ggg ggg ggg

Świąteczna atmosfera zapanowała także w koszarach OSP Radzymin…

W ubiegłosobotni wieczór, 20 grudnia w gmachu strażnicy OSP Radzymin odbyło się wigilijne spotkanie Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie, podczas którego strażacy podziękowali byłemu już burmistrzowi Zbigniewowi Piotrowskiemu za 12 lat doskonałej współpracy.

IMG_0280

W strażackiej wigilii udział wzięli prezesi wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radzymin. Obok druhów z Radzymina, St. Załubic, Zawad, Mokrego, Rudy i Nadmy nie mogło zabraknąć dziekana radzymińskiego ks. prał. Stanisława Kucia. Obecny był komendant powiatowy PSP w Wołominie Jacek Pietranik. Na spotkanie dotarł również przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Jabłoński, zabrakło niestety, ku rozczarowaniu strażaków nowego burmistrza Krzysztofa Chacińskiego.
Zgromadzonych gości oficjalnie powitał gospodarz spotkania, prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Tomasz Żmijewski. Odczytano okolicznościowe życzenia od druha prezesa Waldemara Pawlaka i gen. bryg. Wiesława Leśniakiewicza, po których strażacy podzielili się opłatkiem. Składając życzenia Komendant Powiatowy pochwalił strażaków ziemi radzymińskiej za wysoką mobilność, która może być przykładem dla innych. Gremialnym okrzykiem „Dziękujemy” nagrodzono ustępującego burmistrza Zbigniewa Piotrowskiego i odchodzącego na emeryturę jego asystenta ds. przeciwpożarowych druha Franciszka Jankowskiego.

Pobrana klatka 500
Sobotnie spotkanie to nie jedyny świąteczny akcent w koszarach radzymińskiej OSP. Zgodnie z wieloletnią tradycją, 14 grudnia w obecności burmistrza Chacińskiego i przewodniczącego Jabłońskiego odbyło się zapalenie lampek na strażackiej „radzymińskiej choince”, w której ubieranie włączyli się w tym roku po raz pierwszy internauci i mieszkańcy na czele z panią Dominiki Pawelec. (W tym miejscu, należą się podziękowania dla firmy CATER MARK z Radzymina za ufundowanie gorących napojów dla uczestników, UMiG za ufundowanie lampek, oraz muzykom Radzymińskiej Orkiestry Dętej, którzy spontanicznie umilili spotkanie koncertem kolęd). Z kolei, w niedzielę 21 grudnia na dorocznym spotkaniu wigilijnym spotkali się druhowie OSP Radzymin. W imieniu redakcji wszystkim strażakom życzymy spokojnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!
/R.L./

2 399 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Doświadczenie i dobrze wyznaczone priorytety

Rozmowa z nowym zastępcą burmistrza Pułtuska Różą Krasucką KURIER W…- Jak zamierza wykorzystać Pani swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i samorządowe...

Zamknij