ggg ggg
ggg ggg

Pomoc Bliska Tobie – Nieodpłatna Pomoc Prawna

W poprzednim numerze naszej gazety 4/2019 z dn. 29 stycznia przedstawiliśmy naszym czytelnikom przebieg konferencji, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

Podczas spotkania z dziennikarzami mediów lokalnych i regionalnych Prezydent RP Andrzej Duda apelował o jak najszersze upowszechnianie wiedzy o nowym systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Przepisy weszły w życie na początku roku z inicjatywy Prezydenta RP i można z nich korzystać od 1 stycznia. Znamienne są słowa Prezydenta i oddające troskę o umożliwienie polakom wsparcia prawnego. O to zabiegał Andrzej Duda już od swojej kampanii wyborczej – prezydenckiej.

– Chcemy, żeby te rozwiązania jak najlepiej służyły zwykłemu człowiekowi, właśnie temu w potrzebie, który bardzo często tego wsparcia nie jest w stanie po prostu otrzymać w inny sposób niż tylko poprzez taką nieodpłatną, a jednak profesjonalną pomoc prawną – podkreślał Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji pt. „Pomoc Bliska Tobie – Nieodpłatna Pomoc Prawna” w dn. 25 stycznia br.

W trakcie krótkiego wywiadu z Prezydentem RP Andrzejem Dudą zadałam jedno z pytań, które wydawało się ważne:

„Czy Pan Prezydent i doradcy przewidzieli ewentualny sprzeciw lub działania prawników, radców prawnych i podatkowych, itp., gdy rozwinie się działalność Biur Pomocy Prawnej nieodpłatnej? Będą tracić ewentualnych klientów – ceny usług doradczych przecież mogą spadać….”

„To jest ustawa adresowana przede wszystkim do tych, którzy mają złą sytuację i by do nich nie przyszli. Do tych, których nie stać na skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej i to właśnie do nich skierowana jest ta ustawa.
I ja mam nadzieję, że też środowiska prawnicze będą rozumiały, że trzeba zwiększać poczucie bezpieczeństwa prawnego i kultury prawnej społeczeństwa. A ta ustawa ma to stworzyć. Liczę na to, że tego sprzeciwu nie będzie, bo to jest ustawa pro obywatelska dla zwykłego człowieka.” – tłumaczył Prezydent RP Andrzej Duda „Prosimy o pomoc” – zwracał się na zakończenie bezpośrednio do mnie.

Tak, więc rozumiejąc intencje Prezydenta przybliżamy naszym czytelnikom zagadnienie Bezpłatnej Pomocy Prawnej.

Obok zamieszczamy informację na temat, co to jest nieodpłatna pomoc prawna i kto z niej może skorzystać.

/Janina Czerwińska/

 

1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa zmieniająca dotychczasowe zasady działania nieodpłatnej pomocy prawnej. Dzięki nowym przepisom, wprowadzonym z inicjatywy Prezydenta RP, z tego rodzaju świadczenia skorzystać może każdy, kto zdeklaruje, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Ale to nie jedyna nowość. Ustawa wprowadza także między innymi możliwość skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kto i w jaki sposób może skorzystać z nowych zasad?

Katalog otwarty na zaufanie

Nowelizacja ustawy, o której mowa, nie tylko zmienia zasady organizowania nieodpłatnej pomocy prawnej, ale właściwie buduje ten system zupełnie od nowa. Przede wszystkim otwiera się, ograniczony dotąd, katalog osób uprawnionych do korzystania z jej benefitów. Nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie są dostępne dla każdego, kto złoży oświadczenie, że nie może pozwolić sobie na skorzystanie z pomocy odpłatnej. Warto podkreślić, że do takiej deklaracji nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych, ani innych dokumentów. System opiera się na zaufaniu państwa do obywatela.

Dobry plan, czyli poradnictwo obywatelskie

Nowością w ustawie jest również instytucja „poradnictwa obywatelskiego”. Polega ono na udzieleniu wsparcia poprzez przygotowanie planu rozwiązania problemu, z jakim zgłasza się osoba potrzebująca – np. wyjścia z zadłużenia kredytowego. Doradca poinformuje interesanta o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach i udzieli pomocy w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu. Sprawy, z którymi zgłaszają się obywatele często wymagają współpracy trwającej dłużej niż tylko jedno spotkanie. Niekiedy sama pomoc w postaci wyjaśnienia przepisów i napisania pisma jest niewystarczająca. Konieczne wówczas jest opracowanie całego planu wyjścia z trudnej sytuacji – skomplikowanej nie tylko z powodu problemów prawnych. Nowa ustawa wprowadza taką możliwość.

Pomoc na wyciągnięcie ręki

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punktach wyznaczonych przez powiaty, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy poza kolejnością, jeżeli uzasadniają to ważne powody. Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży. Bardzo ważnym aspektem nowej ustawy jest nałożenie na starostę obowiązku sporządzania i aktualizowania listy instytucji, które świadczą nieodpłatne poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne. Aby usługi świadczone w ramach poradnictwa były możliwie najlepiej dostosowane do potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, ustawa daje możliwość zawierania porozumień pomiędzy powiatami i gminami, w których określone mogę być szczegółowe zasady oraz zakres pomocy świadczonej na danym terenie.

Nieodpłatna, ale nie bezpłatna, czyli kto za to zapłaci?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Pomoc zostaje udzielona potrzebującemu nieodpłatnie, co nie oznacza, że osoba ją świadcząca nie jest wynagradzana. Usługa świadczona jest przez profesjonalistów na podstawie umowy zawartej z powiatem. Jest ona finansowana z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. Wysokość takiej dotacji, jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu w trybie i terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wspólne zaangażowanie

W Polsce wciąż bardzo wielu obywateli nie ma dostępu do podstawowej pomocy, umożliwiającej rozwiązanie pojawiających się w ich życiu problemów prawnych, ponieważ nie stać ich na odpłatną pomoc. Zaangażowanie urzędników, organizacji, pozarządowych, adwokatów, radców prawnych w propagowanie idei i upowszechnianie informacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej jest kluczowe dla możliwość wyjścia z trudnej sytuacji. Nierzadko, bowiem, to właśnie brak informacji o możliwościach skorzystania z fachowego wsparcia przyczynia się do podejmowania błędnych decyzji i pogorszenia sytuacji danej osoby. Dlatego prawidłowe działanie systemu pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zależy przede wszystkim od zaangażowania i dobrej woli włodarzy gmin i powiatów. Bardzo ważne jest informowanie wszystkich mieszkańców o możliwości korzystania z pomocy oferowanej przez państwo.

Akty wykonawcze:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej z dnia 15 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2186) – tekst jednolity z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 318)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r. z dnia 5 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1755)

778 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Urodzinowym tortem i wspólnym odśpiewaniem „Sto lat” zainaugurowano obchody 100-lecia miasta Wołomina!

W miniony poniedziałek, 4 lutego na ulicach Wołomina można było spotkać postacie rodem z początków XX wieku. Zaczepiały przechodniów i…...

Zamknij