ggg ggg ggg ggg

Strażacy OSP Ruda podsumowali rok, ogłosili zbiórkę funduszy na nowy sztandar

W niedzielę, 11 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, podczas którego podsumowano ubiegłoroczną działalność, udzielono absolutorium Zarządowi, a także w związku ze zbliżającym się jubileuszem 60-lecia jednostki zainaugurowano zbiórkę pieniędzy na nowy sztandar.

SONY DSC

Oficjalnego otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu OSP Ruda dh Włodzimierz Dąbrowski.
Po odegraniu hymnu „Rycerze Świętego Floriana”, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w 2023 r. Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie Ś.P. dh Artura Kacperczaka.
Następnie przyszedł czas na serdeczne powitanie uczestników walnego zebrania sprawozdawczego.
W obradach, obok druhen i druhów wzięli udział licznie przybyli goście, a wśród nich m.in.:
Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie dha Elżbieta Darka, Radni Rady Miejskiej: Zbigniew Jabłoński oraz Marek Brodziak, Radna Rady Miejskiej, a zarazem Sołtys Łosia Ewelina Kostrzewa, p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie mł. bryg. Edward Szymankiewicz, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radzyminie dh Krzysztof Rostkowski, Przedstawiciele Biura Zarządzania Kryzysowego UMiG Radzymin: dh Stanisław Jankowski i Amelia Latopolska, Sołtys Rudy dha Halina Plona, Sołtys Borek Dorota Więch, Przedstawiciel Stowarzyszenia „Działajmy Wspólnie – Radzymin” Tomasz Bielec, a także delegacja Zarządu zaprzyjaźnionej jednostki OSP St. Załubice na czele z Druhem Prezesem Pawłem Sokulskim. Tegoroczne zebranie uświetnił swoją obecnością Prezes Honorowy OSP Ruda dh Krzysztof Jankowski.
Wraz z przystąpieniem do formalnej części obrad dokonano wyboru przewodniczącego zebrania, którym został dh Henryk Klimkiewicz, protokolanta (dh Krzysztof Michalczuk) oraz komisji uchwał i wniosków. Następnie odczytane zostało sprawozdanie z działalności Zarządu i jednostki w 2023 roku, które przedstawił zgromadzonym
dh Marek Potęga.
Zebrani mogli dowiedzieć się, że w okresie sprawozdawczym OSP Ruda zrzeszała łącznie 57 członków, w tym sześć druhen i sześciu członków honorowych. Przy jednostce prężnie działała siedmioosobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (5 chłopców, 2 dziewczynki).
W ubiegłym roku jednostka OSP Ruda uczestniczyła w 31 akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym 14 razy w gaszeniu pożarów oraz 15 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń. W jednym przypadku jednostka zadysponowana została do akcji gaśniczej poza teren gminy, podejmując interwencję w msc. Beniaminów (Gm. Nieporęt, Pow. Legionowski).
Jak wynika z danych KP PSP w Wołominie, druhowie OSP Ruda przepracowali na akcjach w 2023 r. w sumie 3653 minuty. W działaniach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie:
Rafał Jankowski, Grzegorz Kędra, Janusz Jankowski, Michał Milewski, Kuba Pisarek, Marcin Humpa, Adam Sowa, Przemysław Klimkiewicz, Adrian Olszyna, Adam Rudnik, Piotr Jankowski, Łukasz Skrzypczak, Hubert Bieńko, Daniel Jaczewski, Mariusz Sokołowski, Marek Potęga, Tomasz Paczuski, Krzysztof Michalczuk.
W okresie sprawozdawczym 5 druhów ukończyło szkolenia, podnosząc swe kwalifikacje.
W minionym roku, obok działalności ratowniczej, strażacy z Rudy podejmowali szereg inicjatyw społecznych. Przeprowadzono dwie pogadanki prewencyjne dla młodzieży. Jak co roku, jednostka aktywnie wspierała organizację uroczystości patriotycznych i religijnych odbywających się na terenie Gminy Radzymin i Parafii Nowe Załubice oraz wydarzeń sołeckich. OSP Ruda była współorganizatorem pikniku sołeckiego z okazji Dnia Dziecka, a także organizatorem cieszącego się dużym zainteresowaniem I Strażackiego Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej.
W ubiegłym roku Zarząd podejmował skuteczne starania nad pozyskiwaniem funduszy na nowe wyposażenie. Dzięki temu udało się zakupić m.in.: wentylator oddymiający, zestaw narzędzi hydraulicznych Lucas, 6 kompletów ubrań specjalnych, 4 aparaty powietrzne w tym 2 aparaty Dräger, agregat prądotwórczy, pompę szlamową, 10 kompletów mundurów koszarowych.
Jak poinformował Skarbnik dh Rafał Jankowski zakupy były możliwe dzięki temu, że w minionym roku jednostka pozyskała w sumie aż ponad 100 tys. zł środków zewnętrznych! (Pochodziły one z wielu źródeł tj. m.in.: Fundacja KGHM – ponad 17 tys. zł, Fundusz prewencyjny PZU Życie S.A. – 19 tys. zł, Fundacja PKO SA – ponad 16 tys. zł, Fundacja PKO BP – 15 tys. zł, Fundacja Ochrony Środowiska – 12 tys. zł, Sołectwo Ruda – 20 tys. zł, Powiat Wołomiński – 5 tys. zł).
