjentów z okolicznych miejscowości, z czego mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Od 15 maja 2018 roku do 1 października 2018 nie mieli dostępu do usług medycznych na miejscu, co było dużą uciążliwością.
Dokumentacja została wykonana także na wiele innych, gminnych inwestycji. Pozwoli ona wkrótce realizować zadania drogowe, rozbudowę i remont OSP w Błędnicy, remont świetlicy we wsi Sumiężne, remont starej, zabytkowej plebanii przy ul. Kościelnej i jej adaptację na Gminno – Parafialne Centrum Kultury.
Na wyżej wymienione zadania gmina złożyła wnioski o dofinansowanie. Na ich rozstrzygnięcie musimy jednak poczekać jeszcze kilka tygodni.
Podobnie z boiskami przy Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej- Curie w Małkini Górnej i w Szkole im. Jana Pawła II w Prostyni. Obydwa boiska to inwestycje połączone z doświetleniem obiektów oraz ich ogrodzeniem.
W minionej kadencji Urząd Gminy w Małkini Górnej może poszczycić się tytułami: „ Przyjazny Urząd 2017”, „Przyjazny Urząd 2018,” „Wawrzyn Jakości 2018”.

2 099 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Samorządowiec, prezes, bibliotekarz, społecznik – Rafał Rozpara kandydatem na wójta gminy Jadów

KURIER W…: Od 12 lat jest Pan radnym Rady Gminy w Jadowie, od 10 lat prezesem Lokalnej Grupy Działania, bardzo...

Zamknij