ggg ggg

Radzymin w czasach epidemii koronawirusa

Na dzień 6 kwietnia 2020 r. w gminie Radzymin odnotowano 3 potwierdzone przypadki zachorowań na chorobę Covid-19, wywołaną koronawirusem, a 72 osoby były objęte kwarantanną. Władze gminy zapewniają, że na bieżąco monitorują gotowość instytucji gminnych do funkcjonowania w czasie epidemii koronawirusa. Regularnie spotyka się sztab kryzysowy.

Samorząd gminy Radzymin uruchomił rezerwę finansową w wysokości 170 tys. zł. z czego 75 tys. zł przeznaczono na dotację inwestycyjną dla Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. SPZ ZOZ w Radzyminie.

NOWOCZESNY RESPIRATOR DLA RADZYMIŃSKIEGO SZPITALA

W poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie mieszkańców naszej gminy, Burmistrz Radzymina wraz z Radą Miejską, zakupili nowoczesny respirator do radzymińskiego szpitala. Dodatkowy sprzęt będzie wykorzystywany nie tylko w obecnej kryzysowej sytuacji, ale także będzie służył pacjentom w ciężkim stanie, po zakończeniu epidemii.
Ponadto, dzięki środkom pochodzącym z rozwiązanej rezerwy budżetowej gminy możliwe było doposażenie szpitala i Centrum Medycznego w środki ochronne w postaci płynów do dezynfekcji Medisept oraz rękawiczek jednorazowych. Co istotne, środki ochrony osobistej trafiły do wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Radzymin, w tym szkół, Centrum Medycznego i OPS.

KWARANTANNA DOMOWA – OPS ORGANIZUJE POMOC DLA POTRZEBUJĄCYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyminie organizuje pomoc dla osób poddanych kwarantannie oraz mieszkańcom, należącym do tzw. grup podwyższonego ryzyka wystąpienia infekcji. Ze wszystkimi izolowanymi w kontakcie pozostają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, gotowi do udzielania pomocy żywnościowej, psychologicznej i każdej innej. Zapotrzebowanie na pomoc można zgłaszać pod numerem tel. 22 786 54 86.

TELEPORADY W GMINNYM CENTRUM MEDYCZNYM I OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z zaleceniem służb epidemiologicznych duża część wizyt w przychodni została odwołana. W celu ochrony pacjentów i personelu w szpitalu oraz przychodni wdrożono wideofony przy wejściu do budynku, przez które odbywa się wstępny wywiad medyczny.
Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. SPZ ZOZ uruchomiło teleporady medyczne przez telefon i e-mail, skierowane przede wszystkim do osób cierpiących na choroby przewlekłe. Porady można uzyskać pod nr tel. 509 981 442 i e-mailem: teleporada@cmradzymin.pl w godzinach dyżuru lekarzy (od poniedziałku do środy 8:00-13:00, czwartek i piątek 10:00-16:00). Więcej informacji na stronach: www.cmradzymin.pl i na profilu Centrum Medycznego na Facebooku.

MIESZKAŃCY POMAGAJĄ RADZYMIŃSKIM MEDYKOM

Składamy gorące podziękowania inicjatorom wsparcia dla gminnego Szpitala przy Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz przedstawicielom służb mundurowych, którzy założyli na FB społeczną grupę „Pomagamy Radzymińskim Medykom”. Tam można zgłaszać chęć pomocy. Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym i firmom, które już zaoferowały pomoc w postaci szycia maseczek, dostaw środków ochrony osobistej, dostaw posiłków dla personelu medycznego itd.

ZAOPATRZENIE W ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE I POSIŁKI „NA WYNOS”

Z uwagi na zakaz zgromadzeń do odwołania zamknięte jest miejskie targowisko. Aby złagodzić skutki zamknięcia targowiska, na Facebooku powstała grupa publiczna „Targowisko Radzymin”, która skupia producentów żywności i klientów targowiska, zachęcając do zakupów zdalnych.
Większość sklepów spożywczych jest otwarta, choć często obowiązują krótsze godziny pracy i ograniczenia liczby osób, które jednocześnie mogą przebywać w sklepie lub sprzedaż „z okienka”. Restauracje i punkty gastronomiczne zostały zamknięte dla klientów na miejscu, lecz oferują posiłki z dowozem i na wynos. (Listę radzymińskich punktów gastronomicznych z jedzeniem „na wynos” można znaleźć na stronie UMiG: www.radzymin.pl).

