ggg ggg ggg ggg

Mamy DOBRY PROGRAM dla Radzymina. Odpowiedzialny i przemyślany, oparty o realne źródła finansowania!

– rozmowa z Elżbietą Żmijewską, kandydatką na Burmistrza Radzymina

Pani Elżbieto, proszę nam opowiedzieć o sobie, również o swoim bogatym doświadczeniu samorządowym.

Elżbieta Żmijewska: Jestem absolwentką UW wydział samorządu terytorialnego oraz SGH wydziału finanse. Karierę zawodową rozpoczęłam od pracy w Urzędzie Miasta Radzymin w referacie podatkowo – budżetowym. Następnie pracowałam w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, jako specjalista. Posiadam wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, jako naczelnik wydziału zdrowia w Starostwie Powiatu Wołomińskiego, burmistrz Radzymina w latach 2000-2002,przewodnicząca zespołu w wydziale zdrowia, a od 2005r. do dziś, jako skarbnik miasta Ząbki.
Udzielam się społecznie, byłam skarbnikiem I Komitetu budowy wodociągów w Radzyminie oraz radną miasta Radzymin.

Miała Pani już możliwość piastowania funkcji burmistrza Radzymina, choć było to niemal dwie dekady temu, a więc w innych czasach – jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE. Mimo to, dała się Pani już wtedy poznać jako całkiem sprawny gospodarz. Jakie inwestycje zawdzięczamy Pani w Radzyminie?

Obejmowałam urząd burmistrza Radzymina, gdy gmina była w trudnej sytuacji finansowej. Wówczas wzięłam się do ciężkiej pracy i wyprowadziłam finanse gminy na prostą.
Dzięki temu udało się dokończyć, będącą w stanie surowym halę widowiskowo-sportową, która do dziś służy mieszkańcom. Poza tym wybudowałam ok. 16 km wodociągów i pierwszy odcinek kanalizacji sanitarnej od Oczyszczalni Ścieków do Szpitala. Aby zapewnić odwodnienie gminy realizowałam modernizację rzeki Beniaminówki, kilkukilometrowego odcinka przebiegającego przez naszą gminę, udało się także wyremontować budynek szpitala, szkół oraz wykonać wiele inwestycji drogowych. To wszystko udało się osiągnąć w dużo mniejszej skali budżetowej i jednocześnie przy dużej odpowiedzialności za finanse publiczne.

Można odnieść wrażenie, że dotychczas kibicowała Pani poczynaniom Krzysztofa Chacińskiego, jeżeli nie w pracy burmistrzowskiej to w jego wcześniejszej działalności społecznej. Co zatem skłoniło Panią do kandydowania na burmistrza Radzymina? Czyżby rozczarowanie rządami Pana Chacińskiego?

Na początku kibicowałam Panu Krzysztofowi. Cieszyłam się, że młody człowiek rządzi naszą gminą, że nastąpiła zmiana pokoleń, że wreszcie Radzymin ruszy do przodu.
Ale czas pokazał, że Pan Krzysztof nie potrafi się wznieść ponad podziałami politycznymi i podjąć współpracy ze wszystkimi, którzy mogą pomóc w rozwoju gminy Radzymin. Dlatego podjęłam decyzję o kandydowaniu na urząd burmistrza Radzymina na prośbę naszych mieszkańców. Nie bez znaczenia było również osobiste wsparcie od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.
Podobnie jak Pan Premier jestem finansistą. Jako skarbnik od kilkunastu lat skutecznie zarządzam finansami Ząbek, wnosząc znaczący wkład w sukces tego samorządu w dziedzinie finansowania budowy nowych inwestycji. Miasto Ząbki jest w tym momencie liderem pod względem rozwoju w naszym regionie.

Jako wieloletni skarbnik w Ząbkach dobrze zna się Pani na finansach gminy. Wobec tego, jak Pani ocenia, czy w mijającej kadencji Radzymin miał dobry, przemyślany budżet?
A jeśli nie, to jaki powinien być wg Pani idealny, radzymiński budżet?