Druh Prezes Włodzimierz Dąbrowski w imieniu własnym i jednostki złożył serdeczne podziękowania za pomoc w pozyskaniu środków zewnętrznych trzem druhom szczególnie zasłużonym w tym względzie. Wobec powyższego gromkimi brawami nagrodzeni zostali: dh Grzegorz Kędra, dh Janusz Jankowski i dh Rafał Jankowski.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami: finansowym oraz Komisji Rewizyjnej walne zebranie opowiedziało się
za udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
W dalszej części zebrania zaprezentowano plan finansowy oraz plan działalności na rok bieżący, z którego wynika, iż w 2024 r. jednostka planuje przyjąć 2 nowych członków zwyczajnych oraz 2 członków MDP.
W tym roku na wyposażenie jednostki trafi średni samochód pożarniczy Mercedes Atego z OSP St. Załubice, a obecnie używany Star 266 przekazany zostanie do OSP Nadma. Planowana jest modernizacja garażu, docieplenie ściany strażnicy od strony placu zabaw, a także dalsze zakupy umundurowania i wyposażenia. Druhowie zamierzają zorganizować kolejny strażacki turniej siatkówki plażowej wraz z piknikiem z okazji Dnia Dziecka, a także przeprowadzić (na wniosek Pani Sołtys) szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców Rudy.
Na zakończenie formalnej części obrad, przyszedł czas na wystąpienia gości. Jako pierwsza, głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie dha Elżbieta Darka, która w imieniu władz samorządowych pogratulowała Zarządowi uzyskania absolutorium, jednocześnie życząc pomyślnej realizacji tegorocznych planów.
Następnie głos zabrał Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski, który składając okolicznościowe gratulacje i podziękowania dla druhen i druhów OSP Ruda, sprawił jednostce wspaniałą niespodziankę, przekazując pierwszy datek na zakup nowego sztandaru, w kwocie 2.000 złotych!
Jednocześnie dh Paweł Dąbrowski zaapelował do wszystkich gości o wsparcie tego szczytnego celu, a jego prośba nie pozostała bez odpowiedzi. Kolejne 2 tys. zł obiecał ofiarować dh Marian Pisarek, przekazanie 1 tys. zł zapowiedzieli przedstawiciele Stowarzyszenia „Działajmy Wspólnie – Radzymin”. Skromniejsze datki na przysłowiowe „gwoździe” do drzewca obiecał również Radny Zbigniew Jabłoński dziękując druhom za wieloletnią współpracę w dobiegającej końca obecnej kadencji samorządu, a w ślad za nim także Radny Marek Brodziak, który pogratulował jednostce prężnej działalności, a przede wszystkim skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz podziękował za przekazanie samochodu dla OSP Nadma. Pomoc w zebraniu funduszy na sztandar zapowiedziały też obecne na zebraniu Panie Sołtys.
Jak podkreślił Druh Prezes Włodzimierz Dąbrowski, zebranie środków na zakup nowego sztandaru jest szczególnym zadaniem, zaplanowanym na najbliższą przyszłość. Intencją druhów jest, aby został on poświęcony i przekazany w 2025 r., podczas uroczystych obchodów jubileuszu 60-lecia istnienia jednostki OSP Ruda. (Obecny sztandar, mocno już nadszarpnięty zębem czasu zostanie umieszczony w gablocie na honorowym miejscu w strażnicy).
Prezes Honorowy OSP Ruda dh Krzysztof Jankowski gratulując inicjatywy przypomniał zgromadzonym, że sztandar łączy pokolenia strażaków, w nim zaklęta jest cała historia jednostki. Obecny sztandar ufundowany został jeszcze w czasach PRL-u, a po przemianach ustrojowych nie został wymieniony tylko dostosowany do bieżących potrzeb. – Nadszedł czas, aby orzeł umieszczony na sztandarze OSP Ruda miał wreszcie koronę haftowaną, a nie dorabianą. To jest kontynuacja pokoleniowa, dlatego potrzeba, żeby łączące nas wartości, umieszczone na tym sztandarze były autentyczne, a nie przeszywane – powiedział Prezes Honorowy.
Wszystkich, którzy pragnęliby wesprzeć inicjatywę ufundowania nowego sztandaru dla jednostki OSP Ruda najskromniejszym choćby datkiem, gorąco do tego zachęcamy. (W tym celu należy skontaktować się z jednostką lub bezpośrednio ze Skarbnikiem dh Rafałem Jankowskim).
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/R. S. Lewandowski/

287 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Światowy Dzień Chorego

W dniu 9 lutego 2024 roku w Gminie Brańszczyk z pamięcią o wszystkich chorych i potrzebujących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

Zamknij