ggg

Rozpoczyna się przebudowa ul. Szkolnej w Radzyminie wraz z odwodnieniem i nową nawierzchnią

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał 6 lutego br. umowę z firmą AGBUD na modernizację ulicy Szkolnej w Radzyminie. Firma zbuduje kanalizację deszczowo-drenażową oraz położy nową nawierzchnię jezdni. Wartość inwestycji to blisko 1,5 mln złotych, zaś jej zakończenie planowane jest jesienią br. Przebudowa ul. Szkolnej wpisuje się w ciąg przedsięwzięć w zakresie modernizacji ulic i budowy ścieżek rowerowych w tej części Radzymina.

Zgodnie z zawartą umową nowa nawierzchnia ul. Szkolnej o długości ponad pół kilometra zostanie położona od skrzyżowania z ul. gen. Maczka do skrzyżowaniu z ul. Broniewskiego. Zostanie wykonana z asfaltobetonu. Wcześniej, przed modernizacją jezdni, będzie wybudowana kanalizacja deszczowo-drenażowa. W prawidłowym odwodnieniu ulicy pomogą wpusty uliczne (tzw. kratki deszczowe) oraz betonowe studnie kanalizacyjne wyposażone w żeliwne włazy. Odwodnienie ma być budowane w taki sposób, aby umożliwić właścicielom przyległych posesji podłączenie własnego drenażu odprowadzającego wodę deszczową z ich działek do kolektora w ulicy.

Cieszę się, że ulica Szkolna przejdzie gruntowną zmianę – mówi Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. – To ważna droga w tym rejonie ze względu na pobliską szkołę oraz połączenie z ulicami Maczka i Konopnickiej. Razem z przebudowywaną ulicą Maczka ułatwi mieszkańcom i uczniom codzienne przemieszczanie się, a dzięki odwodnieniu i ścieżce pieszo-rowerowej przebudowa wpłynie na poprawę jakości życia w najbliższej okolicy.

Umowa z firmą AGBUD jest główną częścią modernizacji ul. Szkolnej w Radzyminie. Wcześniej, w ramach kompleksowej przebudowy sąsiedniej ul. Maczka, w ul. Szkolnej rozpoczęto budowę ciągu pieszo-rowerowego, który w tym roku ma być dokończony na całej długości ulicy. Droga dla rowerów wzdłuż ul. Szkolnej jest elementem szerszego projektu budowy systemu ścieżek rowerowych, który obejmie swoim zasięgiem nie tylko Gminę Radzymin, ale także m.in. Nieporęt i Legionowo.

Ponadto w roku 2018 planowane są następujące przedsięwzięcia modernizacji ulic w bezpośredniej bliskości ul. Szkolnej: dokończenie kompleksowej przebudowy ul. Maczka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym w ul. Szkolnej, dokończenie budowy odwodnienia i ciągu pieszo-rowerowego w ul. Konopnickiej, który połączy ul. Maczka z ul. Weteranów, a także przebudowa przyległej do Szkoły Podstawowej nr 2 ulicy Marii Curie-Skłodowskiej, łączącej ul. Konopnickiej z ul. Szkolną.

Ze strony Gminy Radzymin nad prawidłowym przebiegiem przebudowy ul. Szkolnej w Radzyminie czuwa nowo powstały Referat Budowy i Utrzymania Dróg.

/Info/

600 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dąbrówka znalazła się na szlaku I Zimowego Rajdu Konnego

W miniony piątek, 9 lutego w ramach obchodów 155. rocznicy największego zrywu narodowego, jakim było Powstanie Styczniowe, do Dąbrówki zawitali...

Zamknij