ggg ggg ggg ggg

Starosta Kazimierz Rakowski i włodarze gmin z terenu powiatu omówili warunki współpracy inwestycyjnej…

Podczas spotkania, które odbyło się w przedostatni piątek lutego, starosta Kazimierz Rakowski już na wstępie zaproponował włodarzom gmin omówienie kwestii współfinansowania inwestycji powiatowych.

 

 

901

 

 

Burmistrzowie i wójtowie odnieśli się do propozycji zaprezentowanej przez starostę, by w ramach współpracy samorządy gminne współuczestniczyły w finansowaniu inwestycji powiatowych. Omówiono również projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego. W trakcie rozmów o współpracy inwestycyjnej zaproponowano, żeby przy budowie chodników na drogach powiatowych, gminy pokrywały połowę kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku budowy i modernizacji dróg powiatowych gminy wiejskie pokrywać będą 15 procent kosztów zadania, zaś gminy miejskie 30 procent.
Kolejnym punktem programu było omówienie propozycji budowy schroniska dla zwierząt na terenie naszego powiatu.. Zaproszona prelegentka określiła potrzebę powstania takiego schroniska i omówiła warunki konieczne do rozpoczęcia budowy oraz kryteria jakie muszą spełniać tego typu obiekty. Uzgodniono, że powyższy pomysł powinien zostać zrealizowany, a burmistrz Kobyłki zobowiązał się do przejęcia nadzoru oraz koordynacji dalszych kroków koniecznych do sfinalizowania tej inwestycji.
Następnym punktem była informacja na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego i szkolenia dotyczącego wykorzystania narzędzi ekonomii społecznej. Informacji udzieliła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jolanta Tlaga, która przybliżyła zebranym formalne kryteria, jakie muszą być spełnione, by móc skorzystać z przedstawionych funduszy.
Podczas spotkania omówiono także m.in. plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego. Naczelnik Wydziału Komunikacji Stanisław Szczepański poinformował o ustawowym obowiązku przejęcia przez Powiat od 2017 roku prowadzenia spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym. Przypomniał również o finansowych skutkach tej ustawy.
Przypomniano również, że w tym roku przypada 25. rocznica powołania samorządu terytorialnego w Polsce. Starosta zaproponował, by z tej okazji zorganizować dwudniowe uroczystości, na które zostaną zaproszeni wszyscy burmistrzowie i wiceburmistrzowie od 1990 roku z terenu naszego powiatu.
Ostatnim punktem programu była dyskusja na temat Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego. Starosta podkreślił tu potrzebę powstania na naszym terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Uzgodniono, że Gminy określą, czy na ich terenie znajdują się miejsca, w których możliwe byłoby umieszczenie takich Stref.
/opr. R.L. foto: Mariusz Stępnik – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Wołominie/

902

900

 

 

 

1 968 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zamieszanie wokół Skarbnika, czyli żenujący spektakl na sesji w Wołominie…

Odbywająca się w miniony czwartek 26 lutego piąta sesja Rady Miejskiej w Wołominie rozpoczęła się dość nieoczekiwanie od zgrzytu na...

Zamknij