ggg ggg
ggg ggg

Samorządy z naszego regionu otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych!

W ubiegły czwartek, 13 czerwca przedstawiciele samorządów z subregionów warszawskiego i ostrołęckiego otrzymali z rąk Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, Wicemarszałek Senatu Marii Koc, Posłów RP: Grzegorza Woźniaka oraz Daniela Milewskiego i Senatora RP Waldemara Kraski symboliczne czeki na dofinansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Sześć dróg powiatowych i szesnaście dróg gminnych o łącznej długości ponad 23,65 km zostanie wybudowanych w subregionie warszawskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera poinformował, że na realizację inwestycji zostanie przekazane ponad 38,7 mln zł.

Fundusz Dróg Samorządowych: dotacje
dla subregionu warszawskiego

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w subregionie warszawskim otrzymają m.in.:

POWIAT WOŁOMIŃSKI – rozbudowa drogi powiatowej od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w miejscowości Zwierzyniec (gm. Radzymin). Jak poinformował starosta Adam Lubiak, nasz powiat otrzymał dofinansowanie sięgające 80% kosztów realizacji rozbudowy ul. Zawadzkiej na odcinku od węzła Wola Rasztowska do skrzyżowania w Zwierzyńcu. – Po rozstrzygnięciu przetargu wiemy już, że koszt modernizacji wyniesie ok. 5,5 mln złotych, a wkład własny samorządu wyniesie tylko 1,1 mln złotych (w tym 30% ze środków Gminy Radzymin).
Gmina Tłuszcz – rozbudowa ul. Mazowieckiej w Tłuszczu (625 000 zł dofinansowania); Wartość zadania to ok. 1 000 000 zł, w ramach którego zostanie wykonany odcinek drogi o długości ok. 500m oraz przekrój szlakowy z chodnikiem jednostronnym szerokości 2,0m na wysokości istniejących zabudowań.
Gmina Klembów – rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz – Krusze na terenie gminy Klembów do granicy z gminą Tłuszcz; (dofinansowanie 773 923,00 zł).
Gmina Poświętne – przebudowa drogi gminnej Dąbrowica – Wólka Dąbrowicka;
Dofinansowanie otrzymały również:
Gmina Dąbrówka – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaścienie oraz
Gmina Jadów na budowę drogi gminnej Wyglądały – Wujówka (dofinansowanie 646 260,00 zł);

POWIAT WYSZKOWSKI – budowa drogi powiatowej na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka; przebudowa drogi powiatowej od wiaduktu Turzyn – Zakręzie do skrzyżowania z ul. Chopina w Brańszczyku. (łączna kwota dofinansowania: 3 mln 392 792 zł).

Gmina Wyszków – przebudowa ul. Centralnej w Wyszkowie na odcinku od ul. Geodetów do ul. gen. Władysława Sikorskiego, (dofinansowanie
3 499 845,00 zł).
Ponadto, środki na rozbudowę drogi gminnej Lipiny – Dębinki otrzymała Gmina Zabrodzie.

Powiaty i gminy subregionu warszawskiego wybudują w sumie ponad 23,65 km dróg. Kwota dofinansowania przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego wyniesie ponad 38,7 mln zł, co stanowi od 50 proc. do 80 proc. szacowanych kosztów inwestycji.

Fundusz Dróg Samorządowych: ponad 7,7 mln zł dla subregionu siedleckiego

Trzy drogi powiatowe i cztery drogi gminne o łącznej długości ok. 10,5 km zostanie wybudowanych w subregionie siedleckim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicemarszałek Senatu Maria Koc, Posłowie RP: Grzegorz Woźniak oraz Daniel Milewski i Senator RP Waldemar Kraska wręczyli symboliczne czeki na dofinansowanie zadań z programu przedstawicielom samorządów z subregionu siedleckiego.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w subregionie siedleckim otrzyma m.in.:

POWIAT WĘGROWSKI – przebudowa drogi powiatowej nr 4230W Klimowizna – Ruchna – Szaruty.

Powiaty i gminy subregionu siedleckiego wybudują w sumie 10,5 km dróg. Kwota dofinansowania przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego wyniesie 7,7 mln zł, co stanowi 50 proc. szacowanych kosztów inwestycji.

