ggg ggg
ggg ggg

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Radzymin okazją do podsumowań, podziękowań oraz uroczystego ślubowania MDP

21 tysięcy 314 minut – tyle czasu spędzili łącznie radzymińscy strażacy na akcjach ratowniczo-gaśniczych w minionym, 2017 roku. Druhowie z Miasta Cudu nad Wisłą interweniowali w 234 przypadkach, 70 razy wyjeżdżając do pożarów i 150 do likwidacji miejscowych zagrożeń (z czego 15 poza terenem gminy, w tym trzy poza powiatem).

Pod względem czasu przepracowanego na akcjach jednostka zajęła pierwsze miejsce w powiecie wołomińskim, pod względem liczby interwencji drugie, ustępując w minionym roku jedynie kolegom z OSP Marki. Podsumowania ubiegłorocznych działań dokonano w sobotę, 10 marca podczas dorocznego, walnego zebrania sprawozdawczego.
Otwarcia zebrania dokonał prezes Zarządu jednostki dh Edward Szymankiewicz, kierując słowo powitalne pod adresem strażaków i gości, wśród których znaleźli się m.in.: burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki, radny powiatu wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, przedstawiciel KP PSP w Wołominie st. kpt. Piotr Stach oraz Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak.
Formalną część zebrania poprzedziła uroczystość złożenia ślubowania przez dziewięciu członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, działającej przy OSP Radzymin. Ceremonię ślubowania poprowadził dh Michał Adamski. (Wszystkim młodym adeptom służby pożarniczej gratulujemy).
Po odczytaniu i przyjęciu zaproponowanego porządku obrad, dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków oraz wyłoniono przewodniczącego zebrania, którym tradycyjnie został dh Tomasz Żmijewski – prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Radzyminie. W dalszej części obrad obszerne sprawozdanie z działalności OSP Radzymin w 2017 r. przedstawił zebranym prezes jednostki dh Edward Szymankiewicz.
W okresie sprawozdawczym jednostka OSP Radzymin zrzeszała 51 członków zwyczajnych (czynnych) z 4 kobietami, 2 honorowymi i 1 wspierającym oraz 10 członków MDP.
Zarząd pracował w następującym, niezmienionym składzie: Edward Szymankiewicz – Prezes Zarządu, Grzegorz Łapiński – Wiceprezes-Naczelnik, Tomasz Całka – Zastępca Naczelnika, Paweł Żmijewski – Skarbnik, Wojciech Walczak – Sekretarz, Krzysztof Rostkowski – Gospodarz, Michał Adamski – Członek Zarządu.
Obok działań ratowniczo-gaśniczych, jednostka aktywnie włączała się w społeczne życie miasta, gminy i powiatu uczestnicząc m.in.: w pokazach sprzętu w radzymińskich przedszkolach i szkołach oraz zabezpieczając takie wydarzenia, jak m.in.: Półmaraton 1920, ćwierćmaraton LogMaster, Bieg „Młodzika”. Jednostka wsparła organizacyjne finał WOŚP, a także uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „I Twój miś może zostać ratownikiem”. Tradycyjnie strażacy uświetniali obchody świąt patriotycznych i religijnych, w tym inaugurację peregrynacji obrazu MB Jasnogórskiej w Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także koronację figury MB Fatimskiej w Sanktuarium
św. Jana Pawła II w Radzyminie. Ponadto, strażacy brali udział w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP Wołomin: wodne na rzekach Bug i Rządza oraz na nowym odcinku drogi ekspresowej S8 na wysokości Jankowa Starego przed jej otwarciem. Drużyna OSP Radzymin zajęła piąte miejsce na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Natomiast, w ramach zrealizowanego szkolenia FIO 2017 jednostka pozyskała 7 kierowców kategorii E oraz 14 sterników motorowodnych.
W 2017 roku najwięcej czasu na akcjach przepracowali następujący druhowie: Jakub Chojnacki – 308 h; Marcin Załoga – 278 h; Łukasz Kuciński – 270 h; Michał Adamski – 207 h; Paweł Kaźmierczak – 205 h; Krzysztof Rostkowski – 162 h; Łukasz Kawecki – 141 h; Tomasz Całka – 128 h; Marcin Pich – 99 h; Marcin Dobrowolski – 92 h; Dariusz Jaźwiński – 84 h; Kamil Szkodziński – 48 h.
W minionym roku zrealizowano szereg prac modernizacyjnych w strażnicy: tj. wykonanie elewacji ściany południowej z modernizacją otworów okiennych i wymianą parapetów, a także remontu dachu nad klatką schodową do sali wraz z oświetleniem i sufitem.
W 2017 r. udało się również pozyskać dodatkowy sprzęt w tym: samochód specjalny kwatermistrzowski Star 200, przekazany nieodpłatnie z Komendy Powiatowej PSP w Wołominie, na bieżąco prowadzona była wymiana wyeksploatowanego wyposażenia i umundurowania oraz naprawy samochodów i sprzętu silnikowego – wyliczał dh prezes Edward Szymankiewicz. Następnie przedstawione zostały sprawozdania finansowe i Komisji Rewizyjnej. Po przedyskutowaniu ważnych z punktu widzenia członków jednostki kwestii przystąpiono do głosowań. Wyrazem pełnej aprobaty dla pracy Zarządu kierowanego przez dh Edwarda Szymankiewicza było udzielone jednomyślnie i bez uwag absolutorium. Wzruszającym akcentem tej części obrad było jednomyślne podjęcie uchwały ws. zaliczenia w poczet Członków Honorowych OSP Radzymin, dh Krzysztofa Łapińskiego – byłego wieloletniego gospodarza jednostki. (Gratulujemy).
Zgodnie z tradycją radzymińskiej jednostki, walne zebranie stanowiło również okazję do podziękowania druhom, którzy w minionym roku przepracowali najwięcej godzin podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Najaktywniejsi, zgodnie z przyjętym w jednostce zwyczajem otrzymali z rąk przedstawicieli Zarządu OSP Radzymin pamiątkowe strażackie koszulki.
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!
/R. S. Lewandowski/

371 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
II Bieg „Młodzika” w Radzyminie…

W słoneczną niedzielę, 25 marca, ponad setka uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, stawiła...

Zamknij