ggg ggg

V Ostrowskie Forum Rozwoju

Dwa dni trwały obrady kolejnego, już piątego Ostrowskiego Forum Rozwoju. 2 października odbyły się wykłady i panele nt. Gospodarki 4.0, wyzwań, jakie niesie położenie miasta przy drodze ekspresowej S8 i Via Baltica; 3 października to był czas Forum Młodzieżowego, czyli wykłady nt. zawodów przyszłości i nowych metod recyklingu.

Hasło przewodnie tegorocznego Ostrowskiego Forum Rozwoju brzmiało: W kierunku nowych możliwości. Dyskusja toczyła się w zakresie wykorzystania szans, jakie niesie ze sobą droga krajowa S8 oraz Via Baltica, ale także Gospodarka 4.0. Spotkanie odbyło się w gościnnych salach współorganizatora – Fabryki Mebli Forte S.A. W Forum uczestniczyli m.in. minister cyfryzacji Marek Zagórski, przedstawiciel wojewody mazowieckiego, kierownik Delegatury w Ostrołęce Marcin Grabowski, przedstawiciele samorządów na czele z burmistrzem Ostrowi Mazowieckiej Jerzym Bauerem, przewodniczącym i radnymi Rady Miejskiej oraz starosta ostrowski Zbigniew Chrupek wraz z przewodniczącą Rady Powiatu Dorotą Subdą i radnymi, wójtowie gmin powiatu ostrowskiego, przedstawiciele biznesu, instytucji oraz szkolnictwa. Zebranych powitał organizator – burmistrz Ostrowi Mazowieckiej – Jerzy Bauer. Następnie głos zabrali współorganizatorzy przedsięwzięcia: prezes Zarządu Fabryki Mebli FORTE S.A. – Maciej Formanowicz i prezes Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej – Bartosz Kublik. Z ciekawością wysłuchano w jaki sposób podchodzą i do jakich wyzwań oraz w jak się przygotowują do nadchodzących zmian: samorząd i obie firmy Forte – to globalna już firma oraz Bank Spółdzielczy działający lokalnie i związany ze społecznością Ostrowi Mazowieckiej.
Marek Zagórski, minister cyfryzacji przedstawił wyzwania stojące przed Polską, jeśli chodzi o dostęp do Internetu. Zapewnił, że do 2025 roku zostanie zapewniony dostęp do technologii 5G i światłowody dotrą do większości miast. Jeśli rozmawiamy o rozwoju Polski uważa minister, trzeba zapewnić kilka elementów: infrastrukturę, drogi i połączenia energetyczne, infrastrukturę telekomunikacyjną. Jeśli chodzi o budowę infrastruktury światłowodowej dziś można powiedzieć, że w ciągu roku będzie dostęp także w Ostrowi Mazowieckiej i Wyszkowie. Plan jest następujący – przyłączyć wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce. Omówił też, co jest ważne dla rozwoju oprócz infrastruktury telekomunikacyjnej mianowicie kompetencje, paliwo i dane. Mówił też o nieuchronności rewolucji 4.0, a co za tym idzie zastosowania sztucznej inteligencji. W związku z tym musi też zmienić się polska szkoła.
Bardzo ciekawy był wykład w tej części Forum na temat rewolucji 4.0, która jest wyznacznikiem przemian na rynku pracy i który wygłosiła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka ze Szkoły Głównej Handlowej. Pierwszą rewolucją przemysłową (Rewolucja 1.0),czyli wynalezienie i upowszechnienie maszyny parowej i czółenka, Rewolucja 2.0 wynalezienie elektryczności, Rewolucji 3.0 wynalezienie komputera, a Rewolucja 4.0, która już właściwie trwa, jest trudna do zdefiniowania. Zebrani usłyszeli wiele ciekawych informacji np. jak jest różnica miedzy wzrostem a rozwojem, co to jest Post- PKB-owski model rozwoju, że mamy kurczącą się cywilizację przemysłową, o łączeniu technologii twardej cyfrowej z biologią, o marnotrawnej gospodarce
Pierwszą rewolucją przemysłową (Rewolucja 1.0) było wynalezienie i upowszechnienie maszyny parowej, Rewolucja 2.0 wynalezienie elektryczności, Rewolucja 3.0 – wynalezienie komputera, a Rewolucja 4.0, która właśnie trwa jest trudna do zdefiniowania. Ponadto zebrani usłyszeli wiele ciekawych informacji, m.in. dotyczących różnicy między wzrostem a rozwojem, co to jest Post-PKB-owski model rozwoju, kurczącej się cywilizacji przemysłowej, łączenia technologii twardej cyfrowej z biologią, o marnotrawionej gospodarce nadmiaru, o błędach i wadach pomiaru PKB. Mamy spękany świat, ale popsuty świat jest zapowiedzią i szansą, że dzięki nowym technologiom możemy go naprawić. Zapewniała, że 70% obecnie znanych zawodów zniknie, a w to miejsce powstaną nowe, chociaż to będzie bolesny proces. Przewiduje się również, że staniemy się społeczeństwem ludzi pracująch 15 godzin, ale za to niezwykle efektywnie.
Kolejny panel poświecony został drogom, które staja się wyzwaniem i szansą dla samorządu takiego jak ten w Ostrowi Mazowieckiej. Uczestnicy panelu poświęconego trasie S8 i Via Baltica zgodnie przyznali, że dobre położenie miasta to tylko jeden z czynników wpływających na jego rozwój. Niezwykle ważne jest to, co miasta oferują swoim mieszkańcom, turystom, inwestorom, jak wygląda infrastruktura, zasoby mieszkaniowe oraz oferta czasu wolnego. W panelu głos zabrali: prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Witold Karczewski oraz burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer. Przedstawiali jak rozwój dróg wpłynął na ich rozwój i co przyniósł ze sobą dla każdego z miast i regionów.
Pierwszy dzień Forum zgromadził blisko 170 uczestników.
Drugi dzień Forum skierowany został do młodzieży szkół podstawowych i średnich. Mowa była o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą Gospodarka 4.0. Jednym z nich jest kształcenie zawodowe – tak, żeby na rynku pracy nie brakowało fachowców. Podstawą jest kształcenie dualne. Współpracę w tym zakresie podjęło już kilka lokalnych firm – Forte, Alpla, Rolstal, Schneider, Canexpol, Interchemall. Wciąż jednak jest potrzeba rozszerzania o kolejne podmioty. Do dyskusji zaproszeni zostali: Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Ewa Brzozowska, Prezes Zarządu Rolstal Pawłowski Sp. z o.o. Marcin Pawłowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej „Malow” Sp. z o.o. Henryk Owsiejew, dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostkowskiego w Suwałkach Joanna Woronko oraz naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej Mirosław Rosak.
/Janina Czerwińska/

1 072 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Czy wybierzemy posła z Wyszkowa?

Jeszcze rok temu pracował Pan jako kierownik wyszkowskiego KRUS-u. Dziś jest Pan Starostą Powiatu Wyszkowskiego. Jaki to był rok dla...

Zamknij