ggg ggg ggg

Przekraczając bariery cyfrowe: Inicjatywa edukacyjna dla seniorów na Mazowszu

W dobie rewolucji cyfrowej, dynamicznego rozwoju technologii komputerowej, wynalezienia Internetu oraz technologii komórkowej, konieczność przystosowania się do nowych realiów staje się wyzwaniem dla wielu, zwłaszcza dla seniorów. Realizowany przez Fundację Akomodacja projekt „Z technologią w przyszłość”, dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywni+, stanowi odpowiedź na te wyzwania, pomagając seniorom na Mazowszu nadążyć za cyfryzacją współczesnego świata.

W ramach projektu realizowane są trzy kluczowe bloki tematyczne: sztuczna inteligencja i asystenci cyfrowi, cyberbezpieczeństwo oraz druk 3D. Uczestnicy mają okazję zanurzyć się w świecie nowoczesnych technologii, zdobywając praktyczne umiejętności, które mogą znacząco wpłynąć na jakość ich życia.

W pierwszym bloku, uczestnicy odkrywają fascynujący świat sztucznej inteligencji, uczą się korzystania z asystentów cyfrowych, którzy mogą uprościć ich codzienność, pomagając w organizacji czasu, komunikacji czy dostępie do informacji online. Dzięki praktycznym poradom i dostępowi do bezpłatnych programów, seniorzy zdobywają kompetencje, które pomagają im zyskać pewność siebie w cyfrowym świecie.

Drugim ważnym elementem edukacji jest cyberbezpieczeństwo.
W dobie rosnących zagrożeń online, seniorzy uczą się, jak chronić swoje dane, informacje i urządzenia przed niechcianymi intruzami. Tematyka ta obejmuje również edukację na temat programów antywirusowych, aktualizacji oprogramowania oraz szyfrowania danych, co stanowi solidny fundament dla bezpiecznego korzystania z Internetu.

Druk 3D, jako trzeci blok tematyczny, otwiera przed seniorami drzwi do kreatywnego wykorzystania technologii. Poznając drukarki 3D, uczestnicy uczą się, jak tworzyć trójwymiarowe przedmioty na podstawie modeli komputerowych. Ta umiejętność nie tylko rozbudza ich zainteresowania, ale także pozwala na zbudowanie mostu pokoleniowego, umożliwiając wymianę doświadczeń technologicznych z młodszymi członkami rodziny.
Projekt ma na celu nie tylko zwiększenie poziomu wiedzy, ale także poprawę jakości życia seniorów przez podniesienie poziomu motywacji i wiary w skuteczność wpływu trybu życia na stan zdrowia i samopoczucie. Dodatkowo, inicjatywa sprzyja integracji wewnątrzpokoleniowej i nawiązywaniu nowych znajomości. Oswojenie seniorów z postępem technologicznym ma potencjał, aby zminimalizować ich wyalienowanie z postępującej lawinowo cyfryzacji współczesnego świata, jednocześnie podnosząc ich poczucie własnej wartości.

/Fundacja Akomodacja/

385 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jubileusz 60-lecia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

19 października 2023 r. odbyły się uroczyste obchody 60-leciaSP ZZOZ w Wyszkowie. Jubileusz zorganizowano w Wyszkowskim Ośrodku Kultury, a uczestniczyli...

Zamknij