ggg ggg

Święto Strażaków z Kuligowa (04.09.2012)

Przy udziale dwudziestu jeden pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu powiatu wołomińskiego, w obecności wicemarszałka województwa mazowieckiego Krzysztofa Strzałkowskiego, w minioną niedzielę, 2 września w nadbużańskim Kuligowie odbyły się uroczystości z okazji jubileuszu 65-lecia działalności miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.


Uroczystości rozpoczęła okolicznościowa Msza Święta, którą pod przewodnictwem kapelana mazowieckich strażaków ks. Jerzego Sieńkowskiego koncelebrowali: proboszcz parafii w Kuligowie ks. Robert Kalisiak, wraz z proboszczem parafii w Józefowie ks. prał. Andrzejem Legutko.
Po zakończeniu nabożeństwa, zgromadzeni przemaszerowali na teren strażnicy OSP w Kuligowie, gdzie przy słonecznej pogodzie odbyła się główna część uroczystości jubileuszowej. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni goście, wśród których znaleźli się m.in.: wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski, wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Andrzej Nocoń, wiceburmistrz Radzymina Andrzej Siarna, burmistrz Kobyłki Robert Roguski, wójt gminy Klembów Kazimierz Rakowski, wójt gminy Dąbrówka Tadeusz Bulik wraz z przewodniczącą Rady Gminy Agnieszką Gryglas, członkowie prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie, na czele z prezesem druhem Wiesławem Grędą, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Bogdan Jarczewski, a także naczelnik powiatowego wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Paweł Kaczmarczyk.


Oficjalną część obchodów zainaugurowało podniesienie flagi Związku OSP RP wraz z odegraniem hymnu strażackiego. Druh Wiesław Gręda w asyście dowódcy uroczystości oddał honory strażackim sztandarom.
Powitania wszystkich gości dokonał prezes OSP Kuligów dh Grzegorz Mianowski, który w swoim wystąpieniu przybliżył również najważniejsze fakty z historii sześćdziesięciopięcioletniej jubilatki.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligowie powstała w 1947 roku. Jej założycielem był ówczesny Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyminie Sylweriusz Żak, a wprowadzającym z jego ramienia dh Henryk Pawłowski z OSP St. Załubice. Pierwszym naczelnikiem jednostki został Aleksander Kowalski. W 1958 roku została zbudowana pierwsza remiza nad samym Bugiem, na działce podarowanej przez państwa Sokulskich, dalszą część gruntu straż dokupiła od rodziny Jaworskich.


W 1970 roku za pieniądze pochodzące z organizacji zabaw tanecznych strażacy zakupili większą działkę, na której w 1975 wylano fundamenty pod obecny budynek remizy. Budowa z powodu braku funduszy prowadzona była etapami. W czynie społecznym postawiono ściany. Dopiero, kiedy w 1985 roku sprzedano starą remizę wraz z placem nad Bugiem, możliwe było ukończenie budowy. Prace wykończeniowe i modernizacyjne prowadzone społecznie przez strażaków i mieszkańców wsi zakończone zostały w 2004 roku. Dzięki środkom z budżetu gminy i pozyskanym dotacjom prowadzona jest systematyczna rozbudowa obiektu.
– Nową strażnicę potraktowaliśmy również jako miejscowy ośrodek kultury, w którym przewidzieliśmy miejsce dla KGW ,,Nadbużanki“. Swoje pomieszczenia udostępniamy dla młodzieży i dla kół zainteresowań oraz dla Stowarzyszenia Pomocy w Dolinie Bugu, które zajmuje się sprowadzaniem żywności dla rodzin potrzebujących z terenu całej gminy. Mamy jeszcze wiele pomysłów mogących posłużyć lokalnej społeczności. Zamierzamy je systematycznie realizować – mówił druh prezes Mianowski.


