ggg ggg
ggg ggg

Rekordowe rządowe wsparcie dla Powiatu Wołomińskiego

W poniedziałek w godzinach popołudniowych została opublikowana lista beneficjentów rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych. Powiat Wołomiński otrzymał rekordowe wsparcie finansowe w wysokości 44,6 mln złotych.

 

– Pod koniec stycznia br. powołałem Zespół roboczy ds. infrastruktury drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, którego zadaniem było wytypowanie projektów, które mogą otrzymać wsparcie z budżetu państwa w najbliższych latach. Członkowie Zespołu wywiązali się z postawionego przed nimi zadania wzorowo. Wszystkie wnioski złożone przez Starostwo zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymaliśmy ponad 44 mln złotych dofinansowania, co stanowi 80% kosztów realizacji inwestycji – mówi Starosta Adam Lubiak.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na:
Rozbudowę drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul.100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin – długość odcinka 2,888 km. Koszt 16,6 mln złotych w latach 2019-2021;
Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w gminie Poświętne – długość odcinka 7,618 km. Koszt 26,6 mln złotych w latach 2019-2021;
Rozbudowę dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołominie, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, Gmina Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Kobyłce – długość odcinka 1,79 km. Koszt inwestycji ok. 12,4 mln złotych. Realizacja nastąpi do końca 2019 roku.

Z terenu Powiatu Wołomińskiego dofinansowanie otrzymały również gminy: Ząbki, Kobyłka, Marki, Dąbrówka, Tłuszcz, Jadów, Klembów, Strachówka.

W ramach naboru przeprowadzonego w dniach 13 marca – 12 kwietnia 2019r. złożono 491 wniosków o dofinansowanie gminnych i powiatowych zadań drogowych. Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w wysokości od 50 do 80 % przewidywanych kosztów realizacji zadania. Powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogły złożyć trzy wnioski o dofinansowanie, natomiast gminy dwa wnioski. Łączna kwota środków Funduszu przewidziana na dofinansowanie zadań z list podstawowych to 538 283 488,11 zł.

/Info Starostwo Powiatowe
w Wołominie/

209 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Medal PRO MASOVIA dla LGD ZALEW ZEGRZYŃSKI !!!

W ubiegłą sobotę, 7 września na rynku w Popowie Kościelnym (gm. Somianka) odbył się 10. Festiwal Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw....

Zamknij