ggg ggg ggg ggg

Radzymin i Niemiszajewo nawiążą współpracę partnerską

W ubiegły poniedziałek, 6 marca odbyła się 57. Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Radzymin, a Gromadą Niemiszajewo (Немішаєве), położoną w obwodzie kijowskim, w dystrykcie buczańskim na Ukrainie.

Podczas ubiegłoponiedziałkowej sesji, Rada Miejska w Radzyminie podjęła historyczną decyzję w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z zagraniczną jednostką samorządu terytorialnego.
Dzięki inicjatywie Burmistrza Krzysztofa Chacińskiego pierwszą gminą partnerską Radzymina zostanie ukraińska gromada Niemiszajewo. Uchwałę w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Radzyminem i Niemiszajewem poparło jednomyślnie 19 Radnych, biorących udział w głosowaniu.
Jak czytamy w treści uzasadnienia do rzeczonej uchwały:
„Partnerstwa samorządowe są dla wielu miast i gmin wartościowym narzędziem wymiany doświadczeń i korzystania z międzynarodowych dobrych praktyk w pracy na rzecz społeczności lokalnych. Samorządy wykorzystują współpracę i relacje z zagranicznymi partnerami w zakresie wymiany kulturalnej, edukacyjnej, sportowej czy medycznej, a także w obszarach rozwoju gospodarczego, turystyki i wielu innych.
Gmina Radzymin nie miała do tej pory gmin ani miast partnerskich, ani nie prowadziła tego typu systematycznej współpracy międzynarodowej. Była ona jednak brana pod uwagę i rozważana jako kierunek pozyskiwania doświadczeń i wymiany dobrych praktyk. Wraz z wybuchem otwartego konfliktu zbrojnego w Ukrainie naturalnym kierunkiem poszukiwań potencjalnego partnerstwa samorządowego stała się Ukraina.
Jednocześnie oczy i serca Polaków, w tym mieszkańców gminy Radzymin zwróciły się ku pomocy naszym sąsiadom – ku wsparciu dla obywateli Ukrainy, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Polsce i w naszej gminie, ku pomocy humanitarnej i w zakresie niwelowania tragicznych skutków wojny.
Pomoc miała miejsce na różnych szczeblach, w tym na poziomie samorządów, przy czym kontakty partnerskie pomogły wielu miastom w koordynacji wsparcia dla Ukrainy i tamtejszych samorządów oraz zwiększaniu jego skuteczności. Część działań samorządowych zaczął koordynować Związek Miast Polskich, którego gmina Radzymin jest członkiem. Z udziałem ZMP odbyły się m.in. polsko-ukraińskie spotkania samorządowców przy okazji World Urban Forum w Katowicach w czerwcu 2022 r. czy podczas Forum Partnerstwa Municypalnego Ukraina-UE w styczniu 2023 r.
Korzystając z tych platform budowania współpracy Gmina Radzymin nawiązała kontakt z gminą (gromadą) Niemiszajewo (ukr. Немішаєве, ang. Nemishayeve/Nemishaeve) położoną w obrębie obszaru metropolitalnego Kijowa, 37 km na zachód od stolicy Ukrainy, w obwodzie kijowskim, dystrykt buczański. Robocze rozmowy z p. Petro Perevoznykiem, merem Niemiszajewa, nt. możliwości współpracy odbyły się podczas Forum Partnerstwa Municypalnego oraz za pośrednictwem środków porozumiewania on-line.
Podczas tych kontaktów zidentyfikowano szereg podobieństw i szans na współpracę. Niemiszajewo, podobnie jak Radzymin, leży w zakresie wpływu aglomeracji stołecznej i jest zlokalizowane przy głównych szlakach komunikacyjnych: przy drodze szybkiego ruchu i linii kolejowej Kijów-Kowel, blisko trasy Kijów-Żytomierz. Jest miejscem rozwoju gospodarczego, głównie w zakresie rolnictwa i przemysłu spożywczego, a także miejscem osiedlania się mieszkańców Kijowa dzięki dobrej komunikacji ze stolicą.
