ggg ggg
ggg ggg

Stulecie Odzyskania Niepodległości oczami uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupnie

Z okazji przypadającej w tym roku szkolnym 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie (gm. Radzymin), przystąpiła do realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”.

Ostatnie miesiące obfitowały w każdej szkolnej placówce różnymi działaniami z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akademie, konkursy, apele – szkoły prześcigały się w pomysłach, jak uczcić tę szczególną dla nas wszystkich rocznicę.
Niezależnie od sposobu, cel był jeden – wzbudzenie patriotyzmu w młodym pokoleniu Polaków, w ludziach, którzy urodzili się i żyją w wolnej Polsce, nie znają zagrożenia wojny czy okupacji. Wielka lekcja patriotyzmu stała się punktem wyjścia także dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej w Słupnie.
Szkoła już we wrześniu br. zgłosiła się do Międzynarodowego Projektu „Piękna nasza Polska cała”, którego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. (Projekt realizowany jest w okresie od 1 września do 31 grudnia 2018 r.).
Należy podkreślić, iż w realizację projektu włączyli się zarówno nauczyciele szkoły podstawowej, jak i oddziałów przedszkolnych. Cele, jakie założyli sobie pedagodzy były bardzo ambitne, należało zatem dobrze zaplanować konkretne działania.
Wobec powyższego, najmłodsza grupa przedszkolna zrealizowała projekt „Według przepisu babci i dziadka”, przygotowując niepodległościową sałatkę, a także zajęła się posadzeniem na szkolnym podwórzu „Drzewa 100-lecia Odzyskania Niepodległości”.
Czterolatki pisały kartki do naszych Bohaterów, a najstarsza grupa przedszkolna, kultywując polską tradycję wraz z rodzicami na warsztatach, przygotowała wystawę strojów ludowych.
Działania szkoły podstawowej miały jeszcze bardziej rozszerzony zakres.
Uczniowie wzięli udział w wycieczce „Szlakiem historii”, zorganizowano konkursy: historyczny, plastyczny i fotograficzny, a także Dzień mody patriotycznej oraz patriotyczny występ artystyczny, w które zaangażowało się wielu uczniów.
Przez ostatni miesiąc szkoła zdominowana była przez barwy narodowe. Nawiązywały do nich zarówno dekoracje, jak też stroje dzieci. Wszytko po to, aby nasza szkolna społeczność jak najlepiej przygotowała się do szczególnego dnia – 11 listopada 2018 r.
Zwieńczeniem wspólnych działań był finał projektu, który opierał się na scenariuszu pt. „Pisk Białego Orła”. (Fabuła przedstawienia została osnuta wokół historii wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę – wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci, ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się często do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski stał się BIAŁY ORZEŁ, którego głos – pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwolił utracić nadziei na wolność).
Trzeba przyznać, że spektakl w wykonaniu uczniów kl. III SP, przygotowanych pod czujnym okiem wychowawczyni – p. Natalii Jeleń – Bartosiewicz, zrobił wielkie wrażenie na zaproszonych gościach. Efekt finalny został natomiast spotęgowany przez występ „raczkującego” jeszcze, ale doskonale przygotowanego przez p. Marzenę Mazur, chóru szkolnego.
Nie sposób wyrazić w słowach emocji, jakie całość przedsięwzięcia wywołała w zaproszonych gościach. Rotmistrz Andrzej Michalik, powiedział do młodzieży, że dzięki ich grze aktorskiej, serce kilka razy mu mocnej zabiło. Nic w tym dziwnego. Uczniowie SP nr 2 w Słupnie udowodnili, jak wiele miejsca w ich sercach zajmuje OJCZYZNA.
/opr. Joanna Rosz/

230 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileuszowy XXX Wieczór Patriotyczny TPR

Trudno byłoby wyobrazić sobie radzymińskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę bez Wieczoru Patriotycznego Towarzystwa Przyjaciół Radzymina. W tym...

Zamknij