ggg ggg ggg ggg

Rada Miejska wybrała wiceprzewodniczących i uchwaliła wynagrodzenie burmistrza…

W miniony czwartek, 18 grudnia Rada Miejska w Radzyminie wybrała dwóch wiceprzewodniczących oraz członków komisji statutowych. Obyło się bez większych niespodzianek, z wyjątkiem ustalenia dość zaskakującego składu Komisji Rewizyjnej.

 

pobrana_klatka_516

 

Zgodnie z przypuszczeniami mamy szeroką koalicję. Świadczą o tym wybory na dwóch wiceprzewodniczących Rady, które odbyły się dwiema oddzielnymi uchwałami. W pierwszej na funkcję wiceprzewodniczącego zostały zgłoszone dwie kandydatury: Krzysztof Dobrzyniecki (Radzymin Nowe Pokolenie) oraz Elżbieta Wołynko (Centrum Samorządowe Jeden Powiat). W głosowaniu tajnym radni przegłosowali kandydaturę Krzysztofa Dobrzynieckiego – 11 głosami. W drugiej uchwale na wybór przewodniczącego zgłoszono tylko jedną kandydaturę – Elżbietę Wołynko, którą poparło 16 radnych.
Niemałym zaskoczeniem okazał się za to jednomyślny wybór członków najważniejszej z komisji. Mowa o Komisji Rewizyjnej, pełniącej główną funkcję nadzorczą oraz opiniującą zarówno budżet jak i udzielenie bądź nie absolutorium dla burmistrza. W skład pięcioosobowego gremium weszli: Przewodnicząca Izabela Paciorek oraz członkowie: Tadeusz Radziszewski, Teresa Jósk, Lidia Samoch oraz Wojciech Rybarczyk. Zwyczajem jest że w komisji swoich przedstawicieli ma każde z ugrupowań zasiadających w Radzie. Nie trudno jednak nie zauważyć, że w komisji brakuje przedstawicieli zarówno Nowego Pokolenia, jak też Centrum Samorządowego.
Kolejną interesującą uchwałą była ta w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla burmistrza Radzymina. Radni przychylili się do wniosku samego burmistrza Krzysztofa Chacińskiego, który zaproponował, aby jego pensja była o 10 procent niższa w stosunku do wynagrodzenia poprzednika. Zgodnie z jednomyślnie przyjętą uchwałą burmistrz będzie zarabiał 11 tysięcy i 50 groszy brutto (Wynagrodzenie zasadnicze: 5.900 zł, dodatek funkcyjny: 2.030 zł, dodatek specjalny: 2.775,50 zł, dodatek za wieloletnią pracę w wys. 5 procent).
/opr. R.L., foto: J.G./

pobrana_klatka_517

pobrana_klatka_518

2 283 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Świąteczna atmosfera zapanowała także w koszarach OSP Radzymin…

W ubiegłosobotni wieczór, 20 grudnia w gmachu strażnicy OSP Radzymin odbyło się wigilijne spotkanie Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie,...

Zamknij