ggg ggg
ggg ggg

Strajk nauczycieli

Strajkują w Powiecie Wyszkowskim!

Na terenie Powiatu Wyszkowskiego do strajku przystąpiły następujące szkoły:
– I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie,
– Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie,
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,
– Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.
Zespół Szkół w Długosiodle – NIE STRAJKUJE, ponieważ pomimo pozytywnego wyniku referendum nie zawiązał się komitet strajkowy.

Liczba nauczycieli w jednostkach edukacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wyszkowski wynosi 297 (bez administracji i obsługi). Liczba pracowników w administracji i obsługi – 111.

Jeśli chodzi o ilość strajkujących w poszczególnych szkołach nauczycieli i pracowników (na godz. 13.00) wyglądało to następująco:
– I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie – 27 nauczycieli + 4 AiO = 31,
– Zespół Szkół nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie – 44 (łącznie nauczyciele + AiO),
– Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie – 48 łącznie,
– Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku – 24 łącznie,
– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 15 (liczba ulega zmianie, gdy w szkole pojawiają się kolejni nauczyciele, zgodnie z planem lekcji)
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 17 łącznie.

/info Starostwo/

 

Strajk nauczycieli w Wołominie

W poniedziałek, 8 kwietnia rozpoczął się strajk nauczycieli. Z informacji przekazanych przez Urząd Miejski wynika, iż w Gminie Wołomin do akcji przystąpiło 16 z 19 jednostek oświatowych.

Strajkujące szkoły i przedszkola są otwarte i zapewniają opiekę dzieciom przebywającym na swoim terenie. Podczas strajku pracownicy jednostek gminnych mogą przyprowadzać swoje dzieci do pracy.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wołominie w piśmie z dnia 28 marca 2019 r. (uchwała Nr 14/2019 z dnia 27 marca 2019 r.), akcja strajkowa odbywa się w: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie, Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 3 w Wołominie, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4, Sportowej Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej w Starym Grabiu, Szkole Podstawowej w Zagościńcu, Szkole Podstawowej w Ossowie, oraz w Przedszkolach: nr 2, nr 5, nr 6, nr 9, nr 10 w Wołominie.
Placówki, które nie strajkują to: Przedszkole nr 8 w Wołominie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach i Szkoła Podstawowa w Czarnej.
Pracownicy jednostek oświatowych sprawujący w tym czasie opiekę nad dziećmi mogą korzystać ze wsparcia gminnych instytucji i jednostek organizacyjnych. Samorządowa Instytucja Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920” w Ossowie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie, Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie, Miejski Dom Kultury w Wołominie, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie oraz Ochotnicza Straż Pożarna Wołomin przygotowały specjalne lekcje i pokazy dla dzieci. Zajęcia te mogą zostać zorganizowane na wniosek opiekunów grup.
Strajkujące przedszkola nie zapewniają podczas akcji protestacyjnej wyżywienia. Szkoła Podstawowa nr 4 zapewnia obiad dla dzieci, które wg deklaracji rodziców będą uczęszczały do szkoły. W Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 kuchnia mogłaby wydawać posiłki, ale rodzice zadecydowali, że zapewnią dzieciom opiekę we własnym zakresie.
Egzaminy gimnazjalne w Duczkach i w Czarnej przebiegną zgodnie z ustalonym harmonogramem. Trwają rozmowy dotyczące zapewnienia egzaminatorów w pozostałych szkołach. Do egzaminu gimnazjalnego mają przystąpić gimnazjaliści w 8 szkołach.
(Informacji na temat przebiegu strajku udziela prezes Zarządu Oddziału ZNP w Wołominie Katarzyna Kadzidłowska oraz przedstawiciele komitetów strajkowych w poszczególnych szkołach i przedszkolach biorących udział w strajku).

/KW/

 

Strajk nauczycieli w Radzyminie

Od poniedziałku, 8 kwietnia strajkuje większość radzymińskich placówek oświatowych, poza największą – Szkołą Podstawową nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka oraz Przedszkolem nr 1. Co istotne, pomimo strajku, egzaminy ósmoklasistów i gimnazjalne w szkołach na terenie Gminy Radzymin odbędą się zgodnie z harmonogramem.