OGRANICZENIA W DZIAŁANIU INSTYTUCJI PUBLICZNYCH – URZĘDY, PWIK, POCZTA

Gminne instytucje publiczne zawiesiły obsługę osobistą i oferują kontakt telefoniczny oraz przez Internet. Ograniczenia w godzinach otwarcia wprowadziła też Poczta Polska.
Poczta Polska oddział w Radzyminie:
UP Radzymin przy al. Jana Pawła II 6 wprowadził na czas epidemii ograniczone godziny otwarcia: pon. – czw. 8:00-14:00; piątek 14:00-20:00; sobota nieczynne. Takie same godziny otwarcia obowiązują w FUP przy ul. Mazowieckiej 10 w Starych Załubicach. Z kolei, Agencje Pocztowe przy ul. 1 Maja 2 w Radzyminie oraz przy al. Jana Pawła II 168 w Cegielni otwarte są od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-13:00, zaś AP przy ul. Weteranów 31 w Radzyminie czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30-13:30. (Więcej informacji pod nr telefonu 885 920 956).
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, USC, OPS, CUW:
UMiG Radzymin działa w zwykłych godzinach otwarcia, lecz zawieszono do odwołania obsługę osobistą mieszkańców i funkcjonowanie kasy. Prosimy o załatwianie spraw telefonicznie i przez Internet. Wyjątkiem, gdzie dopuszczona jest obsługa osobista z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, są: biuro podawcze, gdzie można zostawiać korespondencję; Urząd Stanu Cywilnego – wyłącznie w sprawach narodzin i zgonów; Biuro ds. Działalności Gospodarczej – wyłączenie w sprawach zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr tel. 22 667 67 08 lub 22 667 68 84. Podobne zasady obsługi telefonicznej i internetowej obowiązują w Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Radzyminie:
W PWiK Radzymin obsługa klientów również odbywa się jedynie telefonicznie i mailowo, (kontakt: tel. 22 786 53 96/97; email: wodociagi@pwikradzymin.pl ).
W firmie wprowadzono procedury bezpieczeństwa, a załoga pracuje w sposób rotacyjny, aby zminimalizować ryzyko braków kadrowych w przypadku ewentualnej kwarantanny personelu. Bez zakłóceń funkcjonuje oczyszczalnia ścieków oraz stacja uzdatniania wody. Na bieżąco wykonywana jest konserwacja sieci i usuwanie awarii.
Biblioteka Publiczna MiG Radzymin, ROKiS, obiekty sportowo-rekreacyjne:
Do odwołania zawieszono wszelkie wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne. Nie odbywają się zajęcia. Zamknięte są gminne obiekty sportowe, place zabaw i siłownie zewnętrzne.

PLANOWANE WSPARCIE TECHNICZNE DLA SZKÓŁ, KOMPUTERY DLA POTRZEBUJĄCYCH UCZNIÓW

Szczególne zadanie podczas epidemii koronawirusa mają szkoły, które prowadzą naukę zdalnie. Dzięki temu, że wszystkie gminne szkoły korzystają już od dłuższego czasu z systemów Librus i 4parents, możliwe było niemal natychmiastowe wykorzystanie tych narzędzi w nauce zdalnej.
Z myślą o dzieciach, które nie mają możliwości korzystania z komputera w domu, Gmina Radzymin udostępniła 45 komputerów z mobilnych pracowni komputerowych ze szkół SP2 Radzymin i ZSZP Ciemne.
Aby usprawnić proces przekazywania wiedzy uczniom, gmina rozpocznie testowanie i udostępnianie szkołom nowych narzędzi, a są to.:
Mostki telekonferencyjne – gmina udostępni szkołom (w ramach swojej wirtualnej centrali) mostki telekonferencyjne wraz z numerami telefonów w liczbie proporcjonalnej do wielkości placówki, aby umożliwić prowadzenie zajęć w formie audio. (O określonej godzinie uczeń posiadający udostępniony wcześniej PIN będzie mógł zadzwonić na nr mostka konferencyjnego i dzięki temu wspólnie z całą klasą wziąć udział w lekcji z wykorzystaniem audio). Atutem tego rozwiązania jest niższe obciążenie łącza oraz likwidacja bariery sprzętowej – ponieważ wystarczy telefon, który jest zdecydowanie bardziej dostępny niż komputer.
Asysta techniczna – dedykowana grupie pracowników nieświatowych, którzy będą telefonicznie i zdalnie służyć wsparciem technicznym i pomocą przy konfiguracji komputerów i telefonów uczniom oraz rodzicom, tak aby poprawnie korzystać ze zdalnych narzędzi edukacyjnych. Obecnie robią to nauczyciele, którzy nie są w stanie w tym czasie prowadzić zajęć.
Zdalne lekcje na kanale YT – gmina udostępni szkołom swój kanał w serwisie YouTube. Wszystkie lekcje, które odbędą się w formie zdalnego wykładu będą mogły być przez szkoły umieszczone na gminnym kanale i dostępne o każdej porze – również dla uczniów z innych szkół.
(O wykorzystaniu i zastosowaniu powyższych dodatkowych możliwości w konkretnych przypadkach szkoły będą informować uczniów i rodziców odrębnymi komunikatami).

