ggg ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie świetlicy w Zakrzewie-Kopijkach i Piknik Charytatywny na rzecz Dominika Biernackiego

W dniu 25 września odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy w Zakrzewie-Kopijkach, oraz Piknik Charytatywny na rzecz Dominika Biernackiego podopiecznego Fundacji Serce Dziecka.

Od wielu lat mieszkańcy pragnęli, aby w ich miejscowości powstała świetlica – siedziba dla KGW „Zakrzewiacy”, miejsce spotkań, zebrań, uroczystości rodzinnych i lokalnych. Znajdował się tu duży parterowy budynek po zlikwidowanej 12 lat temu szkole podstawowej. Budynek ten wysiłkiem miejscowego społeczeństwa wybudowany w latach 60 – tych XX w. popadał w ruinę i nie nadawał się do użytku. W 2021 roku udało się pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie „Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo – Kopijki na terenie Gminy Zaręby Kościelne” oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
List gratulacyjny w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika odczytał Wójt Gminy Wąsewo Pan Rafał Kowalczyk oraz wręczył podarunek od Pana Marszałka na licytacje dla Dominika. Pani Wójt Urszula Wołosiewicz wręczyła pamiątkowe statuetki – dla Pana Marszałka Adama Struzika na ręce Pana Rafała Kowalczyka, dla przedstawicieli rządu na ręce Dyrektor Biura Posła Marka Zagórskiego – Pani Justynie Pętkowskiej, dla Przewodniczącego Rady Gminy Zaręby Kościelne – Pana Marka Nowackiego. Słowa podziękowania zostały skierowane również dla Prezes LGD Zielone Sioło – Pani Adriany Rukat. Dzięki środkom z LGD Zielone Sioło są doposażane świetlice i gmina oraz organizacje pozarządowe, w tym KGW. Gmina Zaręby Kościelne korzysta z wielomilionowych dotacji rządowych takich jak RFIL, Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i innych. Dzięki różnorodnemu wsparciu nieustannie się rozwija i wychodzi naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom lokalnej społeczności. Obecnie są realizowanie i planowane inwestycje na wielu obszarach.
Pani Wójt podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia, zorganizowanego również w szczytnym celu – bezinteresownej pomocy na leczenie chorego chłopca z naszej gminy, podopiecznego Fundacji Serce Dziecka. Dzisiejsza uroczystość to ciężka praca i zaangażowanie wielu osób, organizacji i instytucji.
Podczas imprezy do puszek została zebrana kwota 11 672,00 zł.
Już po zakończonym pikniku wpłynęły indywidualne wpłaty na konto Fundacji w kwocie 7 000 zł, 1 000 zł, a także od Rady Rodziców PSP im Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych w kwocie
3 841,90 zł.
Otwarcie świetlicy i piknik charytatywny zintegrował w działaniu wiele osób, a impreza była okazją do wspaniałej zabawy i spotkań towarzyskich. Niektórzy przyjechali z daleka by zwiedzić swoją dawną szkołę, a obecną świetlicę, aby powspominać dawne lata, a także spotkać swoich nauczycieli z lat szkolnych.
/Info/

394 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Fidury – Koziki

Kolejna inwestycja drogowa w Powiecie Ostrowskim została oddana! Otwarcie drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki odbyło się 3 października...

Zamknij