ggg ggg
ggg ggg

Nowy skarbnik w starostwie pułtuskim

W miniony czwartek 3 stycznia 2019 r. odbyła się sesja Rady powiatu Pułtuskiego. Jednym z punktów obrad było podjęcie uchwały o powołaniu nowego skarbnika powiatu.

Zgodnie z art. 12 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym do rady powiatu należy „powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu”. W związku z uchwalą Rady Powiatu o odwołaniu z dniem 4 stycznia 2019 r. Pani Krystyny Rzepnickiej ze stanowiska skarbnika Powiatu Pułtuskiego, starosta Jan Zalewski złożył wniosek o powołanie na stanowisko Skarbnika – Pani Renaty Krzyżewskiej, posiadającej kwalifikacje wymagane na tym stanowisku. Motywował to następująco:
„Pani Renata Krzyżewska spełnia wymogi określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.2077 z poi. zm.).
Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i bankowość, ze specjalizacją Finanse publiczne. Od dwudziestu sześciu lat pracuje na rzecz samorządu pułtuskiego. Dotychczas zawodowo związana była z Urzędem Miejskim w Pułtusku, gdzie przeszła całą ścieżkę kariery zawodowej, od referenta po kierownika Wydziału Budżetu i Finansów. W ciągu ostatnich sześciu lat była głównym księgowym samorządowych instytucji kultury: Pułtuskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum Regionalnego w Pułtusku. Biorąc pod uwagę kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych rekomenduję panią Renatę Krzyżewską na stanowisko Skarbnika Powiatu Pułtuskiego.”
Na ostatniej sesji osobę i warunki określające zakres pracy nowego skarbnika zostały poddane dyskusji. Były pewne zastrzeżenia dot. m.in. tego, że Pani Renata Krzyżewska będzie wykonywała obowiązki Skarbnika Powiatu Pułtuskiego w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3/4etatu, a po upływie tego okresu w pełnym wymiarze czasu pracy. Zastrzeżenie odnosiło się do tego, że będąc skarbnikiem w starostwie będzie dysponować środkami dla Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela, w której nadal jest pracownikiem. Sprawę wyjaśniono (nie będzie prawnej kolizji w pełnieniu obowiązków) i radni powiatowi, stosunkiem głosów 10 do 7 podjęli uchwałę o powołaniu nowego skarbnika powiatu. 7 głosów wstrzymujących należało do radnych PiS.
Renata Krzyżewska, dotychczasowa główna księgowa w Muzeum Regionalnym w Pułtusku oraz w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela, jako nowa skarbnik powiatu rozpoczęła pracę 7 stycznia na czas nieokreślony. Po przyjęciu uchwały starosta Jan Zalewski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Nalewajk złożyli nowej skarbnik gratulacje i wręczyli bukiet kwiatów.

W trakcie sesji starosta Jan Zalewski poinformował również o kolejnej zmianie w strukturach organizacyjnych urzędu. Decyzją Starosty, z dniem 2 stycznia, sekretarzem powiatu została Katarzyna Jankowska, dotychczasowa dyrektor Wydziału Edukacji, Zdrowia, kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku.

/Janina Czerwińska/

508 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Maciej Orłoś na spotkaniu z baczyńszczakami

Jak najlepiej przygotować młodzież do wejścia w dorosłe życie? Gdyby zapytać samych zainteresowanych, wiele osób powiedziałoby, że żadnej nauki nie...

Zamknij