ggg ggg

Radni posadzili Radnego w oślej ławce

Uroczysta I sesja nowej, VII kadencji rozpoczęła się w piątek 28 listopada o godzinie 15.00 w Sali Koncertowej im. Krzysztofa Klenczona w Wieliszewie.

SONY DSC

Uroczyste obrady nowo wybranej Rady Gminy zaszczycili obecnością między innymi: Starosta Legionowski Jan Grabiec, Radni Powiatowi, Mirosław Kado/ obecnie wiceprzewodniczący Rady i Zbigniew Garbaczewski /członek Zarządu Powiatu/. Obrady otworzyła seniorka – radna Janina Przybył z Michałowa Reginowa- wybrana z opozycyjnego komitetu Etyka i Prawo, który oprócz niej do 15 osobowej rady wprowadził tylko 2 radnych /Janina Przybył i Edwin Zezoń/. Janina Przybył powitała cały skład Rady Gminy i przybyłych gości. Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Jacek Banaszek wręczył radnym zaświadczenia o wyborze na radnych. Po tej oficjalnej i miłej dla wszystkich ceremonii radni złożyli uroczyste ślubowanie. Rotę odczytała prowadząca obrady. Kolejno wyczytywani radni wypowiadali słowo „ślubuję”- część z nich dodała również słowa „tak mi dopomóż Bóg”. Następnie odbyło się zaprzysiężenie nowo wybranego wójta Pawła Kownackiego. Ślubujący wypowiedział słowa: „Obejmując urząd wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”. Po zaprzysiężeniu wójt pogratulował radnym wręczając im symboliczne, okolicznościowe upominki. Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.

5190_c4009e93ed44ff2da06b73efbd09dc6a

Do jej składu powołano:

Magdalenę Donat – przewodniczącą, Rafała Donarskiego, Łukasza Miętka, Danutę Wrzesińską i Edwina Zezonia. Następnie zgłoszono kandydaturę radnego Marcina Fabisiaka na funkcję przewodniczącego Rady Gminy. W przerwie podczas liczenia głosów Starosta Legionowski pogratulował zarówno radnym jak i Wójtowi wspaniałego wyniku, życząc wielu sukcesów w przyszłości. Następnie przewodnicząca komisji skrutacyjnej Magdalena Donat odczytała protokół, w wyniku którego jednogłośnie przewodniczącym Rady Gminy został Marcin Fabisiak. Zostało to również potwierdzone jednogłośną uchwałą.Radna seniorka – Janina Przybył dalsze prowadzenie sesji przekazała nowo wybranemu przewodniczącemu. Marcin Fabisiak serdecznie podziękował wszystkim radnym za jednomyślne obdarzenie go tak zaszczytną funkcją. Kolejnym ważnym punktem był wybór wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Marcin Fabisiak zaproponował, aby wybrać dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy. Jednogłośny wybór padł na dwie zgłoszone wcześniej kandydatury. Funkcje wiceprzewodniczących objęli radni: Jacek Kuciński i Artur Miętek. Następnie na wniosek przewodniczącego rozszerzono porządek obrad o wybór poszczególnych składów komisji Rady Gminy poza rewizyjną, której powołanie zostało przewidziane w pierwotnej wersji porządku obrad.

5173_8b8e9ba5c0e8cfcb337f0b7f0e53870e

W wyniku przeprowadzonych głosowań składy poszczególnych komisji prezentują się następująco:

– Komisja Rewizyjna: Jan Sołtys, Magdalena Donat, Łukasz Miętek
– Komisja Oświaty Kultury i Spotu: Magdalena Donat, Rafał Donarski, Grażyna Kwiatkowska, Artur Miętek, Danuta Wrzesińska
– Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego: Andrzej Snopek, Grzegorz Zbroch, Jan Sołtys, Jacek Kuciński, Robert Gajda, Grzegorz Bieńkowski, Danuta Wrzesińska.
– Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Ekologii: Rafał Donarski, Janina Przybył, Andrzej Snopek, Robert Gajda, Grażyna Kwiatkowska.
– Komisja Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej: Łukasz Miętek, Jacek Kuciński, Grzegorz Bieńkowski, Artur Miętek, Janina Przybył.

5197_50b329fb61707671cc7c379b216ca47e

Sensacją dnia było niewybranie do żadnej z komisji szefa Stowarzyszenia „Etyka i Prawo” Edwina Zezonia. Jego kandydatura przepadła w głosowaniach. Jak stwierdził jeden z radnych, taką decyzją rada okazała niezadowolenie z dotychczasowej postawy radnego Zezonia i zgodnie postanowiła umieścić- tu cytuję- „ w oślej ławce”. Takie osadzenie może mieć walor wychowawczy i na pewno nie sparaliżuje prac i całej Rady Gminy i wójta Pawła Kownackiego.

1920520_1557351304510775_1579974942794482213_n

10440884_1557351361177436_4148732613735174748_n

10733970_1557351384510767_7530724939483261954_n

1 663 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radni Powiatu Wołomińskiego nie złożyli ślubowania, ponieważ… Pierwsza sesja nowej kadencji została przerwana!!!

W miniony piątek, 28 listopada na mocy zarządzenia Komisarza Wyborczego miała się odbyć pierwsza sesja Rady Powiatu Wołomińskiego kadencji 2014-2018,...

Zamknij