ZAPISY DZIECI W OBRĘBIE OBWODU SZKOLNEGO PRZEZ INTERNET

Współpracę gminy ze szkołami koordynuje Centrum Usług Wspólnych w Radzyminie, które umożliwiło również rodzicom składanie wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli i klas pierwszych przez Internet, w tym tymczasowo nawet przez pocztą elektroniczną.
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu, na zgłoszenie rodzica. Dzieci te są przyjmowane bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
(Druk zgłoszenia dostępny jest na stronach internetowych szkół. Wypełnione zgłoszenie ze względów organizacyjnych powinno zostać złożone w terminie do 10 IV 2020 r. Zgłoszenia można doraźnie przesyłać drogą mailową do placówki także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu. Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej).

OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ

Funkcjonowanie gminnej komunikacji zostało ograniczone ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. Zawieszone zostało kursowanie gminnych linii R1, R2 i R6, zaś kursy linii R3, R5 i R7 zostały ograniczone i funkcjonują według specjalnych rozkładów jazdy, które dostępne są na przystankach oraz na stronie internetowej gminy. Jak wspomniano, pojazdy linii R są każdego dnia dezynfekowane.
Linie ZTM Warszawa: SKM oraz linie ZTM 738, 705, L31, L40 i L45 kursują według specjalnych rozkładów jazdy. Z uwagi na to, że część kierowców korzysta z prawa do opieki nad dziećmi od lat 12, mogą występować braki kadrowe uniemożliwiające realizowanie pełnej oferty przewozowej.
Aktualne informacje na temat rozkładów jazdy ZTM można śledzić na https://www.wtp.waw.pl/
Osoby, które nabyły bilety okresowe, a obecnie z uwagi na ograniczenia w przemieszczaniu się nie korzystają z komunikacji mogą zawiesić swój bilet.

ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

W każdej gminnej instytucji publicznej, w tym w szkołach, przy wejściu zamontowano dozownik z płynem do dezynfekcji dłoni. Codziennie dezynfekowane są busy gminnej komunikacji publicznej linii R. Gmina dokonuje również oprysków przystanków komunikacji publicznej, ławek parkowych preparatem VIRUTON STRONG MEDI-LINE. Czynności dezynfekcyjne rozpoczęły się w dniu 19 marca i wykonywane są systematycznie przez strażaków OSP Radzymin wyposażonych w środki ochrony osobistej.

ZAMKNIĘTE PARKI I KOŚCIUSZKO W MASECZCE

W związku z nowymi ograniczeniami, ogłoszonymi przez rząd w dn. 31.03.2020 – od ubiegłej środy, 1 kwietnia do odwołania, zamknięte pozostają skwery w centrum miasta – na pl. Tadeusza Kościuszki i Placu Wolności, a także Park Księżnej Czartoryskiej.
Władze apelują o przestrzeganie nowych zasad w poruszaniu się w przestrzeni publicznej – zachowanie odstępu 2 m pomiędzy pieszymi i zakazu poruszania się dzieci i młodzieży do 18 r. życia bez osoby dorosłej.
O konieczności pozostania w domu w związku z panującą epidemią przypomina mieszkańcom nawet statua Tadeusza Kościuszki. Z inicjatywy radzymińskich harcerzy przy aprobacie władz gminy oraz wsparciu strażaków OSP Radzymin, najważniejszy pomnik w mieście ubrany został w maseczkę ochronną, zawieszono również na nim tabliczkę z napisem „Zostań w domu!”.
(Co prawda, wywołało to sporo kontrowersji wśród mieszkańców, wydaje się jednak, że sam pomysł nie jest zły. Pomnik będący symbolem Radzymina od stu lat towarzyszy miastu w chwilach ważnych i mniej ważnych, dzieląc losy radzyminiaków. Obecne przystrojenie zwraca uwagę na wyjątkowy charakter sytuacji, w której wszyscy się znaleźliśmy).

Aktualne informacje i komunikaty o działaniach gminy w czasie epidemii są zamieszczane na stronie: www.koronawirus.radzymin.pl .
/opr. R.S. Lewandowski,
Dominika Krzyżanowska-Kidała;
foto: Z. Pachulski, D.K.K., R.L./

395 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Żołnierze pomagają w walce z epidemią koronawirusa

Starosta Wołomiński Adam Lubiak 3 kwietnia br. spotkał się z dowódcą 54. batalionu lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej...

Zamknij