ggg ggg ggg

Jubileusz 60-lecia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

19 października 2023 r. odbyły się uroczyste obchody 60-lecia
SP ZZOZ w Wyszkowie. Jubileusz zorganizowano w Wyszkowskim Ośrodku Kultury, a uczestniczyli w nim zaproszeni goście, przedstawiciele władz samorządowych powiatu wyszkowskiego, a przede wszystkim pracownicy szpitala.

60 lat minęło od momentu, gdy szpital powiatowy przy ul. Komisji Edukacji Narodowej w Wyszkowie został oddany do użytku pacjentom i mieszkańcom miasta oraz powiatu. Jubileusz 60-lecia był okazją do spotkania, przypomnienia jak ważną placówką jest dla wszystkich, a w tym dla byłych i obecnych pracowników służby medycznej. Uroczystości jubileuszowe poprowadziła Anna Jusińska – zastępca pielęgniarki oddziałowej Oddziału Neonatologicznego wraz z Rafałem Prusinowskim – lekarzem, specjalistą ginekologiem – położnikiem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego wyszkowskiego szpitala. „Szpital to nie tylko mury. To również pacjenci i personel, zarządzający, przyjaciele i wszyscy, którzy z nami współpracują. Zgromadzeni dziś tak licznie, jesteście cząstką historii szpitala w Wyszkowie i odwrotnie, szpital jest cząstką was, skrawkiem waszego życia, elementem waszej teraźniejszości” – zwracali się do uczestników Jubileuszu swojego szpitala. Serdecznie witano gości m.in.: Annę Kaszubę – dyrektor Biura Wojewody Mazowieckiego, przedstawicieli Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na czele z dyrektorem Zbigniewem Terką, samorządowców gmin i powiatu na czele ze starostą Wojciechem Kozonem wraz z radnymi. Obecni byli również: dyrektor Artur Skóra ze szpitala w Węgrowie, Jacek Kacperski – szpital Nowodworski, Artur Wnuk – dyrektor szpitala w Ostrowi Mazowieckiej oraz była dyrektor szpitala w Wyszkowie – Cecylia Domżała.
Następnie dyrektor SP ZZOZ w Wyszkowie Tomasz Boroński opowiedział o osiągnięciach placówki, a także omówił plany i marzenia na następne lata. Przedstawił również historię wyszkowskiego szpitala z ostatnich pięciu lat i zrealizowane inwestycje w specjalnej prezentacji filmowej. Zaprezentowano, jak wyszkowski szpital obecnie wygląda, jak poszerzył zakres udzielanych świadczeń. Dyrektor zaprezentował poszczególne oddziały, przychodnie i poradnie wraz z załogami, które w nich pracują oraz plany perspektywiczne wg opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego. W przyszłości najważniejszym zamierzeniem ma być dobudowanie nowego budynku do istniejącego obiektu, czyli miejsca, gdzie ma być m.in. przeniesiony SOR. Potem głos zabrali również podkreślając znaczenie powiatowego szpitala: starosta wyszkowski Wojciech Kozon i wójt gminy Długosiodło Stanisław Jastrzębski, który odczytał także list okolicznościowy wystosowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
Jubileusz 60 – lecia Szpitala Powiatowego w Wyszkowie był okazją do złożenia podziękowań i wręczenia medali i odznaczeń państwowych za wzorowe wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz dyplomów uznania dla pracowników.
W imieniu Prezydenta RP Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali, a wyróżnionym medale wręczyła dyrektor Biura Wojewody Anna Kaszuba.:Maria Deptuła – kierownik Działu Administracji, pracownik z 44-letnim stażem,