Pierwsze wyposażenie jednostki w Kuligowie stanowiła nabyta w latach 60-tych ubiegłego wieku motopompa MS 800 i zakupiony w tym samym czasie samochód marki Żuk. Dopiero wiele lat później jednostka nabyła kolejny samochód  – Ził z autopompą, którego darczyńcą był dowódca Sztabu Generalnego WP. W 1998 roku wyłoniony został nowy zarząd na czele z obecnym prezesem druhem Grzegorzem Mianowskim. Rok później jednostka odkupiła samochód Star od OSP Chajęty, a następnie zakupiono samochód marki Lublin, który służy do dziś.
W 2005 roku nabyto łódź pontonową z twardym dnem z silnikiem Honda 30. Dwa lata później jednostka zakupiła w Niemczech doskonale utrzymany technicznie samochód pożarniczy marki Magirus rok prod. 1984, wyposażony w autopompę i zbiornik o pojemności 2500 litrów. W 2008 roku jednostka otrzymała łódź z silnikiem Honda 10, która służy do manewrowania podczas powodzi w miejscach trudno dostępnych.
– Dzięki dobremu wyposażeniu i wyszkoleniu strażaków OSP Kuligów może pochwalić się wieloma skutecznymi akcjami ratowniczymi.

W 2010 roku nasza jednostka włączona została do Krajowego Systemu JRG. Staramy się nieść pomoc potrzebującym i poszkodowanym. Mamy tez istotny wkład w poprawę warunków życia naszej lokalnej społeczności – dowodził prezes Grzegorz Mianowski zaznaczając: -Przy naszym, strażaków ochotników udziale i we współpracy z aktywem społecznym wsi i wielu działkowiczów zbudowaliśmy w czynie społecznym ośrodek zdrowia, ponad 8 kilometrów dróg, kaplicę do nabożeństw, a obecnie kościół.
Słowa prezesa świadczące o ogromnym zaangażowaniu kuligowskich strażaków w służbę bliźniemu potwierdziła ceremonia wręczenia odznaczeń przyznanych druhom OSP Kuligów przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.


Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Zbigniew Młoduchowski, Marek Mianowski, Tadeusz Augustyniak.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Zbigniew Klimek, Mirosław Kuligowski, Henryk Jaworski, Marek Kwiatkowski, Ryszard Słomski.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Mariusz Dąbrowski, Konrad Karasiewicz, Tomasz Oleśkiewicz, Patryk Stankowski.
Podziękowania i gratulacje strażakom z Kuligowa złożyli wicemarszałek Strzałkowski, wójt Klembowa i wójt Dąbrówki.


– Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim jednostkom z gminy Dąbrówka za pomoc naszym mieszkańcom po lipcowej wichurze. To strażacy ochotnicy wyruszyli pierwsi na pomoc mieszkańcom Laskowa, Trojan, Karpina, Ludwinowa. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Bez was ta pomoc byłaby znacznie wolniejsza i znacznie trudniejsza. Chciałbym wam również podziękować za przeprowadzoną zbiórkę pieniężną. Dzięki zaangażowaniu wszystkich jednostek z terenu naszej gminy, udało nam się zebrać prawie 20 tysięcy złotych, które przekazaliśmy dwudziestu siedmiu rodzinom poszkodowanym w wyniku tej tragedii – mówił wójt Tadeusz Bulik, podkreślając jednocześnie wieloletnie zasługi kuligowskich strażaków dla ratownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej. Do okolicznościowych życzeń władze gminy dołączyły również upominek w postaci dofinansowania do zakupu agregatu.


Z okazji jubileuszu 65-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligowie prezent w postaci pamiątkowej statuetki wraz z życzeniami od Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na ręce prezesa Mianowskiego złożył także dh Wiesław Gręda. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie list gratulacyjny z okazji jubileuszu odczytał jego Zastępca st. bryg. Bogdan Jarczewski.
Doniosłą uroczystość zakończył tradycyjny strażacki poczęstunek, podczas którego serdeczne życzenia 100 lat dla OSP Kuligów przypieczętowano symbolicznym toastem. Niech Wam nigdy nie zagaśnie!
/Rafał S. Lewandowski/

1 805 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
(Polityczna) egzekucja czy po prostu zmiana?!? (04.09.2012)

Stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Radzyminie we wtorek 28 sierpnia zostało odwołanych z funkcji troje przewodniczących Komisji Statutowych. „Egzekucja”, „absolutne...

Zamknij