ggg ggg
ggg ggg

Strachówka 2019 – Wywiad z wójtem Piotrem Orzechowskim

KURIER W…:
Jak wygląda sytuacja w gminie Strachówka w roku bieżącym?

Wójt Piotr Orzechowski:
Obecnie na ten rok przypada zakończenie i rozliczenie dużych inwestycji. Największą jest „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strachówka”. Przydomowe oczyszczalnie zostały już wykonane, a teraz kończymy budowę 20 km wodociągu w miejscowościach: Strachówka, Zofinin, Jadwisin, Księżyki i Równe. Niestety, wszelkie roboty budowlane mocno podrożały w porównaniu z cenami, które były w latach ubiegłych i mimo uzyskanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – PROW prawie 1900000 zł to i tak gmina musiała dołożyć ponad 3100000 zł wkładu własnego, na który zaciągnęliśmy kredyt w kwocie 2000000 zł.
Udało się nam zakończyć i jesteśmy na etapie rozliczenia projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Strachówce”, dzięki dofinansowaniu z RPO WM w kwocie 851000 zł kompleksowo zmodernizowano budynek pod względem oszczędności i estetyki.
Realizujemy również partnerski projekt „Proekologiczne inwestycje w OZE źródłem oszczędności mieszkańców gmin Stoczek, Długosiodło, Strachówka i Jadów”, z którego w gospodarstwach jednorodzinnych montowane są pompy ciepła powietrze-powietrze i panele fotowoltaiczne. Dodatkowo panele fotowoltaiczne o mocy 38 kW zostaną zainstalowane na naszej stacji uzdatniania wody, co pozwoli znacznie obniżyć coraz wyższe rachunki za prąd.

KURIER W…:
A jakie samorząd planuje inwestycje w 2019 r.?

Wójt Piotr Orzechowski:
Udało nam się wykupić pomieszczenia od Poczty Polskiej znajdujące się w nowo wyremontowanym budynku UG. Wspólnie z firmą CENTRUM usługi medyczno-diagnostyczne planujemy otworzyć dzienny dom opieki dla osób starszych. Taki dom już istnieje od zeszłego roku na terenie gminy i cieszy się dużym powodzeniem.
W tym roku plac przy urzędzie zostanie ogrodzony, będzie położona kostka, nowe wiaty i pojemniki na śmieci oraz monitoring w ramach projektu „Modernizacja Punktu Zbierania Odpadów w Gminie Strachówka”, gdzie kosztorysowa wartość inwestycji to 457843 zł z czego dofinansowanie z RPO WM to 278654,15 zł.
Jesteśmy na liście PROW odnośnie budowy dróg lokalnych Strachówka -Zofinin oraz czekamy na rozstrzygniecie z FOGR na modernizację drogi w Równem, ale póki co nie mamy podpisanej umowy na dofinansowanie.

KURIER W…:
Jak w tej kadencji wygląda współpraca w nowymi władzami powiatu wołomińskiego?

Wójt Piotr Orzechowski:
Z nowym starostą wołomińskim Adamem Lubiakiem nie mieliśmy wielu okazji do spotkań, ale już 31.03.2019 r. wspólnie organizujemy na mogiłach w Boruczy obchody upamiętniające bitwę Powstania Styczniowego, więc będzie okazja lepiej się poznać. Natomiast z wicestarostą Robertem Szydlikiem znamy się od kilku lat, poza tym jest radnym z naszego okręgu, więc liczymy, że gmina Strachówka jest mu bliska. Dał już tego przykład będąc na spotkaniu w sprawie modernizacji drogi powiatowej. Duży projekt ponad 5 km, rozpoczęty za poprzedniej kadencji polegający na modernizacji głównej ulicy od drogi krajowej DK 50 przez ul. Jana Pawła II i ul. Stefana Kmiecińskiego w Strachówce, prowadzącej do Zofinina, Osęki, Wiktorii, aż do granicy z gminą Dobre powiat Mińsk Mazowiecki. Projekt zakłada kompleksowe odwodnienie, budowę chodników i ścieżki pieszo-rowerowe wraz ze zjazdami na prywatne posesje. Tak duża inwestycja wiąże się z wykupem gruntów pod poszerzenie pasa drogowego, co wzbudziło zaniepokojenie wśród mieszkańców. Dlatego w dniu 20.02.2019 r wspólnie z Wydziałem Dróg Powiatowych zorganizowaliśmy spotkanie, na którym był projektant, naczelnik wydziału, wspomniany wicestarosta, pracownicy urzędu gminy i ja, jako gospodarz terenu. Wspólnie przekonywaliśmy mieszkańców o potrzebie modernizacji, ponieważ droga prowadzi do szkoły podstawowej, kompleksu sportowego, kościoła i ogólnie centrum gminy. W drodze umieszczone są najważniejsze media, woda gaz ziemny, światłowód, prąd. Powoli wokół niej powstaje zabudowa i chcemy na przyszłość zapewnić możliwość bezpiecznego poruszania się mieszkańców, a szczególnie dzieci podążających do szkoły. Niestety, kilku mieszkańców stanowczo sprzeciwia się wykupieniu ich gruntów. Staramy się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i próbujemy w jak najmniejszym stopniu ingerować w ich działki, ale przepisy stanowią jasno jaka ma być szerokość drogi powiatowej. Do końca tygodnia w urzędzie gminy można składać uwagi co do koncepcji. Mam nadzieję, że Zarząd Powiatu dokończy dzieła i projekt powstanie, gdyż cieszy się ogólną akceptacją większości mieszkańców. Byłby to wspólny, wielki sukces, gdyby w tej kadencji udało się wykonać przynjmniej1 km najbardziej potrzebnego odcinka tej inwestycji, czyli chodnika przy szkole.

KURIER W…:
Dziękujemy za rozmowę i mamy nadzieję, że bezpieczeństwo dzieci okaże się ważne dla wszystkich mieszkańców.

/Rozmawiała Janina Czerwińska/

1 376 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wizyta Delegacji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie

We wtorek, 19 lutego na zaproszenie dyrektor szkoły Agnieszki Kaczyńskiej do I LO PUL im.111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie przybyli...

Zamknij