ggg

Przedszkole marzeń w gminie Zaręby Kościelne

Od wielu lat rodzice pracujący zawodowo, również w rolnictwie czekali na pełnowymiarowe 9 lub 10 – godzinne przedszkole. To marzenie udało się spełnić.

Od 1września 95 dzieciaków w wieku 3-6 lat rozpocznie nowy rok szkolny w odnowionym odremontowanym, dobrze doposażonym przedszkolu. W systemie 5-godzinnym do południa będzie 4 grupy, oddzielne dla każdej kategorii wiekowej, natomiast w systemie 10- godzinnym 2 grupy. Po południu w grupie 3-4 latków będzie 25 dzieci, w grupie 5-6 latków również 25 dzieci.
W ubiegłym roku gmina Zaręby Kościelne pozyskała kwotę 247 189,13 złotych z projektu RPMA.10.01.04-14-c491/19 pt. „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Podziałania 10.1.4 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Zaręby Kościelne poprzez utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizację zajęć dodatkowych dla 32 dzieci oraz wydłużenie godzin funkcjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego do 10 godzin dziennie w godzinach od 7.00 do 17.00.


Cele szczegółowe projektu to:
– dostosowanie bazy lokalowej do utworzenia dodatkowo 10 nowych miejsc: remont pomieszczeń, w tym utworzenie jadalni, zmywalni naczyń, rozdzielni posiłków (posiłki będą przygotowywane w kuchni przyszkolnej), remont łazienek;
– wyposażenie bazy lokalowej w nowe meble i pomoce dostosowane do potrzeb realizacji oferty dla dzieci;
– realizacja zajęć wyrównujących szanse edukacyjne oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia (rytmika i zajęcia gimnastyki korekcyjnej).
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.
– Utworzenie przedszkola z prawdziwego zdarzenia było moim priorytetem. Dodatkowo bardzo cieszy mnie fakt, że udało się na ten cel pozyskać środki unijne. Wśród 52 wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, dofinansowanie w trybie konkursowym otrzymało 27 wniosków, nasz wniosek znalazł się na wysokim 12 miejscu – mówi wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz.

/Gmina Zaręby Kościelne/

1 295 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego

Dziś rozpoczyna się nowy rok szkolny. W związku z sytuacją epidemiczną panującą na terenie kraju będzie on znacząco różnił się...

Zamknij