ggg ggg ggg ggg

Walne zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Radzymin za 2022 rok

Strażacy OSP Radzymin kolejny rok z rzędu uplasowali się na pierwszym miejscu w Powiecie Wołomińskim pod względem liczby interwencji. Jednostka, która w minionym roku obchodziła jubileusz 120-lecia istnienia, należy do najaktywniejszych i najbardziej zapracowanych na Mazowszu.

SONY DSC

W sobotę, 4 marca odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie, podczas którego druhowie z Miasta Cudu nad Wisłą dokonali podsumowania ubiegłorocznych działań i wyznaczyli główne cele na rok bieżący.
Otwarcia zebrania wraz z powitaniem przybyłych gości dokonał Prezes Zarządu OSP Radzymin dh Edward Szymankiewicz. Tegoroczne obrady swoją obecnością zaszczycili m.in.: Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio, Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie dha Elżbieta Darka, Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z Wiceburmistrzem Krzysztofem Dobrzynieckim, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Krzysztof Rostkowski, Inspektorzy ds. Ochrony Przeciwpożarowej, OC i Zarządzania Kryzysowego UMiG Radzymin: Stanisław Jankowski i Dariusz Dąbkowski.
W trakcie zebrania minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha Mirosława Wąsika.
Wraz z przystąpieniem do formalnej części obrad, dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Tomasz Żmijewski, sekretarza (dh Piotr Stach) oraz komisji uchwał i wniosków (dha Małgorzata Goszczyńska,
dha Nikola Chojnacka, dha Martyna Zamęcka), a także przyjęto porządek zebrania. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2022 roku, które zaprezentował Druh Prezes.
Zebrani mogli dowiedzieć się, że w okresie sprawozdawczym OSP Radzymin zrzeszała łącznie 57 członków zwyczajnych, w tym 8 kobiet i 4 członków honorowych.
W 2022 r. Zarząd pracował w następującym, niezmienionym składzie: Prezes dh Edward Szymankiewicz, Wiceprezes/Naczelnik dh Grzegorz Łapiński, Z-ca Naczelnika dh Krzysztof Rostkowski, Skarbnik dh Paweł Żmijewski, Sekretarz dh Piotr Stach, Gospodarz dh Michał Adamski, Członek Zarządu dh Wojciech Walczak.
Jak wynika z danych KP PSP w Wołominie, w okresie sprawozdawczym jednostka OSP Radzymin uczestniczyła
w 422 akcjach ratowniczo – gaśniczych (w tym 33 razy interweniując poza terenem gminy). W 2022 r. druhowie z Radzymina dysponowani byli 116 razy do pożarów, 279 razy do likwidacji miejscowych zagrożeń oraz 27 razy do alarmów fałszywych.
Statystycznie w akcjach uczestniczyło 2136 strażaków, co w przeliczeniu na zastęp daje średnio 5 osób na samochód. Radzymińscy strażacy przepracowali w sumie 28 647 min. – to jest ponad 477 godzin. Najwięcej czasu na akcjach przepracowali następujący druhowie: Krzysztof Rostkowski – 391 h; Kuba Pachulski – 315 h; Mikołaj Pisarek – 309 h; Bartłomiej Banaś – 231 h; Marcin Pich – 222 h; Norbert Lao – 216 h; Michał Adamski – 214 h; Igor Lao – 204 h; Jakub Chojnacki – 201 h; Dariusz Januszko – 187 h.
W okresie sprawozdawczym, obok działalności ratowniczej radzymińscy druhowie tradycyjnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych, religijnych, strażackich i sportowych na terenie Gminy Radzymin, a także współpracowali z placówkami oświatowymi i przedszkolnymi.
Strażacy wzięli udział w piknikach w Dybowie Kolonii, Wiktorowie, w SPS im. M. Konopnickiej, a strażnicę wizytowały dzieci z radzymińskich przedszkoli. 5 VI 2022 r. jednostka zorganizowała wspólnie z Biblioteką w Radzyminie piknik z okazji Dnia Dziecka połączony z Zawodami Sportowo-Pożarniczymi Gminy Radzymin. Jednostka była współorganizatorem konkursów dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. M. Pisarka (wiosną odbył się konkurs sportowo-pożarniczy, zaś na jesieni konkurs wiedzy o jednostce i jej dziejach, zorganizowany z inicjatywy dh Rafała Lewandowskiego i nauczyciela p. Grzegorza Jelenia w ramach obchodów jubileuszu 120-lecia. OSP Radzymin ufundowała nagrody dla zwycięzców).
