ggg ggg

Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych – S 61 Podborze – Śniadowo

W dniu 3 września br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku zorganizowała posiedzenie Zespołu Oceny przedsięwzięć inwestycyjnych – S61 Podborze – Śniadowo. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce, posiedzenie zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji, w której udział wzięli przedstawiciele zainteresowanych przedsięwzięciem instytucji.

W spotkaniu uczestniczyli także Pan Zbigniew Chrupek Starosta Ostrowski, Pan Józef Rostkowski Wicestarosta, Pan Mirosław Rosak Dyrektor Koordynator Wydziału Strategii i Rozwoju Powiatu, Pani Ewa Suchcicka Dyrektor Koordynator Wydziału Środowiska i Infrastruktury Przestrzennej oraz Pani Urszula Waniewska Kierownik Biura Inwestycji i Zamówień Publicznych.
Pan Adam Sawicki – główny projektant przedstawił uczestnikom informacje ogólne dotyczące inwestycji: lokalizację, zakres, rozwiązania projektowe (plan orientacyjny, plan sytuacyjny), informacje dotyczące odwodnienia, oświetlenia oraz ochrony środowiska. Przedstawiona została również wizualizacja przejazdu drogą ekspresową S-61 i S-8. W bardzo dostępny sposób zaprezentowano rozwiązania, które pojawią się przy realizacji tej inwestycji.
Dzięki staraniom lokalnych samorządów budowa tzw. „małej obwodnicy” Ostrowi Mazowieckiej oraz drogi technicznej zostały wpisane do planu projektowego drogi ekspresowej S-61 Węzeł Podborze (S-8 z S-61).

/Starostwo Powiatowe
w Ostrowi Mazowieckiej/

147 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zakończyła się realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych”.

Stacja Uzdatniania Wody w Królach Małych w konsekwencji długookresowej eksploatacji i postępującego zużycia maszyn technologicznych, wytwarzaniu niskiego ciśnienia wody w...

Zamknij