ggg ggg ggg ggg

Radni wybrali nowy skład Rady Społecznej SPZ ZOZ

W ubiegłoponiedziałkowe popołudnie 2 marca odbyła się piąta sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której podjęta została uchwała w sprawie ustalenia nowego składu Rady Społecznej Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej1920 r. SPZ ZOZ.

800

Na wstępie warto nadmienić, że poniedziałkowa sesja była pierwszymi w historii samorządu Miasta Cudu nad Wisłą obradami transmitowanymi na żywo w internecie. W ten sposób, dzięki inicjatywnie burmistrza Krzysztofa Chacińskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Jabłońskiego, wydarzenia z sali obrad radzymińskiego magistratu mogło śledzić na bieżąco kilkudziesięciu mieszkańców (jak na debiut to naprawdę niezły wynik, tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę termin – sesja odbywała się od godziny 14-ej). Wśród podejmowanych tego dnia uchwał, niewątpliwie za jedną z ciekawszych należy uznać uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920r. – Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyminie. W nowej kadencji w składzie rzeczonego organu nadzorczo-opiniodawczego radzymińskiego szpitala i przychodni, zasiądą: burmistrz Krzysztof Chaciński (przewodniczący), przedstawiciel wojewody mazowieckiego Sławomir Ludwiniak, oraz radni: Zbigniew Jabłoński, Krzysztof Dobrzyniecki, Wojciech Słomczewski i Ewa Całka. Co ciekawe, wcześniej chęć zasiadania w Radzie Społecznej SPZ ZOZ zadeklarowała także radna Teresa Jóśk. Niestety, radna dotarła na sesję ze spóźnieniem i nie była obecna przy tym punkcie obrad. Brak pisemnej deklaracji i nieobecność, z powodów formalnych uniemożliwiły radnym wzięcie pod uwagę tej kandydatury. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się jednomyślnie siedemnastu rajców obecnych na sali podczas głosowania.       /R.L./

801

3 052 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Starosta Kazimierz Rakowski i włodarze gmin z terenu powiatu omówili warunki współpracy inwestycyjnej…

Podczas spotkania, które odbyło się w przedostatni piątek lutego, starosta Kazimierz Rakowski już na wstępie zaproponował włodarzom gmin omówienie kwestii...

Zamknij