Zdzisław Jaremczuk – lekarz Poradni Otolaryngologicznej, związany zawodowo od 59 lat ze szpitalem w Wyszkowie z najdłuższym stażem pracy, Sabina Nowak – lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z 50-letnim stażem pracy.
Odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nadawaną przez Ministra Zdrowia nagrodzono dwudziestu pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Annę Bogacką – pielęgniarkę Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Annę Marię Boszko – lekarza Poradni Medycyny Pracy, Waldemara Chełstowskiego – ordynatora Oddziału Kardiologicznego, Tadeusza Cichockiego – ordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Jacka Czosnykę – koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Agatę Krystynę Dąbkowską – lekarza anestezjologa, Ewę Gierek-Baran – pielęgniarkę Oddziału Kardiologicznego, Krystynę Godek-Kielar – lekarza Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Jolantę Godleś – pielęgniarkę Oddziału Neonatologicznego, Annę Kamieniecką – zastępcę pielęgniarki oddziałowej Pododdziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Elżbietę Łapińską – kierownik Centralnej Sterylizatorni, Annę Narowską-Piechnik – kierownik Pracowni Rentgenodiagnostyki i Pracowni Tomografii Komputerowej, Iwonę Piwowarską – zastępcę pielęgniarki oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Edytę Podgórską-Polak – pielęgniarkę oddziałową Oddziału Neonatologicznego, Grażynę Ewę Prus – lekarza Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Joannę Ryszawy – pielęgniarkę koordynującą i nadzorującą Przychodni Przyszpitalnej, Elżbietę Sztorc – pielęgniarkę oddziałową Bloku Operacyjnego, Grażynę Tarnawską – lekarza Poradni Otolaryngologicznej, Ewę Wieczorek – położną Oddziału Ginekologiczno – Położniczego, Adrianę Wrzesińską – lekarza Poradni Okulistycznej.
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał ,,Dyplomy Uznania” czterdziestu dziewięciu pracownikom SPZZOZ w Wyszkowie (pełna lista wyróżnionych pod artykułem na stronie internetowej www.kurier-w.pl)
Z okazji 60-lecia dyrektor Tomasz Boroński wraz z pracownikami szpitala podziękował specjalnymi wyróżnieniami za dotychczasową współpracę, wsparcie finansowe i otwartość na potrzeby SPZZOZ w Wyszkowie samorządowcom powiatu wyszkowskiego, a otrzymali je: starosta Wojciech Kozon, wicestarosta Leszek Marszał, burmistrz Grzegorz Nowosielski, wójtowie gmin: Stanisław Jastrzębski (Długosiodło), Krzysztof Jezierski (Zabrodzie), Paweł Kołodziejski (Rząśnik), Wiesław Przybylski (Brańszczyk), Andrzej Żołyński (Somianka).
Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie wyróżnił również osoby szczególnie zaangażowane i sumiennie realizujące powierzone im zadania oraz osoby z długoletnim stażem pracy: Zofię Czyż – starszą pielęgniarkę Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Urszulę Gąsior – główną księgową, Zdzisława Jaremczuka – lekarza Poradni Otolaryngologicznej, Bogusławę Maciejewską – starszą pielęgniarkę Bloku Operacyjnego, Monikę Mikołajczyk – zastępcę dyrektora ds. Lecznictwa, Sabinę Nowak – lekarza nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej, Barbarę Nowak – Żelazną – koordynatora Oddziału Neonatologicznego.
Wyróżnił także personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii za uratowanie wielu istnień ludzkich w czasie pandemii Covid-19: Wojciecha Żubrowskiego – koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Jolantę Ząbek – pielęgniarkę oddziałową Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z personelem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Podziękował także Cecylii Domżale, która przez wiele lat zarządzała wyszkowskim szpitalem.
Ukoronowaniem jubileuszu był koncert fortepianowy w wykonaniu Jacka Łukasiaka – kierownika apteki szpitalnej, który
zagrał utwory muzyki klasycznej z motywem przewodnim twórczości kompozytora Fryderyka Chopina oraz kilka przebojów muzyki filmowej.

/J.Cz./

661 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorzy wszystkich szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Łochów otrzymali nagrody za osiągnięcia w...

Zamknij