Gmina Niemiszajewo ma 16 tys. mieszkańców. Sama miejscowość powstała w 1900 r. podczas budowy trasy kolejowej Kijów-Kowel. Gromada (gmina) została utworzona z czterech miejscowości w 2020 r. Znajduje się tu szereg zabytków, np. ruiny pałacu rodu Osten-Saken, a także atrakcyjne tereny turystyczne. Gospodarka Niemiszajewa to głównie: rolnictwo, przemysł wytwórczy, leśnictwo.
W zakresie edukacji w gminie Niemiszajewo znajdują się 4 szkoły, 7 przedszkoli, „Nemishaevo Agricultural College” – filia Narodowego Uniwersytetu Przyrodniczego (NULES). Działa także Instytut Ziemniaka (oddział Ukraińskiej Akademii Rolniczej), który opracowuje rozwiązania dla branży rolniczej i przetwórstwa.
Strategia rozwoju Niemiszajewa zakłada wzmacnianie bezpieczeństwa ekologicznego poprzez budowę oczyszczalni ścieków, a także rozwój zielonej turystyki i rekreacji oraz rozwój gospodarczy dzięki bliskości Kijowa. Istotne projekty społeczne to m.in. budowa szkoły w msc. Mykułycze i rozwój gminnego szpitala.
Najpilniejsze potrzeby to oczywiście odbudowa infrastruktury, w tym wodociągów, które uległy zniszczeniu podczas działań wojennych, a także bieżące wsparcie dla działań samorządu w zakresie przywracania normalnego funkcjonowania i pomocy uchodźcom wewnętrznym.
Na początku działań wojennych w 2022 r. Niemiszajewo było przez ponad miesiąc pod okupacją rosyjską. Z terenu tej gminy wojska rosyjskie atakowały m.in. Buczę, Hostomel i Irpień, dążąc do zajęcia Kijowa. Okupacja trwała od 4 marca do początku kwietnia 2022 r. W tym czasie tylko przez 2-3 dni była możliwość ewakuacji ludności cywilnej, poza tym miejscowości były całkowicie odcięte od reszty kraju. Mieszkańcy chronili się w piwnicach, samodzielnie wypiekali chleb. Wielu mieszkańców, w tym dzieci, straciło życie, konwoje uciekinierów były ostrzeliwane.
W wyniku działań wojennych w Niemiszajewie zniszczeniu uległo około 300 obiektów, w tym:
26 bloków mieszkalnych, blisko 200 domów, a także szkoły, przedszkola i szpital.
Po wyzwoleniu Niemiszajewo stopniowo powraca do normalnego życia, pomimo stałych braków w dostawach energii i trwających działań wojennych.
Mer Niemiszajewa Petro Perevoznyk sprawuje urząd od 2020 r., wcześniej – od 2015 r. był sołtysem wsi Mykułycze, która weszła w skład gminy Niemiszajewo. Wdrożył szereg projektów gminnych, m.in. odnowienie oddziału ratunkowego, modernizacja oświetlenia, oszczędność energetyczna, projekt oczyszczalni ścieków. Podczas okupacji rosyjskiej organizował korytarze ewakuacyjne i działał na rzecz ochrony mieszkańców.
Współpraca gminy Radzymin z gminą Niemiszajewo w tak trudnym czasie przyczyni się do nawiązania dobrych relacji partnerskich, jak również umożliwi stworzenie w przyszłości inicjatyw na rzecz rozwoju obu miast”.
Opowiadając się za przyjęciem uchwały, Rada Miejska upoważniła Burmistrza Radzymina do podpisania umowy o współpracy partnerskiej z Merem Niemiszajewa. Kiedy to nastąpi jeszcze nie wiadomo. (W naszej opinii najbardziej odpowiednią datą dla podpisania historycznego aktu wydaje się 15 sierpnia, a więc dzień zwycięstwa nad sowietami w bitwie pod Radzyminem. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do włodarzy obydwu gmin).
– Oby wojna na Ukrainie jak najszybciej się skończyła i oby dobrze nam się współpracowało – powiedziała tuż po głosowaniu Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie Elżbieta Darka i trudno nie zgodzić się tym życzeniem.

/opr. R.L.; foto: http://nem-rada.gov.ua/

441 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Serocku

W ubiegłą środę, 1 marca - w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, delegacje z Gminy Serock i Powiatu Legionowskiego złożyły...

Zamknij