Fundusz Dróg Samorządowych: promesy dla subregionów ciechanowskiego i ostrołęckiego

Trzy drogi powiatowe i sześć dróg gminnych o łącznej długości ponad 17,4 km zostanie wybudowanych w subregionie ciechanowskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. We wtorek, 11 czerwca symboliczne czeki na dofinansowanie zadań z programu przedstawicielom samorządów z subregionu ciechanowskiego wręczyli: Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Poseł na Sejm RP Anna Cicholska.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w subregionie ciechanowskim otrzymają m.in.:

POWIAT PUŁTUSKI – przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo – Świerkowo, (dofinansowanie: 3 672 272,00 zł).

Gmina Pułtusk – przebudowa drogi gminnej we wsi Płocochowo. Gmina Pułtusk otrzymała na to zadanie dofinansowanie w kwocie 2.225.446,00 zł.
Jak informują władze gminy, przebudowa drogi jest długo oczekiwaną przez mieszkańców Płocochowa i okolic inwestycją. Fatalny stan nawierzchni powoduje duże utrudnienia w ruchu kołowym. Dodatkowo ciągłą dewastację drogi powodują samochody służb komunalnych o dużej ładowności, które muszą dojechać do zlokalizowanego w pobliżu składowiska odpadów i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przedmiotowa droga łączy się z drogami powiatową nr 3404W Przewodowo Poduchowne-Golądkowo-Pokrzywnica-Klusek i wojewódzką nr 571. Po trasie znajdują się budynki użyteczności publicznej Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Płocochowie i świetlica wiejska. Zakres robót obejmuje wykonanie: jezdni o długości 3,28 km, chodników na odcinku prowadzącym do szkoły o dł.746 m, zatoki autobusowej, remont mostu. Wykonawcą robót będzie firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk. Łączny koszt inwestycji wyniesie 3 442 343,43 zł.
Powiaty i gminy subregionu ciechanowskiego wybudują w sumie ponad 17,4 km dróg. Kwota dofinansowania przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego wyniesie ponad 14,7 mln zł, co stanowi 50 proc. szacowanych kosztów inwestycji.

Fundusz Dróg Samorządowych: ponad 31,5 mln zł dla subregionu ostrołęckiego

Sześć dróg powiatowych i dziewięć dróg gminnych o łącznej długości ponad 38,4 km zostanie wybudowanych w subregionie ostrołęckim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Symboliczne czeki na dofinansowanie zadań z programu przedstawicielom samorządów z subregionu ciechanowskiego wręczyli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, Senator RP Robert Mamątow i Marcin Grabowski, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w subregionie ostrołęckim otrzymają, m.in.:

POWIAT OSTROWSKI – przebudowa drogi powiatowej granica województwa – Szulborze Wielkie – Zaręby Kościelne – Chmielewo. (Powiat otrzymał dofinansowanie na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej 2612 W Szulborze Wielkie do granicy z woj. podlaskim. Wartość zadania sięga 6 mln zł z czego 50% stanowi dofinansowanie – 3 592 450,00 zł).

Miasto Ostrów Mazowiecka – budowa ulicy Modrej, odcinka ul. Bielskiej oraz ul. Cyprysowej; Miasto Ostrów Mazowiecka otrzymało na ten cel dofinansowanie w kwocie: 2 120 678 zł.
Gmina Małkinia Górna – rozbudowa ul. Piaski i ul. Lipowej wraz z budową kanalizacji deszczowej;

Powiaty i gminy subregionu ostrołęckiego wybudują w sumie ponad 38,4 km dróg. Kwota dofinansowania przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego wyniesie ponad 31,5 mln zł, co stanowi 50 proc. szacowanych kosztów inwestycji.

Celem programu pn. Fundusz Dróg Samorządowych jest m.in.: podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych, zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, a przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. W ramach programu przewidziane jest wsparcie budowy dróg samorządowych w wysokości 36 mld zł do 2028 r. Na realizację zadań w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg rozpoczynających się w tym roku dla województwa mazowieckiego zaplanowano blisko 626,86 mln zł.

Gratulujemy wszystkim beneficjentom z naszego regionu!

/opr. R.L.; info i foto: Mazowiecki Urząd Wojewódzki/

393 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w Skłodach-Piotrowicach

W dniu 16 czerwca br. w Skłodach – Piotrowicach odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Aleksandrę i Hieronima Skłodowskich zamordowanych...

Zamknij