ggg ggg ggg

Radzymiński Budżet Partycypacyjny 2020 – podsumowanie głosowania

W ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020 do realizacji zostaną skierowane 3 projekty inwestycyjne oraz 7 projektów nieinwestycyjnych. Z dziesięciu zwycięskich projektów cztery powstaną na obszarach wiejskich.

18 listopada 2019 r. ogłosiliśmy wyniki głosowania mieszkańców gminy Radzymin nad propozycjami projektów zgłoszonych w ramach Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020. W sumie na projekty, które trafiły na finałową listę do głosowania oddano ponad 6,5 tys. głosów ważnych. Pojedyncze projekty otrzymały nawet po kilkaset głosów.

PODSUMOWANIE ETAPU GŁOSOWANIA W RAMACH RBP 2020
Oto kilka najważniejszych danych, przedstawiających proces głosowania w liczbach: razem oddano 7450 głosów; 6543 to głosy ważne, z czego 4221 głosów oddano poprzez platformę internetową, a 2322 poprzez papierowe karty do głosowania; osób głosujących było 3974, dla porównania w głosowaniu RBP 2019 udział wzięły 3123 osoby; 3518 osób oddało głosy ważne, w tym 2243 w sposób elektroniczny, a 1275 poprzez karty papierowe; kobiety oddały łącznie 4118 głosów; mężczyźni oddali 3332 głosy; na projekty z obszarów wiejskich przeznaczono 370.500,00 zł (tj. 49,4% ogółu środków przeznaczonych na RBP 2020), w tym na projekty inwestycyjne 327.500,00 zł, a na projekty nieinwestycyjne 43.000,00 zł; na projekty z obszaru miejskiego przeznaczono 379.500,00 zł (tj. 50,6% ogółu środków przeznaczonych na RBP 2020), w tym na projekty inwestycyjne 250.000,00 zł, a na projekty nieinwestycyjne 129.500,00 zł; do realizacji wybrano 10 projektów z 23 pozytywnie zweryfikowanych formalnie oraz merytorycznie, w tym 3 inwestycyjne i 7 nieinwestycyjnych.
Przy analizie powyższych danych proszę pamiętać, że liczba osób głosujących nie jest równa liczbie oddanych głosów, ponieważ każdy uprawniony do udziału w głosowaniu mógł oddać w sumie dwa głosy – po jednym na wybrany projekt inwestycyjny i nieinwestycyjny.

GŁÓWNE PRZYCZYNY GŁOSÓW NIEWAŻNYCH
Główne przyczyny głosów nieważnych w edycji Radzymińskiego Budżetu Partycypacyjnego 2020: błędny pesel; osoba nie była uprawniona do oddania głosu (zgodnie z regulaminem RBP 2020 uprawnienie do głosowania ustalane było na podstawie bazy danych osób zameldowanych w gminie Radzymin oraz – w przypadku osób nie posiadających meldunku w gminie Radzymin – na podstawie stałego rejestru wyborców i bazy danych osób posiadających Radzymińską Kartę Mieszkańca); brak podpisu na papierowej karcie do głosowania; nieczytelny podpis na papierowej karcie do głosowania; papierową kartę do głosowania podpisała inna osoba niż wskazana na pierwszej stronie (co potwierdzone zostało w referacie Spraw Obywatelskich, poprzez porównanie podpisu z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego); oddano więcej niż jeden głos w kategorii projektów nieinwestycyjnych i/lub więcej niż jeden głos w kategorii projektów inwestycyjnych; papierowa karta niezgodna była z przyjętym wzorem i zawierała strony skserowane z wcześniej zaznaczonymi projektami.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie mieszkańców gminy Radzymin – zarówno na etapie tworzenia propozycji projektów, jak i na etapie głosowania. To dowód na wzrost przywiązania do miejsca swojego zamieszkania oraz troski o nie. Idea budżetu partycypacyjnego została uznana w 1996 roku na konferencji ONZ Habitat II za wzorcowy przykład samorządności lokalnej, a ONZ zamieścił ją na liście „dobrych praktyk”.
Zapraszamy do zapoznania się z tabelą wyników głosowania w Radzymińskim Budżecie Partycypacyjnym 2020. Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Gminy Radzymin opublikowano także komunikat dotyczący samego procesu głosowania, z danymi statystycznymi.

/źródło: UMiG Radzymin/

329 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radni uchwalili nowe stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok

We wtorek, 26 listopada odbyła się piętnasta sesja Rady Miejskiej w Wołominie, podczas której radni większością głosów podjęli uchwałę, stanowiącą...

Zamknij