Od ubiegłego poniedziałku, 8 kwietnia w akcji strajkowej uczestniczy siedem z dziewięciu gminnych placówek oświatowych.
Strajkują: Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Starych Załubicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie oraz Przedszkole nr 2 w Radzyminie.
Placówki, które nie strajkują to: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie oraz Przedszkole nr 1 w Radzyminie.
Jak informuje UMiG Radzymin, pomimo strajku egzaminy ósmoklasistów i gimnazjalne odbędą się zgodnie z harmonogramem.
W komunikacie wydanym w poniedziałek, 8 kwietnia tuż po godz. 19:00 podano, iż „następujące placówki przygotowały na wtorek, 9 kwietnia, zajęcia świetlicowe dla dzieci z klas 1-3 (ograniczona liczba miejsc): Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie, Szkoła Podstawowa w Starych Załubicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciemnem. Kolejne dni od 10 do 12 kwietnia i 15-17 kwietnia to czas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów. W tych dniach szkoły nie będą przyjmowały dzieci, gdyż koncentrują się na organizacji egzaminów.
W pierwszym dniu strajku nauczycieli w placówkach, które przystąpiły do strajku w gminie Radzymin, pracy nie podjęło pracy niemal 100 % nauczycieli. Do strajku nie przystąpili jedynie dyrektorzy, katecheci, część pracowników obsługi i część pracowników administracji.
Na kolejne dni strajku następujące szkoły przygotowały opiekę świetlicową dla dzieci klas 1-3: Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyminie – w dniu 9 kwietnia opieka dla 50 uczniów w godz. 8.00-16.00, w kolejnych dniach od 10 do 17 kwietnia włącznie w szkole odbędą się egzaminy i nie ma możliwości organizacji opieki nad dziećmi; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciemnem – w dn. 9-10 kwietnia zajęcia opiekuńcze dla 25 osób w godz. 8.00-16.00; Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupnie – w dn. 9 kwietnia zajęcia opiekuńcze w godz. 8.00-17.00 dla 50 dzieci – dwie grupy po 25 w kolejnych dniach, następnie od 10 do 17 kwietnia włącznie w szkole odbędą się egzaminy i nie ma możliwości organizacji opieki nad dziećmi; Szkoła Podstawowa w Starych Załubicach – w dn. 9 kwietnia zajęcia opiekuńcze dla 25 uczniów w godz. 8.00-16.00, następnie podczas egzaminów nie ma możliwości organizacji zajęć. W szkole w Nadmie i w szkole nr 2 w Słupnie strajkują wszyscy nauczyciele i nie ma możliwości organizacji zajęć opiekuńczych. Podobnie w Przedszkolu nr 2 w Radzyminie.
W szkołach, które przystąpiły do strajku, a także w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie podczas egzaminów gimnazjalnych w dn. 10-12 kwietnia 2019 r. i egzaminów ósmoklasisty w dn. 15-17 kwietnia szkoły mają albo ustalone na początku roku szkolnego i zapowiedziane wcześniej wolne dni dyrektorskie albo koncentrują siły na organizacji egzaminów (placówki, które przystąpiły do strajku). W tych dniach uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Dni 18-23 kwietnia to wiosenna przerwa świąteczna, po której dzieci wracają do szkoły w dniu 24 kwietnia. W tych dniach oddziały przedszkolne przy szkołach powinny pracować normalnie, o ile tej pracy nie zaburzy strajk.
Ponadto dzieci mogą spędzić czas wraz ze swoimi opiekunami w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, gdzie na Sali Koncertowej będą organizowane pokazy filmów i gry planszowe, o ile zbierze się grupa dzieci oraz zajęcia biblioteczne. W bibliotece jest dostępna kawiarenka internetowa” – informują władze Radzymina i apelują do rodziców o śledzenie kolejnych komunikatów na naszej stronie internetowej gminy oraz informacji w mediach nt. negocjacji związków zawodowych nauczycieli z rządem. /rl/

639 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz, który zobowiązuje

Rok 2019 przynosi wyjątkowy Jubileusz. 50 lat temu, Łochów otrzymał prawa miejskie. Bieżący rok obfitować będzie w okolicznościowe spotkania, konferencje,...

Zamknij