ggg ggg

Zakończyła się realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych”.

Stacja Uzdatniania Wody w Królach Małych w konsekwencji długookresowej eksploatacji i postępującego zużycia maszyn technologicznych, wytwarzaniu niskiego ciśnienia wody w sieci wodociągowej i produkcji wody niespełniającej wymagań sanitarnych wymagała pilnej potrzeby naprawy tego stanu rzeczy.

W związku z tym gmina Andrzejewo postanowiła przebudować i rozbudować stację. Złożono wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na wykonanie przebudowy i rozbudowy SUW w Królach Małych. Wniosek uzyskał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i otrzymał dofinansowanie na kwotę 1 511 096,00zł.
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych wyłoniona została firma Bartosz sp. J. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku. Całkowity koszt modernizacji z gwarancją na 6 lat wyniósł 3 439 786,00 zł. Odbiór robót już nastąpił i stacja pracuje zgodnie z założeniami projektowymi.
Modernizacja największej na terenie Gminy Andrzejewo hydroforni została podzielona na dwa etapy. Wszystko za sprawą bardzo szerokiego zakresu robót budowlanych jakie zostały przewidziane podczas prac. Realizacja I etapu została zakończona 14 września 2019 r., natomiast II etap zrealizowano w 2020 r. W ramach dwóch etapów wykonano:
-remont, termomodernizację, przebudowę funkcjonalności pomieszczeń wraz z rozbudową polegającą na nadbudowie dachu dwuspadowego;
-wymianę ogrodzenia działki na systemowe stalowe z cokołem betonowym prefabrykowanym;
-zagospodarowanie terenu ujęcia;
– budowę wjazdu wraz z drogami wewnętrznymi oraz oświetlenie terenu;
-rozbudowę ujęcia o dostosowanie dwóch zbiorników retencyjnych wody o pojemności 2x150m3;
-remont ujęć głębinowych polegających na wymianie obudów, pomp wraz z osprzętem;
-wymianę sieci i instalacji sanitarnych na ujęciu, tj. instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej;
-przebudowę kanalizacji sanitarnej z wymianą szamba na nowe oraz kanalizację technologiczną z wymianą odstojnika na nowy z odprowadzeniem do rowu;
-wymianę sieci i instalacji elektrycznych na terenie działek oraz wewnątrz budynku SUW;
-wyposażenie stacji w nowoczesny system zdalnej kontroli i zarządzania
– budowę agregatu prądotwórczego, który załącza się automatycznie w przypadku braku energii elektrycznej.
Hydrofornia w Królach Małych zaopatruje w wodę ponad połowę obszaru gminy. Inwestycja przyczyniła się do poprawy życia mieszkańców 15 miejscowości (Dąbrowa, Godlewo-Gorzejewo, Gołębie-Leśniewo, Jasienica-Parcele, Kowalówka, Króle Duże, Króle Małe, Kuleszki-Nienałty, Mianowo, Nowa Ruskołęka, Olszewo-Cechny, Pęchratka Mała, Ruskołęka Parcele, Stara Ruskołęka, Janowo). Stacja ta zaopatruje w wodę około 2 000 odbiorców. SUW Króle Małe przed modernizacją pracowała ze średnią dobową wydajnością do Qśr~750 m3/d. Obecnie, stacja pracuje po modernizacji ze średnią dobową wydajnością do Qmaxd~1200 m3/d. Urządzenia uzdatniające wodę pracują o wydajności Qh ~ 60m3/h, natomiast wydajność pompowni podającej wody na sieć Qmaxh ~100m3/h. Wszystkie wyniki badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody produkowanej w SUW Króle Małe przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowi Mazowieckiej wykazały, że woda wykazuje wysokie parametry i nadaje się do spożycia bez żadnych zastrzeżeń. Dzięki zastosowaniu bardzo dobrej technologii tłoczenia wody (tzw. falowniki) uzyskano ciśnienie wody zapewniające dostarczenie wody o odpowiednim ciśnieniu do wszystkich odbiorców (nawet na końcu linii).
O działaniach podejmowanych przez gminę Andrzejewo w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wypowiedziała się Pani Beata Ponichtera Wójt Gminy Andrzejewo:
,,Jednym z najważniejszych moich priorytetów tej kadencji jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości wody pitnej dostarczanej przez 3 stacje uzdatniania wody mieszkańcom gminy Andrzejewo. Cieszę się bardzo, że dzięki przebudowie Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych znaczna część mieszkańców gminy Andrzejewo może otrzymywać wodę w bardzo dobrych parametrach fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz w odpowiednim ciśnieniu. To nie koniec inwestycji obejmujących zakres gospodarki wodno-ściekowej. W dniu 7 maja 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Andrzejewo”. W ramach przyznanych środków finansowych z Unii Europejskiej w kwocie 488 805 zł zostanie zbudowany nowy zbiornik retencyjny na wodę na Stacji Uzdatniania Wody w Zarębach-Bolędach, który w znaczny sposób poprawi w okresie dużego rozbioru, szczególnie w okresie suszy, zaopatrzenie w wodę. Ponadto, środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę 32 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Andrzejewo”.

/Gmina Andrzejewo/

168 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Sztuką jest umierać dla Ojczyzny

1 września 2020r. władze samorządowe, mieszkańcy Tłuszcza, uczniowie i nauczyciele, harcerze, strażacy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zgromadzeni przy Pomniku Straceń...

Zamknij