ggg ggg

(Polityczna) egzekucja czy po prostu zmiana?!? (04.09.2012)

Stosownymi uchwałami Rady Miejskiej w Radzyminie we wtorek 28 sierpnia zostało odwołanych z funkcji troje przewodniczących Komisji Statutowych.

„Egzekucja”, „absolutne przejęcie władzy” – takie komentarze można było usłyszeć wśród mieszkańców obserwujących przebieg dwudziestej sesji Rady Miejskiej w Radzyminie. I trzeba przyznać, że wypowiadanym na widowni opiniom trudno się dziwić. Tym bardziej, że w przedstawionym przed obradami wykazie projektów uchwał, mowa była jedynie o odwołaniu przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. (Dla jasności Anna Goryszewska, której syn został w ostatnim czasie powołany na stanowisko skarbnika gminy sama złożyła rezygnację).
Z kolei, propozycja włączenia do porządku obrad uchwał w sprawie odwołania przewodniczących trzech kolejnych komisji zgłoszona została tuż po rozpoczęciu obrad przez wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Godlewskiego.
Przyjęte większością głosów do porządku obrad propozycje, również przy aprobacie większości zostały przegłosowane. Decyzją rajców z frakcji rządzącej odwołani zostali: przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska -Włodzimierz Stanisławski, Budownictwa, Przemysłu, Handlu i Usług -Małgorzata Śmiałkowska (głosowanie odbyło się pod nieobecność radnej) oraz Budżetowo- Statutowej Elżbieta Wołynko (po jej wcześniejszej, ale jak można przypuszczać podyktowanej rozwojem wypadków rezygnacji).
Zaskoczenia całą sprawą nie ukrywali radni z frakcji opozycyjnej. Na pytania m.in..: radnej Elżbiety Darki o podanie przez wnioskodawców powodów odwołania, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Brodziak odpowiedział wprost: – Chcemy powierzyć przewodnictwo w komisjach komuś, z kim będzie nam się lepiej współpracowało.
Słowa przewodniczącego nie pozostawiają złudzeń. Zmiana odbyła się w myśl zasady: ko ma większość, ten dzieli i rządzi. W miejsce odwołanych przewodniczących komisji większość rządząca powołała nowe osoby. (Było to tym łatwiejsze, że w każdym z przypadków zgłoszony został tylko jeden kandydat). Tak oto, nową przewodniczącą Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska została Anna Goryszewska – była przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (10 głosami poparcia, przeciw 4, wstrzymujących się 4), Komisji Budownictwa, Przemysłu, Handlu i Usług – Zbigniew Jabłoński (głosów za 12, Przeciw 2, Wstrzymujących 4), Budżetowo Statutowej – Wojciech Chełchowski (głosów za 10, przeciw 3, Wstrzymujących 5).
Biorąc pod uwagę, że cała zmiana przebiegła szybko i sprawnie, można przypuszczać, że powołani na przewodniczących komisji, radni musieli już wcześniej „widzieć się” w nowych rolach. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że w zreformowanej w ten sposób Radzie Miejskiej rajcom rzeczywiście będzie się „lepiej współpracowało”. W myśl zasady rządź (byle mądrze) i dziel.
(Choć z tym może być problem, bo w obecnej sytuacji gminy nie bardzo jest co dzielić. Oby więc za jakiś czas nie okazało się, że zamiast naczelnych fachowców Radzymin zyskał jedynie kolejnych tytularnych 😉
/Rafał S. Lewandowski/

910 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Witaj nam Szkoło radosna!- Rozpoczęcie roku szkolnego w „Stalowej Jedynce’’… (04.09.2012)

W ubiegły poniedziałek, 3 września uczniowie radzymińskich szkół rozpoczęli kolejny rok nauki. Dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka...

Zamknij