ggg ggg

Spalarnia wzbudza emocje

Burmistrz Wyszkowa w oświadczeniu wydanym 18 października 2019 r. do mediów wypowiedział się na temat planowanej przez spółkę „ECO ABC” z Bełchatowa budowy spalarni odpadów medycznych w dzielnicy przemysłowej Wyszkowa.

 

Burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski ustosunkował się do społecznego sprzeciwu naszych mieszkańców. Protest podnieśli mieszkańcy Wyszkowa po obwieszczeniu z dnia 26 września br. Burmistrza Wyszkowa, w którym informował, że „na wniosek ECO ABC sp. z o.o. z Bełchatowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wyszkowie na działce nr 1178/14”.
Mieszkańcy Wyszkowa przygotowali petycję i zebrali podpisy z przesłaniem, że nie chcą spalarni odpadów niebezpiecznych w Wyszkowie. Akcja zatacza coraz szersze kręgi, więc 18 października w tej sprawie wypowiedział się w poniższym liście Burmistrz Wyszkowa.

 

Szanowni Państwo,

inicjatywa przedsiębiorcy, który wnioskuje o budowę spalarni zawsze budzi emocje i spotyka się z niechęcią mieszkańców wybranej lokalizacji. Nikt nie chce mieć takiego sąsiedztwa, zwłaszcza dziś, kiedy jakość życia odgrywa tak istotne znaczenie. Nie inaczej jest w naszym mieście, rozumiem więc Państwa emocje, niechęć i sprzeciw.
Nie zabiegaliśmy o takiego inwestora w Wyszkowie i wolelibyśmy, aby wybrał inną lokalizację, niż nasze miasto. Musimy jednak uszanować jego prawo do wnioskowania o uruchomienie procedury środowiskowej i przeprowadzenia jej zgodnie z prawem i należytą starannością. Jesteśmy na początku procedury administracyjnej i żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły. Niestety, ustawodawca nie przewidział możliwości wydania decyzji odmownej jedynie na podstawie sprzeciwu mieszkańców.
Temat jest bardzo trudny społecznie i wolałbym, aby w naszej dzielnicy przemysłowej pojawiały się mniej kontrowersyjne i trudne do zaakceptowania przez mieszkańców przedsiębiorstwa – bo przemysł sam w sobie jest nam jako miastu potrzebny do jego rozwoju. Oczywiście dziś wśród priorytetów społecznych jakość życia mieszkańców stoi wyżej, niż tworzenie nowych miejsc pracy, ale sądzę, że warto tutaj szukać równowagi. Naszym priorytetem jest rozwój gminy, ale rozumiany także jako podnoszenie jakości życia jej mieszkańców.
Rozumiem obawy mieszkańców i uważnie się w nie wsłuchuję. Trwa procedura wnioskowana przez przedsiębiorcę i przeprowadzimy ją z pełną starannością i dbałością o każdy szczegół. To procedura, w której uzgodnienia i opinie wydają także inne podmioty, jak choćby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czy Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, one również będą się tej sprawie przyglądać. Ostateczna decyzja w sprawie budowy spalarni należeć będzie do Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Starosty Powiatowego w Wyszkowie. Osobiście nie jestem zwolennikiem jej lokowania w Wyszkowie, ale moje osobiste zdanie nie może mieć wpływu na decyzję administracyjną.

Grzegorz Nowosielski
Burmistrz Wyszkowa

423 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przepompownia za blisko milion złotych

17 października 2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wyszkowie przekazało do użytkowania zmodernizowaną przepompownię ścieków przy ul. 3 Maja....

Zamknij