ggg ggg
ggg ggg

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Choromany

W dniu 9 sierpnia 2019 r w Urzędzie Gminy w Andrzejewie została podpisana umowa dot. przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zaręby-Choromany na odcinku od km 0+000 do km 0+230.

sdr

Umowa podpisana została pomiędzy gminą Andrzejewo reprezentowaną przez Panią Beatę Ponichtera Wójta Gminy Andrzejewo a P.W. WIKRUSZ Miedzna reprezentowany przez Pana Adama Witkowskiego. Całkowity koszt przebudowy drogi gminnej wynosi 243 987,97 zł brutto. Na daną inwestycję gmina Andrzejewo otrzymała dofinansowanie w ramach dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 120 000 zł.
Przebudowa będzie obejmowała wykonanie odwodnienia poprzez montaż przepustów, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym i wykonanie oznakowania.
Zgodnie z zawartą umową termin realizacji przypada na 15.10.2019 r. Wójt Gminy prosi o wyrozumiałość w czasie remontu oraz o zachowanie szczególnej ostrożności przez osoby korzystające z drogi gminnej. /Info/

232 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
II turniej GRAND PRIX Mazowsza w Tenisie Stołowym Środowisk Abstynenckich

W dniach 10 – 11 sierpnia br. w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej...

Zamknij