ggg

Szkolny Klub Historyczny imienia Armii Krajowej rozpoczął swoją działalność !!!

„Nas nie stanie, lecz Ty nie zaginiesz.
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa.
Wichrem chwały w historię popłyniesz.
Armio Krajowa”.
(Fragm. wiersza Z. Kabata ps. „Bobo”)

 

W obecności ostatnich żyjących żołnierzy Armii Krajowej, we czwartek, 9 października, w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie, uroczyście zainaugurowano działalność Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

Tak doniosłe wydarzenie nie tylko dla społeczności szkolnej zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych w osobach: burmistrza Radzymina p. Zbigniewa Piotrowskiego oraz p. Cezarego Wnuka – przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, a także wysocy rangą przedstawiciele ŚZŻAK. Wśród nich: p. Piotr Kurek – członek Prezydium Zarządu Głównego Światowego Zawiązku Żołnierzy AK, p. Edmund Muszyński ps. „Krzemień”- prezes Zarządu ŚZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód; p. Mirosław Widlicki – członek Zarządu Głównego ŚZŻAK, p. Wiesław Studziński – sekretarz Zarządu ŚZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód i p. Jan Kaczmarczyk – członek Prezydium Zarządu ŚZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód. Spośród radzymińskich przedstawicieli żołnierzy Armii Krajowej obecni byli panowie: Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”, Jan Wojciechowski ps. „Mały”, Ryszard Zacheja ps. „Sędziwój” i Zygmunt Zieliński ps. „Łątka”. Uroczystość zaszczycili swą obecnością również współcześni żołnierze Wojska Polskiego, współpracujący ze szkołą 9. Batalion Dowodzenia w Białobrzegach – starszy chorąży sztabowy Dariusz Kordek oraz kapral Dominika Przybysz. Obecni byli członkowie Rodziny majora Stefana Waltera, Patrona naszego Gimnazjum: p. Danuta Walter, p. Renata Kurzyńska – Dzikiewicz oraz p. Zdzisław Walter. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć także: ks. prał. Stanisława Kucia- dziekana radzymińskiego, p. Jana Wnuka – prezesa Towarzystwa Przyjaciół Radzymina wraz z wiceprezesem p. Hanną Grzegorek, członków lokalnych struktur ŚZŻAK p. Jerzego Berty oraz p. Zbigniewa Tomczyka, p. Tomasza Pałaszewskiego – nauczyciela historii w noszącym imię AK Zespole Szkół w St. Załubicach oraz p. Seweryna Kowalskiego – przyjaciela szkoły i członka Fundacji Budowy pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 r. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Pocztów Sztandarowych, odśpiewanie Hymnu Państwowego i krótka informacja na temat uroczystości. Po dokonaniu oficjalnego powitania gości przez p. Ewę Wnuk, dyrektor Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie, nastąpiła prezentacja idei zawiązania klubu, którą przedstawił p. Władysław Kolatorski, nauczyciel historii, a zarazem inicjator założenia klubu i jego twórca.
– Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Radzyminie już od siedmiu lat są kustoszami sztandaru żołnierzy Armii Krajowej radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”, biorą godnie udział w uroczystościach lokalnych i państwowych, dzielnie wspierając sędziwych już żołnierzy AK – podkreślił pan Kolatorski. Następnie ks. prał. Stanisław Kuć odmówił modlitwę w intencji żołnierzy Armii Krajowej. W dalszej części spotkania w podniosły klimat tej szczególnej uroczystości wprowadziły zebranych dwa krótkie filmy: „Armia Krajowa, duma polskiego narodu” oraz „Żołnierzom Wyklętym”. Kolejny element uroczystości to przedstawienie przez p. Władysława Kolatorskiego ciekawego wykładu historycznego, związanego z dziejami Armii Krajowej i jej radzymińskich żołnierzy, który przybliżył strukturę i bardzo aktywną działalność tej formacji na obszarze naszego regionu. Główną część uroczystości stanowiło wręczenie statutu, legitymacji oraz przedstawienie zarządu i członków klubu przez doc. dr Piotra W. Kurka. (Była to bardzo podniosła i wzruszająca chwila, pozwalająca wierzyć, że młode pokolenie, które przejmuje pałeczkę od kombatantów gotowe jest dobrze służyć Rzeczypospolitej). Kolejnym, niezwykle wzruszającym i wymownym momentem stało się przekazanie szkole Orderu Virtuti Militari należącego do jej Patrona – majora Stefana Waltera, przez p. Danutę Walter, a następnie wręczenie członkom rodziny Walterów (przez dyrektor Ewę Wnuk i burmistrza Zbigniewa Piotrowskiego) replik Krzyża Złotego Orderu Virtuti Militari, które przekazał naszej szkolnej społeczności p. Mirosław Jusiński – dyrektor ROKiS. Zwieńczenie uroczystości stanowiła pełna patriotycznych wzruszeń część artystyczna, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: p. Magdaleny Krysiak, p. Iwony Jaworskiej, p. Joanny Bożyk i p. Jolanty Ślebiody – Szatan. Na zakończenie przyszedł czas na przemówienia gości, które rozpoczął doc. dr Piotr Kurek, gratulując pomysłu i wyrażając nadzieję, że Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie będzie promował wiedzę historyczną z uwzględnieniem działalności Armii Krajowej. Szczególnie przejmujące było wystąpienie p. Edmunda Muszyńskiego ps. „Krzemień”- prezesa Zarządu ŚZŻAK Okręgu Warszawa – Wschód, który nie krył radości i wzruszenia z faktu, że ideały, którym żołnierze AK byli wierni całe swoje życie, dziś stają się ideałami kolejnych pokoleń Polaków. (Miłym gestem Prezydium Zarządu ŚZŻAK było przekazanie klubowiczom licznych upominków książkowych, które na pewno będą pomocne w poszerzaniu wiedzy historycznej). Jako ostatnia zabrała głos p. dyrektor Ewa Wnuk, która podsumowała uroczystość i zaprosiła gości do zwiedzenia interesującej wystawy poświęconej żołnierzom Armii Krajowej, przygotowanej przez nauczyciela plastyki, p. Iwonę Smoczyńską. Z kolei, Rodzina mjr Waltera udała się wraz z uczniami szkoły i p. Władysławem Kolatorskim do pobliskiego Mokrego, w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pamiątkowym obeliskiem, upamiętniającym naszego bohatera „Cudu nad Wisłą”. Wszyscy uczestniczący w uroczystości mieli następnie okazję porozmawiać w miłej atmosferze przy posiłku. Ciepłym słowom i miłym gestom zdawało się nie być końca. Niewątpliwie, inauguracja Klubu im. Armii Krajowej w Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana Waltera w Radzyminie była niezapomnianą lekcją historii, która na długo pozostanie w pamięci jej uczniów i nauczycieli.
/opr. Iwona Jaworska, R.L.
foto: Anna Borowa/

01

02

03

04

05

06

07

2 376 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Znamy wszystkich kandydatów, czas na kampanię

Wszystko już wiemy. Państwowa Komisja Wyborcza ostatecznie zarejestrowała wszystkich kandydatów ubiegających się o mandaty w tegorocznych wyborach samorządowych. W wyborach...

Zamknij