ggg ggg
ggg ggg

Trwają konsultacje ws. przebiegu obwodnicy Łochowa – mieszkańcy Barchowa są na TAK, ale z pewnymi zmianami

Sprawa obwodnicy Łochowa budzi wielkie emocje. Już od kilku miesięcy, czyli od przedstawienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad informacji na temat budowy obwodnicy Łochowa oraz propozycji przebiegu drogi w różnych wariantach przez projektantów z firmy TRAKT.

W chwili obecnej po burzliwych spotkaniach w Łochowie, trwają spotkania z mieszkańcami innych miejscowości znajdujących się w rejonie przyszłej obwodnicy. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gwizdał, – 7 maja, w Budziskach – 8 maja, w Barchowie – 11 maja, wszystkie o godz. 18.00, aby jak najwięcej mieszkańców wzięło w konsultacjach udział.
Budowa nowego odcinka jest planowana w latach 2022-25. GDDKiA zapewnia, że wszystkie spotkania są bez wskazania, który wariant będzie realizowany, dopóki mieszkańcy nie zgłoszą swoich uwag. I faktycznie zostały przygotowane druki wniosków, na których mieszkańcy mogą przez cały czas konsultacji składać swoje uwagi. Obwodnica będzie miała długość około 8 kilometrów i ułatwić ma przejazd drogą nr 62 między obwodnicą Wyszkowa (czyli trasą ekspresową S8) a Węgrowem, tworząc obwodnicę Łochowa. Pierwszy odcinek obwodnicy, część północna na terenie gminy Łochów rozpoczynałaby się na skrzyżowaniu DK nr 50 z drogą powiatową w kierunku Barchowa. Dalej pobiegnie ona w kierunku Wyszkowa za miejscowościami Barchów, Budziska, Gwizdały, Pogorzelec i włącza się w obecny ślad drogi nr 62 przed mostem na Liwcu, w Pustych Łąkach. W dalszej części odcinek ten będzie modernizowany aż do samej trasy S8 tzw. obwodnicy Wyszkowa. Druga część tego zadania, to kierunek południowy od skrzyżowania DK nr 50 z ulicą Myśliwską w stronę Węgrowa, który biegnie w okolice Pałacu Łochów, do skrzyżowania ulic: Węgrowska, Laskowska, Rzeczna.
Obecne spotkania dotyczące mieszkańców terenów pomiędzy mostem na Liwcu, a Barchowem pozwalało na szczegółowe zapoznanie się z planami i przebiegiem dwóch wariantów: niebieskim i pomarańczowym. Uczestniczyli w nim: burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, radny Rady Powiatu Węgrowskiego Artur Lis i radny Piotr Kania. Całość debaty poprowadził radny Rady Miejskiej w Łochowie Zbigniew Jarzec. Należy podkreślić również, że utworzył się na tym terenie oddolny ruch „TAK dla budowy obwodnicy Łochowa”, którego pomysłodawcami byli panowie Łukasz Rzewnicki i Kuba Tryc prowadzący portal społecznościowy. Jak się okazało jest więcej osób, które są za budową obwodnicy Łochowa. Bardzo to mocno brzmiało podczas spotkań mieszkańców z miejscowości leżących w rejonie pierwszego odcinka tej inwestycji: Gwizdał, Kalisk, Pogorzelec, Budziska, a podczas spotkania w dniu 11 maja również Barchowa. Zderzyły się również i tu sprzeczne interesy poszczególnych mieszkańców. Nie należy ukrywać, że część z nich zostanie dotknięta przez rozbudowę i budowę dróg nowej obwodnicy, budowę rond i przejazdów typu wiadukt, czy skrzyżowania. Prawdopodobnie dla części osób bliskość obwodnicy będzie uciążliwa, konieczne będą wykupy posesji, czy części nieruchomości.
Jak wynika z obserwacji pogodzenie sprzecznych interesów nie ułatwiło pojawianie się podczas konsultacji i spotkań kilku osób reprezentujących zupełnie inne poglądy. Jest to grupa tak naprawdę stałych 3 – 4 osób z samozwańczą przedstawicielką – Agata Dąmbską. Sytuacja, w której nikt nie może się wypowiedzieć, bo niezwykle męcząca i krzykliwa narracja osób, które są całkowicie przeciwne budowie obwodnicy Łochowa, powoduje zamęt i zamieszanie wśród mieszkańców z reguły spokojniej przyjmujących informacje. Jak można było zauważyć mieszkańcy przychodzą na spotkanie, aby rozmawiać i przyjrzeć się jak ta inwestycja wpłynie i jak zmieni ich życie. Styl i zachowanie wydaje się przemyślany przez grupkę Pani Agaty, ale tak naprawdę powoduje skłócenie mieszkańców, a nie merytoryczne prace nad rozwiązaniami dot. obwodnicy. Podczas spotkania w Barchowie mieszkańcy nie uważali, że obwodnica jest ogromnym złem, wręcz upatrują w niej szans na rozwiązanie problemów. Nawet można powiedzieć, że jak mówili mieszkańcy z pobliskich Gwizdał nie można żyć przy DK 62. Nie mogą wyjechać na trasę, stałe niebezpieczeństwo, wypadki z utratą życia, korki, które uniemożliwiają dojazdy do pracy i apteki. „TA obwodnica jest potrzebna” – apelowali. W pewnym momencie nawet atak ze strony przeciwników obwodnicy stał się kuriozalny – Pani Dąmbska zaczęła atakować fizycznie – listę obecności. Zabrała listę, która została przygotowana przez organizatorów i zaczęła przekreślać nagłówek oraz niepodobającą się jej rubrykę. Kolejna pani filmowała listy i robiła zdjęcia oraz nagrywała osoby uczestniczące w spotkaniu. Oczywiście spowodowało to wrogie nastawienie mieszkańców, ale nie należy się temu dziwić. Mieszkańcy chcieli rozmawiać, a nie szarpać się z jakąś panią, która spokojnie i normalnie nie umiała wyartykułować swoich racji. Zresztą przedstawiane przez nią argumenty stale były takie same. Doszło również do przykrej wymiany zdań z burmistrzem Łochowa, bo okazało się, że Pani Agata oraz Pani Teresa umieściły w Internecie szkalujący film z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi burmistrza.
Wątków było poruszanych bardzo wiele, emocji przy tego typu sytuacjach nie brakuje, ale trzeba podkreślić, że większość mieszkańców Barchowa jest za budową obwodnicy. Dostrzegają minusy, chcą zmian w przebiegu obu wariantów, ale też uważają, że dla rozwoju Łochowa i ich miejscowości jest ona potrzebna. Szczególnie w świetle tego, ze obecnie są na to możliwości i zagwarantowane pieniądze, a przesunięcie i zaniechanie budowy niczego nie rozwiąże, sytuacja tylko może się pogorszyć, bo ruch ich zdaniem nie zmaleje.
Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety, gdzie zamieściliśmy fragmenty wypowiedzi mieszkańców Barchowa: www.kurier-w.pl

/J.Cz./

1 764 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Bądź pilotem swego życia…

26 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, odbyła się uroczystość z okazji...

Zamknij