ggg
ggg ggg

Szkolenie LGD Równiny Wołomińskiej w Gminie Brańszczyk

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 zorganizowała 12 spotkań informacyjnych dla mieszkańców z każdej gminy członkowskiej objętej Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Jedno z nich odbyło się 13 marca 2019r. w Urzędzie Gminy Brańszczyk. Spotkanie otworzyła i moderowała Wiceprezes LGD – Pani Beata Trojanek, a poprowadził Pan Tomasz Olszewski. Miało ono na celu dotarcie do lokalnej społeczności z informacjami o zrealizowanych dotąd przedsięwzięciach, o najbliższych naborach w 2019 roku, które dedykowane będą nowym przedsiębiorcom planującym założenie lub rozwój działalności gospodarczej o grantach dla organizacji pozarządowych, OSP, JST, instytucji kultury, osób fizycznych i osób prawnych, parafii, związków wyznaniowych, grup nieformalnych oraz o innych działaniach na które można pozyskać środki. Na spotkaniu poruszono tematy, w które angażuje się LGD. Między innymi do takich działań należą prowadzone 3 Punkty specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, w Tłuszczu, Wołominie i Radzyminie, w których można uzyskać doradztwo w zakresie: pedagogicznym, psychologicznym i socjalno-rodzinnym. Przeznaczone są one zarówno dla mieszkańców Powiatu Wołomińskiego, Wyszkowskiego jak i obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”. W Wołominie przy ul. Wileńskiej 36a uruchomiony został również „Punkt Doradztwa – Dowiedz się więcej” prowadzący warsztaty, a także porady prawne, księgowe i organizacyjne dla organizacji pozarządowych.
Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” organizuje także wypoczynek dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 16 lat w formie kolonii, półkolonii i zimowisk z możliwością dofinansowania wyjazdu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla osób ubezpieczonych w KRUS. Na wyjazdy mogą zgłaszać się zarówno dzieci rolników płacących KRUS (wyjazd z dofinansowaniem) jak i płatnicy ZUS (wyjazd pełnopłatny).
Innym programem, z którego mogą skorzystać beneficjenci za pośrednictwem LGD jest program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od 2000r. realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) za pośrednictwem ODL (Ośrodków Działaj Lokalnie). Można w nim uzyskać wsparcie do kwoty 5000zł (dla miast powyżej 20 000 mieszkańców) i do 6 000 zł (dla miejscowości do 20 000 mieszkańców) na działania organizowane dla społeczności lokalnej trwające od 3 do 6 miesięcy. LGD posiada w swoim wachlarzu również programy wsparcia dla zdolnej młodzieży: program AGRAFKA oraz Stypendia pomostowe. Program AGRAFKA realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce przy wsparciu Fundacji Agory, Funduszu Stypendialnego Rodziny Wróblewskich oraz osób indywidualnych i instytucji. LGD rekomenduje dzieci i młodzież ze swojego obszaru w celu przyznania stypendiów. Stypendia przeznaczone dla uczniów gimnazjów, liceów i studentów (w wyjątkowych przypadkach również uczniów szkół podstawowych) wybitnie utalentowanych w określonej dziedzinie: nauk ścisłych, humanistycznych, pochodzących z niezamożnej rodziny, przede wszystkim mieszkających w małych miejscowościach, mających ciekawy pomysł na własny rozwój. Wysokość stypendium wynosi 3 000 zł i wypłacane jest w ratach po 300zł. Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Stypendium na I rok studiów wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. LGD rekomenduje młodzież ze swojego obszaru w celu przyznania stypendiów.
Ponadto Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” planuje zorganizować wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego szkolenia dla osób produkujących mleko lub chcących założyć hodowlę czy też dowiedzieć się przetwarzać w swoim gospodarstwie mleko, aby uzyskać jego przetwory: sery, maślankę, kefiry czy też masło. Drugim tematem realizowanym we współpracy z Urzędem Marszałkowskim będzie pszczelarstwo – Dobre praktyki pszczelarskie. Osoby które będą zainteresowane udziałem w szkoleniach, proszone są o kontakt z biurem LGD „Równiny Wołomińskiej” ul. Warszawska 4 p. III w Tłuszczu pod nr tel. 662329278, e-mailem: biuro@lgdrw.pl. Wszelkie informacje dotyczące szkoleń dostępne będą również na stronie internetowej www.lgdrw.pl.

/Beata Trojanek, Wiceprezes LGD „RW”/

1 369 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
REMONT I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY PSP NR 4

15 marca 2019 r. odbyło się podpisanie umowy i przekazanie placu budowy inwestycji pn. „Remont i modernizacja boiska sportowego wraz...

Zamknij