ggg ggg

Modernizacja dawnego budynku gimnazjum

W dniu 15 grudnia 2022 roku na terenie budowy odbyła się narada koordynacyjna mająca na celu omówienie stanu zaawansowania realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy prace przebiegają planowo, bez utrudnień.

Aktualnie prowadzone są prace związane ze szpachlowaniem i przygotowaniem ścian do malowania. Została uzgodniona kolorystyka ścian wewnątrz obiektu oraz elewacji. Wymieniono całość stolarki okiennej i drzwiowej. Przebudowano szyb windy, a w najbliższym czasie zostanie wykonany montaż nowego dźwigu windy. Wykonano część robót związanych z modernizacją instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Obiekt rozbudowano o nową klatkę schodową. Ponadto w najbliższym czasie planuje się termomodernizację budynku głównego szkoły oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.
Nowa siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego będzie obiektem spełniającym współczesne normy, w pełni dostosowanym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przewidywany termin zakończenia prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku to lipiec 2023 roku.
Wartość inwestycji opiewa na kwotę 9 895 400,73 zł.
Kwotę 6 800 000,00 pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, a kwotę 2 000 000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Roboty budowlane wykonuje firma Przedsiębiorstwo Budowlane Księżopolski z Sokołowa Podlaskiego.

/Info Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

367 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kolejna inwestycja w OSP Zieleniec

Kolejna inwestycja zrealizowana w 2022 r. dotyczyła prac modernizacyjnych w szatni oraz w łazience strażnicy OSP Zieleniec. Inwestycja obejmowała: w...

Zamknij