ggg ggg ggg

Tarcza antykryzysowa w praktyce. Na co może liczyć mikroprzedsiębiorca?

Założenia i propozycje tzw. „Tarczy antykryzysowej” ogólnie są znane. Rząd wielokrotnie przedstawiał je w telewizji publicznej. Warunki otrzymania pomocy znalazły się na portalach i w mediach papierowych, a dokumenty są dostępne na stronach odpowiednich urzędów, od państwowych( www.gov.pl po samorządowe (na stronach gmin i starostw) oraz Powiatowych Urzędów Pracy i Oddziałów ZUS.

Jest to niby proste, ale my naszym Czytelnikom postanowiliśmy przybliżyć, jak to wygląda w rzeczywistości, a właściwie przez te ostatnie kilka dni od ogłoszeń w sprawie możliwości skorzystania z pomocy dla mikroprzedsiębiorców. Jako przykład do oceny posłużyło nam zmierzenie się z dokumentami oraz ddziałem ZUS i Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie.
Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie uruchomił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w ramach „Tarczy Antykryzysowej 2020”. Informacja i dokumenty zostały zamieszczone na stronach rządowych oraz miejscowych oddziałów. Kompleksowe informacje dot. udzielenia pożyczki i składania wniosków znajdują się na stronach Powiatowego Urzędu Pracy www.wyszkow.praca.gov.pl i Powiatu Wyszkowskiego www.powiat-wyszkowski.pl Wnioski można było składać już 1 kwietnia.
Jednorazową pożyczkę do kwoty 5 tys. złotych mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. oraz zatrudniali do 9 pracowników. Wymogiem jest także, aby roczny obrót netto takiej firmy ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyły (równowartości w złotych) 2 milionów euro. Zapewnia się, że przedsiębiorcy mogą tez korzystać z innych form pomocy „Tarczy antykryzysowej”. Pożyczka będzie umorzona jeśli utrzymaliśmy zatrudnienie w naszej firmie.
Wnioski o udzielenie pożyczki można składać elektronicznie bez wychodzenia z domu poprzez platformę praca.gov.pl lub w formie papierowej poprzez złożenie go w siedzibie urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy z terenu powiatu wyszkowskiego mogą umieszczać wnioski w przygotowanej skrzynce w holu PUP przy ul. Kościuszki 15 w Wyszkowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30. W razie pytań bądź wątpliwości bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : 29 74 261 66 wewn. 258.
Jak się okazało wnioski można było pobrać m.in. ze strony wyszkowskiego Urzędu Pracy i nie jest to skomplikowane dla większości przedsiębiorców. Jest jednak problem, jeśli ktoś nie potrafi poruszać się po stronach internetowych urzędów, to będzie potrzebował pomocy. Sprawy nie ułatwia to, że dokumenty do pobrania są na dole całego artykułu oraz jest ich kilka.
Uwaga przedsiębiorcy!
Nigdzie nie jest zamieszczone, że ubieganie się o udzielenie pożyczki tak naprawdę zawiera trzy dokumenty, które drukuje się łącznie, ale też figurują na stronie oddzielnie. To co trzeba pobrać i wypełnić:
– Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie….(dalej są podane podstawy);
– Umowę pożyczki o numerze tożsamym z numerem złożonego wniosku na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiebiorcy;
– Wniosek o umorzeniu pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie… .
Proszę nie niepokoić się brakiem numeru wniosku i umowy – jeśli składamy dokumenty osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy to pracownik PUP wpisuje numer. Jeśli robimy to elektronicznie na stronie internetowej – numery są automatycznie nadawane.
W naszym przypadku wejście do Powiatowego Urzędu Pracy zostało rozdzielone na dwa stanowiska: po jednej stronie było biurko dla petenta, czyli dla osoby przynoszącej dokumenty osobiście, a po drugiej stronie oddzielonej i zabezpieczonej szybą stanowisko pracownika urzędu. Trzeba też podkreślić, że osoba – Pani Anna – z zabezpieczeniem twarzy i dłońmi w rękawiczkach oraz płynem do dezynfekcji stojącym tuż obok skrzyneczki na dokumenty – udzielała również informacji bardzo kompetentnie, bo jak się okazało wyjaśniła kilka wątpliwości min.. dotyczących braku numerów na dokumentach i jak długo będziemy czekać się na środki pieniężne.
Jedną ze spraw wątpliwych było doniesienie do PUP jedynie wniosku o udzielenie pożyczki, bo obowiązkowe jest dostarczenie dwóch dokumentów: wniosku i umowy. Jak ktoś tego nie zauważył, to musiał przyjść dwukrotnie. Z kolei trzeci dokument tj. wniosek o umorzenie pożyczki trzeba dostarczyć dopiero po trzech miesiącach i kiedy będzie wiadomo, że warunki umorzenia się spełniło. Tak, więc zostawiamy dwa pierwsze dokumenty, trzeci zabieramy z powrotem.
Druki są w miarę proste do wypełnienia:
1/ Wniosek o udzielenie pożyczki (…) to przede wszystkim nasze dane i dane firmy, kontakt telefoniczny i e-mailowy, numer konta do przelania pożyczki oraz oświadczenie, że informacje są zgodne z prawdą. Uwaga ostatnia strona tj. „Klauzula informacyjna…” też powinna być przez nas podpisana.
2/ Umowa pożyczki… – ma tylko jeden nasz podpis na końcu (pożyczkobiorca).
3/ Wniosek o umorzenie… – wpisujemy nasze dane , odpowiednie numery umów i datę otrzymania pożyczki oraz oświadczamy, że zatrudnienie nie zostało zmniejszone wobec stanu na dzień 29 lutego 2020 r. i składamy podpis, że wszystko jest zgodne z prawdą.
Jeśli przedsiębiorca zwolni pracowników w ciągu 12 miesięcy po tych trzech miesiącach (kwiecień, maj, czerwiec) kwotę pożyczki będzie musiał spłacić ze stałym oprocentowaniem w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Warunki spłaty są zawarte w „Umowie pożyczki…”, więc trzeba sobie to dokładnie przeczytać. Wygląd druków (częściowo) zamieszczamy obok.
Z informacji pracownika urzędu wynikało, że na dzień 3 kwietnia 99% wniosków składano drogą elektroniczną, a w Wyszkowie osobiście złożyło wnioski poniżej 20 osób.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a pomoc w ramach „Tarczy antykryzysowej”
Zwolnienie dotyczy małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
Uwaga!

