ggg ggg
ggg ggg

Samorządowiec, prezes, bibliotekarz, społecznik – Rafał Rozpara kandydatem na wójta gminy Jadów

KURIER W…:
Od 12 lat jest Pan radnym Rady Gminy w Jadowie, od 10 lat prezesem Lokalnej Grupy Działania, bardzo prężnie działającej na Mazowszu, a zaangażowanie Pana w nowo budowaną bibliotekę w Jadowie zaowocuje niebawem uroczystym otwarciem… A teraz okazuje się, że ma Pan „Plan dla Gminy Jadów”

Rafał Rozpara:
Plan dla Gminy Jadów współtworzony był razem z mieszkańcami i wydaje mi się, że wskazujemy na wiele obszarów wymagających zmian.
KURIER W…:
W takim razie poproszę o przedstawienie naszym czytelnikom punktów tego planu.

Rafał Rozpara:
1. Liwiec – szansa naszego rozwoju
Zagospodarujemy rzekę, a zwłaszcza jej brzeg dla potrzeb turystyki i wypoczynku mieszkańców. Gmina musi być właścicielem przynajmniej kilku działek nad Liwcem, tak by mogła powstać niezbędna infrastruktura taka jak: pole namiotowe, WC, plac zabaw z siłownią, a przede wszystkim parkingi – trzeba skończyć z rozjeżdżaniem brzegu rzeki. W porozumieniu z władzami centralnymi i rządem należy zabezpieczyć brzeg rzeki w Urlach przed dalszym podmywaniem.
2. 100+ dla Seniora
Chcemy wspomóc naszych seniorów. Po wygranych wyborach wprowadzimy specjalny program dla naszych seniorów, którzy ukończyli 75 rok życia. Dodatkowe 100 złotych miesięcznie z pewnością wspomoże ich budżety i ułatwi walkę z trudnościami życia codziennego.
3. 600 zł dla każdego nowonarodzonego mieszkańca gminy Jadów
Narodziny to czas radości, ale także wydatków. Jednorazowa wypłata w wysokości 600 zł dla każdego nowonarodzonego dziecka w naszej gminie pomoże rodzicom skupić się na tym, co najważniejsze – dobru rodziny.
4. Punkt obsługi interesanta w UG
Proponujemy ułatwienie obsługi interesanta w Urzędzie Gminy w Jadowie między innymi poprzez wprowadzenie punktu obsługi interesanta na parterze.
5. Parkingi P&R Parkuj i Jedź
Działająca sprawnie komunikacja to podstawa dla rozwoju i wygody życia mieszkańców, dlatego chcemy przy stacjach PKP w Urlach i Szewnicy wykonać parkingi Parkuj i Jedź – gmina powinna wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców i zapewnić swobodny dostęp do stacji PKP poprzez odpowiednie parkingi, chodniki, schody – da się to zrobić przy dobrej współpracy z PKP. Popieramy również i zrobimy wszystko, co mieści się w kompetencji gminy, by stworzyć przestanek PKP Nowinki – Sitne.
6. PKS Wołomin
W porozumieniu z powiatem wołomińskim chcemy zorganizować komunikację publiczną, która będzie zapewniała obsługę i dojazd mieszkańców z różnych części naszej gminy do Jadowa i Wołomina, jak również do stacji PKP w Urlach i Szewnicy.
7. Fundusz sołecki – nasz budżet obywatelski
Będziemy rozwijać finansowany ze środków rządowych fundusz sołecki poprzez dokładanie z budżetu gminy drugiej złotówki, to znaczy, że zwiększymy wydatki na fundusz sołecki o 100 %. Chcemy w sposób równomierny i zrównoważony rozwijać wszystkie sołectwa i miejscowości naszej gminy, by było je stać na budowę oświetlenia ulicznego, dróg, chodników czy na ustawienie koszy na śmieci. Zależy nam, by to sami mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu jak największej części budżetu gminy Jadów.
8. Park w Jadowie
Mieszkańcy Jadowa i całej naszej gminy, jak również letnicy zasługują na dobrze zaprojektowany i przemyślany park w Jadowie, dlatego chcemy przeznaczyć środki na wybudowanie szaletu miejskiego, doposażenie istniejącego placu zabaw, odwodnienie parku i jego zagospodarowanie, np. poprzez nasadzenie odpowiednich kwiatów, krzewów i drzew.
9. Sport dzieci i młodzieży
Będziemy rozwijać aktywność sportową dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Przeznaczymy środki finansowe na udostępnienie i zabezpieczenie boiska w Jadowie, szczególnie w okresie wakacji, jak również będziemy wspierać działania klubów sportowych poprzez zapewnienie im odpowiedniego finansowania.
10. Oświata i Kultura w naszej gminie
Będziemy wspierać GOK i Bibliotekę w ich działaniach. Już niedługo będziemy mieli wspaniałą, nową bibliotekę publiczną w Jadowie – będzie ona służyć wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Pilnej interwencji wymaga stan budynków szkół w naszej gminie – dzięki wsparciu rządu i przeznaczeniu własnych środków finansowych wykonamy ich modernizację. Zapewniamy też, że my na 100% utworzymy od 1 września 2019 r. VII klasy w Urlach, Myszadłach i Szewnicy – nam można zaufać w tej kwestii, zawsze słuchaliśmy mieszkańców i nawet poprzez referendum próbowaliśmy wprowadzić w życie wolę większości, niestety obecne władze gminy to uniemożliwiły.
11. Inwestycje, inwestycje, inwestycje …
Naszym głównym celem będzie przyśpieszenie pozyskiwania przez gminę Jadów dotacji na tak zwane twarde inwestycje. Zależy nam na rozbudowie kanalizacji sanitarnej, gazyfikacji gminy, ale na warunkach korzystnych dla mieszkańców, a nie pod dyktat dostawcy gazu. Chcemy budować i remontować drogi w całej gminie, traktując wszystkie miejscowości w sposób sprawiedliwy i równomiernie dzielić dostępne środki finansowe. Naszym głównym kryterium będzie rzeczywista potrzeba mieszkańców i stan danej drogi, a nie położenie drogi u konkretnej radnej czy radnego.
12. Organizacje pozarządowe i działalność społeczna mieszkańców
Jako Wójt i Rada Gminy będziemy wspierać rozwój organizacji społecznych na terenie naszej gminy. Przeznaczymy 100 tysięcy złotych na dotacje dla stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych. Doceniamy tych, którym „chce się chcieć”, którzy robią coś społecznie dla naszej lokalnej społeczności.
KURIER W…:
Plan w wielu punktach wygląda obiecująco, tym bardziej, że jest Pan osobą odpowiedzialną i kompetentną, z wieloletnim doświadczeniem oraz wrażliwą na sprawy społeczne.
Życzę sukcesu w najbliższych wyborach samorządowych.

Rozmawiała Janina Czerwińska

1 102 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Mamy DOBRY PROGRAM dla Radzymina. Odpowiedzialny i przemyślany, oparty o realne źródła finansowania!

- rozmowa z Elżbietą Żmijewską, kandydatką na Burmistrza Radzymina Pani Elżbieto, proszę nam opowiedzieć o sobie, również o swoim bogatym...

Zamknij