Budżet gminy Radzymin w 2018 roku to 144 mln 650 tys. zł dochodów, wydatki 157 mln 824 tys. zł, deficyt wynosi 13 mln 173 tys. zł. Zadłużenie gminy Radzymina na koniec 2018r. wynosi 46 mln 511 tys. zł.
Ustawa o finansach publicznych mówi, że deficyt może być sfinansowany przychodami pochodzącymi z różnych źródeł z np.: kredytów, sprzedaży wyemitowanych przez gminę obligacji, nadwyżki budżetu gminy, wolnych środków. W gminie Radzymin deficyt budżetu od 2015r. w dużej części jest finansowany z kredytów/emisji obligacji i w niewielkim stopniu z wolnych środków.
Budżet idealny to taki, w którym na wszystkie zadania użyteczności publicznej starcza środków, ale nie ma tak dobrze. Dlatego trzeba budżet uszczelniać, zwłaszcza wydatki, sprawdzać czy są celowe i czy są zarządzane gospodarnie. Aby budżet był większy, efektywniejszy należy wprowadzić wiele mechanizmów, narzędzi finansowych, które składają się na skuteczne zarządzanie finansami gminy, żeby wygospodarować wkład własny na budowę nowych inwestycji.
Gmina musi patrzeć w przyszłość, żeby nie stracić płynności finansowej, żeby nie powtórzył się rok 2000, kiedy wyprowadzałam gminę z zadłużenia finansowego albo rok 2012, kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchwalała budżet dla Radzymina. Od Burmistrza i Rady wymaga się sprawnego zarządzania finansami gminy.

Reasumując, jaki jest Pani pomysł na Radzymin, czego możemy się spodziewać i dlaczego warto na Panią zagłosować?

Mamy Plan dla Radzymina, który przyczyni się do szybkiego podniesienia poziomu jakości życia w gminie Radzymin. Plan, który będziemy realizować w oparciu o programy rządowe: „Piątka Morawieckiego dla samorządów”, Fundusz Budowy Dróg Lokalnych, Mieszkanie +, Plan dla Wsi oraz o liczne programy unijne. Warto przytoczyć w tym miejscu nasz program. Odpowiedzialny i przemyślany, a co najważniejsze oparty o realne źródła finansowania.
Naszymi zobowiązaniami na najbliższy czas są:

• Budowa nowej szkoły z nowoczesnym zapleczem dydaktyczno-sportowym. Zobowiązujemy się dodatkowo do wprowadzenia działań, dzięki którym dzieci będą kończyć zajęcia w szkole najpóźniej o godz.15:00;
• Boiska przy każdej szkole;
• Żłobek miejski –to bardzo ważne, aby młode mieszkanki Radzymina mogły szybciej powrócić na rynek pracy;
• Zadbamy o to, żeby w każdym sołectwie działał plac zabaw dla dzieci oraz znajdowało się miejsce do rodzinnego wypoczynku;
• Zbudujemy centrum rekreacyjno-sportowe wraz z zapleczem na ternie Klubu Mazur;
• Wprowadzimy program Mieszkanie+, dla najbardziej potrzebujących Mieszkańców Radzymina;
• Doprowadzimy światłowody do gospodarstw domowych i szkół oraz utworzymy Hotspoty;
• Rozbudujemy oświetlenie uliczne w gminie, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców;
• Przystąpimy do rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz udrożnimy system melioracji;
• Zbudujemy nowe chodniki i ścieżki rowerowe;
• Zbudujemy wiele nowych dróg asfaltowych i zmodernizujemy te istniejące zarówno w mieście, jak i na wsi;
• Usprawnimy system „komunikacji busowej” na terenie gminy, skrócimy czas dojazdu do Warszawy poprzez wprowadzenie przyśpieszonej linii autobusowej;
• Pozyskamy fundusze na budowę muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.;
• Wprowadzimy program 100+ dla Seniorów.

 

Szanowni Państwo. Jak widać, naprawdę warto oddać na mnie głos i obdarzyć mnie zaufaniem na kolejne lata. Następna kadencja trwa 5 lat. Radzymina nie stać na stratę czasu. To czas, który musimy wykorzystać: mądrze, odpowiedzialnie i w 100 %. Zachęcam do głosowania.
Dziękujemy za rozmowę.

3 975 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij