ggg ggg ggg ggg

Umowy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla gmin powiatu wyszkowskiego

29 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie przedstawiciele gminy z terenu powiatu wyszkowskiego podpisali umowy dotacyjne z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Blisko 219 tys. zł trafi do gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków i Zabrodzie.

Ze strony WFOŚiGW dotacje podpisała zastępca prezesa zarządu Kamila Mokrzycka, a ze strony gmin wójtowie i burmistrz Wyszkowa. Zebranych przywitał Jerzy Żukowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego. W spotkaniu, które odbyło się 29 czerwca br. uczestniczyli również: Poseł na Sejm RP Anna Maria Siarkowska, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Joanna Bala, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, Dyrektor Oddziału Zamiejscowego WFOŚiGW w Ostrołęce Radosław Stachacz oraz przedstawiciele samorządów gminnych.
Większość przyznanych dotacji przez WFOŚiGW prawie w całości pokrywa koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Wsparcie wyniesie 210 tys. zł., a kwoty dofinansowania dla gmin to sumy 35 tys. zł dla Gminy Brańszczyk, Gminy Długosiodło, Gminy Rząśnik, Gminy Somianka, Gminy Wyszków i 34.562 zł dla Gminy Zabrodzie. Procent dofinansowania wynosi od 63,35% (Somianka) do 100% (Długosiodło).
Na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest w 2022 roku WFOŚiGW w Warszawie zaplanował 6 mln 800 tys. zł.
/KW/

1 034 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Absolutorium dla burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego

27 czerwca 2022 r. podczas LII Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej przy jednym głosie sprzeciwu Burmistrz Robert Gołaszewski otrzymał od Rady...

Zamknij