ggg ggg

Radzymin bez lodowiska i świątecznego oświetlenia miasta zimą 2019/2020

W związku z nieplanowanym wcześniej spadkiem dochodów gminy Radzymin o około 500 tys. zł w roku bieżącym, co wynika ze zmian w prawie dotyczącym podatku PIT, władze gminy zdecydowały o rezygnacji w tym roku z miejskiego lodowiska i ze świątecznego oświetlenia miasta.

Wydatki na zimowe atrakcje: świąteczne dekoracje świetlne, lodowisko miejskie i energię elektryczną, potrzebną do ich zasilania, sumują się w sezonie zimowym do kilkuset tysięcy złotych. W tym roku w budżecie gminy niespodziewanie zabrakło takiej kwoty na skutek wprowadzonych w ciągu roku przez władze centralne zmian w prawie dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Podczas, gdy skutki obniżenia PIT są korzystne dla naszych prywatnych kieszeni, to trzeba pamiętać, że proporcjonalnie mniej dostaną samorządy. W konsekwencji gminy musiały znacząco zmniejszyć wcześniejsze plany dochodów z tytułu PIT.
W 2019 roku wpływ zmian w PIT jest ograniczony do ostatniego kwartału – od października br. z podatku PIT zwolnione zostały osoby do 26 roku życia, a dla pozostałych osób podstawowa stawka PIT została obniżona o 1 punkt procentowy do 17%. W przypadku gminy Radzymin przekłada się to na obniżenie wpływów z PIT w roku bieżącym o około pół miliona złotych.
Podejmując decyzję, gdzie szukać takich oszczędności, nie chcieliśmy rezygnować z prowadzonych inwestycji, zrywać obowiązujących umów, czy oszczędzać na gospodarce komunalnej i innych podstawowych zadaniach gminy. Rezygnujemy z tego, co – choć jest piękne i przyjemne – to nie spowoduje trwałej szkody i jest sezonową atrakcją, czyli z lodowiska i ze świątecznych dekoracji. Jedynie przed głównym budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Radzymin, na pl. Kościuszki stanęła symboliczna choinka.
W 2020 roku skutki obniżki podatku PIT dla gminy Radzymin będą sumować się już do ponad 5 mln złotych. Konsekwencje zmian zostały uwzględnione w projekcie budżetu gminy Radzymin na rok 2020 oraz w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Radzymin na lata 2020-2030.
Gmina rozwija się dzięki Mieszkańcom i dzięki temu, że płacą Państwo podatki, tu gdzie mieszkają. Dziękujemy za każdy formularz PIT, złożony do Urzędu Skarbowego w Wołominie, w którym wskazują Państwo gminę Radzymin, jako miejsce zamieszkania i opodatkowania!

/UMiG Radzymin/

533 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
BURMISTRZ PYTA, PKP ODPOWIADA

Rozmowa Janiny Czerwińskiej - Redaktora Naczelnego „KURIERA W…” z burmistrzem Łochowa Robertem Gołaszewskim W trakcie dzisiejszej Sesji odczytał Pan pismo...

Zamknij