ggg ggg
ggg ggg

Uroczyste przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Prostyń

22 grudnia 2018 roku odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą o godzinie 12:00 w Sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni. Mszę celebrował Proboszcz, kapelan strażaków, ksiądz kanonik Ryszard Zalewski. We Mszy Świętej udział wzięły poczty sztandarowe ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Małkinia Górna.
Główne obchody rozpoczęły się uroczystym apelem na placu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Raport złożył Dowódca Uroczystości st. kpt. Rafał Kamiński, a przyjął go st. bryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
Otwarcia uroczystości dokonał dh Adam Kotowski Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni witając przybyłych gości: st. bryg. Bogdana Łasicę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ks. kanonika Ryszarda Zalewskiego, ks. kanonika Krzysztofa Maksymiuka, ks. Łukasza Suszko, P. Bożenę Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Radnych Gminy Małkinia Górna wraz z Przewodniczącymi kadencji 2014 – 2018 oraz kadencji 2018 – 2023, bryg. Janusza Iwanowskiego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, bryg. Leszka Falbowskiego Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Ostrowi Mazowieckiej, mł. bryg. Krzysztofa Gałązkę Dowódcę Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Ostrowi Mazowieckiej, st. bryg. w st. spocz. Mirosława Spaltabakę, Prezesów Jednostek OSP wraz z pocztami sztandarowymi, Sołtysów z Gminy Małkinia Górna oraz wszystkie druhny i druhów z jednostki OSP Prostyń, a także przybyłych gości.
Następnie dh Adam Kotowski przedstawił rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. Powstała w 1920 roku dzięki mobilizacji mieszkańców Prostyni. Obecnie jednostka liczy 117 członków: 76 mężczyzn, 12 kobiet oraz 29 dzieci, które należą do młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni posiada 35 druhów wyszkolonych w zakresie podstawowym, którzy wyjeżdżają do akcji ratowniczo – gaśniczych. W 2018 roku jednostka wyjeżdżała 158 razy do zdarzeń oraz brała udział w ćwiczeniach na terenie gminy, powiatu i województwa. Na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni znajdują się następujące pojazdy pożarnicze:
– ciężki samochód gaśniczy – GCBA 8,2/32 – TATRA
– średni samochód gaśniczy – GBA 4.7/26 – MAN TGM
– średni samochód gaśniczy – GBA 2,5/25 – MAN TGM
– samochód operacyjny SOp – Daewoo Nubira
Po powitaniach nastąpiło odczytanie aktu przekazania sprzętu, którego dokonali st. bryg. Bogdan Łasica Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna. Po wręczeniu dokumentów oraz kluczyków Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni nastąpiło uruchomienie samochodu, krótkie włączenie sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ks. proboszcz Ryszard Zalewski poświęcił nowy samochód.
Kolejnie głos zabrali: Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowych Straży Pożarnej wręczając list gratulacyjny dla jednostki OSP Prostyń, pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna wręczając podziękowania dla: st. bryg. Bogdana Łasicy oraz bryg. Janusza Iwanowskiego za zaangażowanie oraz pomoc przy zakupie średniego samochodu ratowniczo – gaśnicznego dla jednostki OSP Prostyń. W swoich przemówieniach wyżej wymienieni goście podkreślili rolę Ochotniczych Straży Pożarnych dla lokalnego bezpieczeństwa mieszkańców. Strażacy otrzymali podziękowania za sumienną pracę, codzienną gotowość do niesienia pomocy bliźnim podczas akcji ratowniczo – gaśniczych oraz innych zdarzeń.
Na zakończenie Prezes OSP Prostyń dh Adam Kotowski serdecznie podziękował: Komendantowi Głównemu PSP Panu gen. bryg. Leszkowi Suskiemu, Komendantowi Wojewódzkiemu PSP Panu st. bryg. Bogdanowi Łasicy, Panu Adamowi Struzikowi Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Panu Wiesławowi Raboszukowi Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego, Pani Janinie Ewie Orzełowskiej Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbiecie Lanc Członkowi Zarządu Województwa Mazowieckiego, Panu Marianowi Krupińskiemu Radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego V kadencji, Panu Kazimierzowi Kujda Prezesowi Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Panu Markowi Ryszka Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pani Bożenie Kordek Wójtowi Gminy Małkinia Górna, Radnym Gminy Małkinia Górna wraz z Przewodniczącym kadencji 2014 – 2018 oraz kadencji 2018 – 2023, Komendantowi Powiatowemu PSP w Ostrowi Mazowieckiej Panu bryg. Januszowi Iwanowskiemu oraz osobom, które pomagały merytorycznie przy zakupie samochodu: Zastępcy Komendanta Powiatowego Panu bryg. Leszkowi Falbowskiemu, Pani Krystynie Ewie Wetoszka Skarbnikowi Gminy Małkinia Górna, Panu Romanowi Brzezińskiemu, Pani Agacie Małkińskiej.
Następnie dh Adam Kotowski przedstawił sposób finansowania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN TGM.18.340, na które złożyły się dotacje z kilku źródeł:
– Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 500.000,00 zł
– Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 150.000,00 zł
– Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł
– Gminy Małkinia Górna w kwocie 237.665,00 zł
– środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni w kwocie 10.000,00 zł.
Całkowity koszt samochodu wyniósł 1.027.665,00 zł.
Szczególne słowa podziękowania dh Adam Kotowski skierował do Pani Bożeny Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna, która jako pierwsza poczyniła starania o zakup nowego samochodu ratowiczo – gaśnicznego dla jednostki OSP Prostyń.
Prezes OSP Prostyń dh Adam Kotowski podziękował również wszystkim strażakom z terenu Gminy Małkinia Górna, pocztom sztandarowym oraz wszystkim gościom przybyłym na uroczystość. Podziękował strażakom z Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej, druhnom jednostki OSP Prostyń za pomoc w organizacji tej uroczystości, kolegom druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni, którzy na co dzień, gdy zawyje syrena stawiają się w jednostce gotowi nieść pomoc potrzebującym. Podkreślił, że nowy samochód zmobilizuje strażaków do dalszej pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz życzył, aby nowy samochód jak najdłużej służył jednostce głównie na pokazach i ćwiczeniach, a jak najmniej podczas akcji ratowniczych.
Po oficjalnych uroczystościach wszyscy obecni udali się na obiad strażacki.
/Info/

319 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowy skarbnik w starostwie pułtuskim

W miniony czwartek 3 stycznia 2019 r. odbyła się sesja Rady powiatu Pułtuskiego. Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały...

Zamknij