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
Sprawa złożenia wniosku w oddziale ZUS jest obecnie niezwykle prosta. Składamy pobrany ze strony urzędu dokument lub wypełniamy go w wersji elektronicznej.
„Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za marzec – maj 2020” na początku posiada instrukcję wypełniania i należy się tym posiłkować. Tak naprawdę są to 4 punkty z podpunktami i na końcu podpis osoby składającej wniosek. Dokument różni się od pierwszej wersji i nie jest potrzebne wpisywanie danych o sytuacji finansowej wnioskodawcy na 3 lata wstecz. Zresztą mikroprzedsiębiorca wypełnia jedynie dane na początku i w II bloku tylko w dwóch punktach: 1 i 4.
Obecność osoby składającej wniosek w Wyszkowskim Oddziale ZUS przy ul. Chopina, trwa naprawdę krótko. Kolejka z odpowiednio oddalonymi od siebie osobami składała się z 2 osób. W wejściu do ZUS oddzielono strefę dla klientów, a za szybą stworzono strefę dla pracowników. Dokumenty wkłada się do skrzyneczki umieszczonej w strefie klienta. Panie za szybą udzielają koniecznych informacji. Zresztą wniosek jest jeden i przejrzyście skonstruowany, więc trwa to bardzo krótko.
Oczywiście „Tarcza antykryzysowa” oferuje jeszcze inne zwolnienia, ale wówczas należy udać się do podanych na początku artykułu stron urzędów.

/J.Cz./

3 765 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radzymin w czasach epidemii koronawirusa

Na dzień 6 kwietnia 2020 r. w gminie Radzymin odnotowano 3 potwierdzone przypadki zachorowań na chorobę Covid-19, wywołaną koronawirusem, a...

Zamknij