ggg ggg ggg

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk prostuje tezy opozycji i promuje ważne zmiany w programie „Czyste powietrze”

19 grudnia 2022 r. w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Pułtusku odbyła się konferencja wicepremiera Henryka Kowalczyka z udziałem Marcina Grabowskiego radnego Sejmiku Mazowieckiego i kierownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

Wicepremier Henryk Kowalczyk w trakcje spotkania przedstawił wyjaśnienia dotyczące tez i przekłamań kolportowanych przez przedstawicieli opozycji dotyczących działań rządu i ministerstwa rolnictwa. Jako minister rolnictwa odniósł się do zagadnień dotyczących jego zakresu działań m.in.: dopłat i rekompensat, które wprowadził PiS dla rolników, wyjaśnił fakty związane z przywozem i wywozem zboża z Polski i Ukrainy, zdementował zarzuty dot. sprzedaży gruntów rolnych i innych. Podał również źródła skąd można czerpać wiedzę na tematy różnych programów i działań przeczących tezom opozycji. Przykładem niech będzie np. sprawa gruntów, która okazuje się sporym nadużyciem ze strony opozycji. Wg liczb realnych sprzedaż gruntów rolnych podawana, np. za rok 2021 wynosiła 20,5 ha i była 20-krotnie niższa w porównaniu do danych wcześniejszych (wynosiła 412 ha), więc twierdzenie opozycji, że było to 1600 ha mija się z prawdą. Takich nadużyć jest wiele więcej i jak stwierdza Wicepremier: „Ci, którzy chcą dyskutować proponuję by dyskutowali na argumenty… Nie wszystko, co ktokolwiek powie jest prawdą”. Przedstawił również pokrótce zmiany dla rolnictwa dot. dopłat do azbestu, środków na energię odnawialną, kwot zwrotu za paliwa rolnicze (zwiększenie z 1 zł do 1,20 zł), zmian systemu waloryzacji emerytur dla rolników i zrównanie z tymi z ZUSu, dwukrotne podwyższenie środków skierowanych na potrzeby Kół Gospodyń Wiejskich, itp.
Pytany przez naszą redakcję o plany na najbliższe miesiące zapewnił, że będą nadal kontynuowane spotkania z rolnikami i przekazywanie ważnych dla nich informacji o działaniach zmieniających życie rolników i wsi. Jak podkreślał do chwili obecnej rozmawiał z nimi podczas odbytych 54 spotkań, gdzie średnio uczestniczyło w nich od 150 do 200 osób. Miał spotkania w wielu województwach i zamierza być jeszcze w kolejnych np. dolnośląskim, opolskim i tam, gdzie będzie potrzebny. Plany i rozmowy będą dotyczyć m.in. umożliwienia chowu w bardzo uproszczonym systemie, asekuracji, rozbudowy Krajowej Grupy Spożywczej, stabilizacji cen, przetwórstwa, itp. Zaprezentował również zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Program wprowadza dodatkowe finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Beneficjenci, we wszystkich trzech częściach Programu, będą mogli otrzymać dofinansowanie tak jak dotychczas na szereg rozwiązań służących dociepleniu budynku i wymianie źródła ciepła wraz z np. modernizacją, CO i CWU, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Odpowiednio wyższe dofinansowanie przewidziano w każdej z trzech części Programu. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca Programu. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji. W Programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu: w części 1 programu – do 135 000 zł, w części 2 programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, w części 3 programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Więcej informacji można pozyskać ze strony Programu oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa.
/Janina Czerwińska/

201 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Modernizacja dawnego budynku gimnazjum

W dniu 15 grudnia 2022 roku na terenie budowy odbyła się narada koordynacyjna mająca na celu omówienie stanu zaawansowania realizacji...

Zamknij