ggg ggg ggg ggg

Doświadczenie i dobrze wyznaczone priorytety

Rozmowa z nowym zastępcą burmistrza Pułtuska Różą Krasucką

Roza Krasucka

KURIER W…- Jak zamierza wykorzystać Pani swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe i samorządowe w pracy zastępcy burmistrza?

Zastępca burmistrza Róża Krasucka:
Byłam radną Rady Miejskiej w Pułtusku przez dwie i pół kadencji, dlatego pozyskana wiedza ułatwia mi lepiej poruszać się w Urzędzie oraz w samorządowej problematyce. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania pozwala mi na umiejętne rozwiązywanie zadań i problemów Mieszkańców. Zawsze powtarzałam, że łatwo to już było. Dlatego wiem, na co się zdecydowałam, przyjmując to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko.

KURIER W…- Co uważa Pani za priorytety na najbliższą kadencję w gminie Pułtusk?

Zastępca burmistrza Róża Krasucka:
Po kilkunastu dniach pracy i po wstępnych analizach potrzeb wspólnie z Burmistrzem Miasta Pułtusk za priorytetowe zadania do realizacji na najbliższe lata uważam, że istotne jest:
– pozyskiwanie środków zewnętrznych min. na rewitalizację naszego Miasta, odbudowę Wzgórza Abrahama itd.,
– kanalizacja i gazyfikacja ulic,
– zmiana estetyki i wizerunku miasta,
– czystość, ład i porządek w mieście,
– poprawa warunków mieszkaniowych naszych Mieszkańców,
– budowa dróg i ulic.

 

KURIER W…-  Jaką rolę w polityce miasta powinny odgrywać organizacje pozarządowe? Jak widzi Pani współpracę miasto – organizacje pozarządowe?

 Zastępca burmistrza Róża Krasucka:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi jest dla mnie bardzo ważna, bo przecież to przedstawiciele tych organizacji są kreatorami rozwoju miasta. Współpracę tę widzę poprzez spotkania, konsultacje, wspólne programy, by podejmowane decyzje służyły rozwiązywaniu problemów mieszkańców.

 

Kurier W…- Dziękujemy za rozmowę.

2 673 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowe świętowanie

18 grudnia 2014 r. w Zajeździe „Skalny” odbyło spotkanie Świąteczno - Noworoczne, podczas którego starosta ostrowski Zbigniew Kamiński wraz z...

Zamknij