Ważnym dniem był 18 IX 2022 r., w którym odbyły się główne obchody jubileuszu 120. rocznicy powstania jednostki. W trakcie uroczystości odznaczenia związkowe otrzymało 22 druhen i druhów, a były to złote, srebrne i brązowe Medale Za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Odznaka Strażak Wzorowy. Święto miało rangę gminną, w której uczestniczyły poczty sztandarowe wszystkich jednostek OSP z Gminy Radzymin. Z inicjatywy dh Grzegorza Łapińskiego jednostka wybiła pamiątkowe medale wręczone wszystkim druhom i przyjaciołom OSP Radzymin. Jednostka OSP Radzymin została uhonorowana zaszczytnym odznaczeniem – Krzyżem Victorii Radzymińskiej 1920 roku wręczonym przez Kapitułę Krzyża. Ponadto na mocy uchwały Rady Miejskiej otrzymała tytuł honorowy „Bene Meritus – Zasłużony dla Radzymina” (najwyższe wyróżnienie przyznawane instytucjom przez Gminę Radzymin). Przy organizacji uroczystości jubileuszowych największym zaangażowaniem wykazali się: dha Ula Rostkowska, dha Nikola Chojnacka, dha Ola Paź, dha Małgosia Goszczyńska, dh Mikołaj Pisarek, dh Mateusz Wilkowski, dh Jurek Blaszko, dh Marcin Pich i dh Mateusz Górski.
W 2022 r. udało się przeprowadzić szereg prac remontowych w budynku strażnicy (m.in. wyremontowano pomieszczenie socjalne, zakupiono nowe meble do gabinetu Zarządu. Ponadto zrezygnowano z wynajmu sali na usługi gastronomiczne). Wymieniona została drewniana figura Św. Floriana na skwerze przed strażnicą (nową rzeźbę ufundował p. Mirosław Jusiński – były dyrektor ROKiS).
Jednostka pozyskała nowy sprzęt i wyposażenie w tym: miernik wielogazowy Ventis MX-4 (Gmina Radzymin), pilarkę spalinową do drewna Stihl MS 180 (Zarząd Powiatu Wołomińskiego), 6 kpl. mundurów specjalnych, 2 komplety pełnej ochrony (mundur specjalny, rękawice, kominiarka, hełm i buty skórzane), 6 kpl. mundurów wyjściowych. Zakupy realizowane były ze środków własnych oraz dotacji pozyskanych z Gminy Radzymin, WFOŚiGW w Warszawie, jak również Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Udało się zakupić samochód specjalny – drabinę o zakresie pracy do 30 metrów na podwoziu MAN. (Obecnie pojazd jest przygotowywany do wykonania opinii technicznej przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie). Zakup sfinansowano ze środków własnych pochodzących m. in. ze sprzedaży podnośnika SH 21, darowizn uzyskanych poprzez serwis „Zrzutka”, oraz części ekwiwalentu przekazanego przez strażaków (którym za okazane wsparcie złożono w trakcie zebrania serdeczne podziękowania).
W dalszej części obrad przedstawione zostały sprawozdania: finansowe oraz Komisji Rewizyjnej. Następnie, walne zebranie udzieliło jednomyślnego absolutorium dla Zarządu, a także wyraziło pełną aprobatę dla zaprezentowanego planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
Na zakończenie oficjalnej części zebrania, głos zabrali uczestniczący w obradach goście oraz przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wołomińskiego i Gminy Radzymin, którzy gratulując Zarządowi absolutorium, nie szczędzili słów uznania dla wszystkich druhów radzymińskiej jednostki za aktywną, codzienną służbę.
– Dziękuję Wam za profesjonalizm, za to, że zawsze wyjeżdżacie do akcji, i że można Was samodzielnie dysponować do działań. Liczę na Was, bo jesteście ważnym i silnym ogniwem ochrony przeciwpożarowej w naszym powiecie – powiedział Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio.
W podobnym tonie wypowiedział się również Burmistrz Krzysztof Chaciński, który gratulując Zarządowi w pełni zasłużonego absolutorium poinformował uczestników zebrania o wspólnych przedsięwzięciach, które jednostka i samorząd planują na najbliższą przyszłość. (Jak powiedział Burmistrz Radzymina, jednostka i samorząd rozważają m.in. możliwość wspólnego ubiegania się o środki na zakup nowoczesnego drona, który mógłby służyć celom gminnym i strażackim).
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R.S. Lewandowski/

527 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

„Gloria victis – chwała zwyciężonym”(Eliza Orzeszkowa) W piątek, 17 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka...

Zamknij