ggg ggg ggg

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej Fidury – Koziki

Kolejna inwestycja drogowa w Powiecie Ostrowskim została oddana! Otwarcie drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki odbyło się 3 października 2022 r. z udziałem wicepremiera Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

To kolejna inwestycja w Powiecie Ostrowskim dofinansowana z państwowych funduszy celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na uroczyste otwarcie drogi przy Niepublicznej Szkole Podstawowej im. rtm. W. Pileckiego w Kozikach zaprosił starosta Ostrowi Zbigniew Chrupek oraz wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek. Uroczystość w dn. 3 października odbyła się w obecności wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, podczas której oficjalnie oddano do użytkowania odcinek drogi powiatowej nr 2639W Fidury – Koziki.
Powiat Ostrowski na modernizację drogi z rządowego programu otrzymał ponad 5,6 mln zł. Całkowita wartość inwestycji to ponad 8 mln zł, z czego ponad 1,2 mln zł pochodzi z budżetu gminy Ostrów Mazowiecka, a także ponad 1,2 mln zł z budżetu Powiatu Ostrowskiego.
W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni o długości 2,780 km, poszerzono pobocza, wykonano rowy odwadniające i kanał technologiczny. Zrealizowane zadanie stanowi II etap inwestycji w drodze powiatowej nr 2639W.
Zebranych powitał starosta ostrowski Zbigniew Chrupek.
W uroczystości uczestniczyli: radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Joanna Bala, Krzysztof Winiarski, Marcin Grabowski, który pełni jednocześnie funkcje kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, radni Rady Powiatu na czele z przewodniczącą Dorotą Subdą, radni Rady Gminy w Ostrowi Mazowieckiej na czele z przewodniczącą Krystyną Kossowską, kadra kierownicza Powiatu Ostrowskiego oraz Urzędu Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, Adam Witkowski z Firmy PW Wikrusz – wykonawca inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego Krzysztof Makowski – prowadzący działalność pod firmą ProMak, sołtysi sołectw Koziki i Fidury oraz sołectw ościennych, a także wdzięczni mieszkańcy wsi.

Po przecięciu wstęgi oddany do użytkowania odcinek drogi został poświęcony przez księdza Witolda Gromadzkiego, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Kozikach. Następnie goście zostali zaproszeni na spotkanie w pobliskiej szkole, gdzie gospodarzom złożył gratulacje wicepremier Henryk Kowalczyk oraz przybyli na uroczystość goście.

/KW/

704 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Postać „Hubala” jest dla nas symbolem

W ubiegłą niedzielę, 2 października odbyły się uroczystości upamiętniające 83. rocznicę pobytu mjra Henryka Dobrzańskiego ps. „Hubal” w Krubkach-Górkach. –...

Zamknij