ggg ggg
ggg
ggg
POWIAT  MA BUDŻET
Lut04

POWIAT MA BUDŻET

Wydatki 90,5 mln złotych. Dochody- 82 mln zł. Na inwestycje przeznaczono 17,6%. Z tytułu „Janosikowego” z powiatowej kasy wyparuje 8,1 mln złotych. Powiat nie chce zwiększać zadłużenia.   Przyjęta strategia działania to konsolidacja zadań inwestycyjnych, by utrzymać trend rozwojowy, co zapewni rozwój infrastruktury. Królować będą inwestycje ważne dla mieszkańców całego powiatu, choć większość z nich zlokalizowana będzie w...

Więcej
BUDŻET 2015 po zmianach przyjęty JEDNOMYŚLNIE !!!
Lut04

BUDŻET 2015 po zmianach przyjęty JEDNOMYŚLNIE !!!

W miniony czwartek, 29 stycznia, wołomińscy radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały budżetowej na 2015 rok, zawierającej poprawki wprowadzone przez burmistrz Elżbietę Radwan. Kosztowne inwestycje takie jak: Park Nałkowskich w Wołominie czy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie muszą poczekać. Z punktu widzenia mieszkańców o wiele ważniejsze kwestie to m.in.: wprowadzenie Wspólnego Biletu, remonty ulic, a...

Więcej
ABSOLUTORIUM dla burmistrza Łochowa (01.07.2014)
Lip02

ABSOLUTORIUM dla burmistrza Łochowa (01.07.2014)

Trudny rok dla Łochowa, chociaż z deficytem, to również z dużymi wydatkami na inwestycje. 25 czerwca 2014 r. odbyła się zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łochowie. Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym za 2013 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia Gminy Łochów, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 12...

Więcej
Rozwojowy rok dla powiatu (28.01.2014)
Sty29

Rozwojowy rok dla powiatu (28.01.2014)

Kurier W: Niedawno na sesji Rady Powiatu został uchwalony budżet na rok 2014. Jak go Pan ocenia? Starosta ostrowski Zbigniew Kamiński: Budżet powiatu nie jest duży (opiera się głównie na dotacjach i subwencjach), jego dochody własne to ok. 14 mln zł rocznie, z czego po odjęciu kosztów i kredytów zostaje ok. 3 mln zł na inwestycje. To niewielkie pieniądze i gdybyśmy nie pozyskiwali środków z zewnątrz, wielu inwestycji by nie było. Mimo...

Więcej
Budżet inny (od wyborczego) (07.01.2013)
Sty09

Budżet inny (od wyborczego) (07.01.2013)

Podczas odbywającej się w czwartek 19 grudnia, trzydziestej szóstej sesji Rady Powiatu Wołomińskiego, radni dwudziestoma dwoma głosami poparcia opowiedzieli się za przyjęciem budżetu na 2014 rok. – To inny budżet, niż typowe uchwały budżetowe w latach wyborczych. Chcemy konsekwentnie zmniejszać zadłużenie powiatu. Minimalizując deficyt można optymalnie przygotować powiat do pozyskiwania środków z następnej perspektywy unijnej,...

Więcej