ggg ggg

Podziękowania za ofiarną służbę i współpracę (17.08.2012)

Z okazji Święta Wojska Polskiego 14 sierpnia w Wojskowej Komendzie Uzupełnień spotkało się grono żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów, pracowników WKU oraz osób czynnie wspierających Wojskową Komendę Uzupełnień w Wyszkowie.

Uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego odbyły się w przeddzień obchodów 92. rocznicy Bitwy Warszawskiej, ale jak stwierdził witając zebranych komendant WKU ppłk Leszek Wieczorek: „ Święto Wojska Polskiego to nie tylko święto żołnierzy, ale dzień, który należy do wszystkich Polaków, data skłaniająca do zadumy, refleksji nad historia, tradycjami i wartościami, które określają nas, jako Naród. W tym dniu musimy pamiętać o wielkim poświęceniu i odwadze uczestników Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To te standardy wyznaczyły drogę dla naszych sił Zbrojnych, które osiągamy dziś. Administracja wojskowa czynnie uczestniczy od początku w transformacji Sił Zbrojnych – szczególnie od obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej po wdrożenie w życie zawodowej służby”.  Podziękował żołnierzom i pracownikom komendy za codzienna, „mrówczą” administracyjna pracę, a zaproszonym gościom – „…władzom samorządowym, instytucjom cywilnym, związkom kombatanckim, środowiskom oświatowym, żołnierzom rezerwy, lokalnym mediom za wsparcie inicjatyw WKU w kreowaniu pozytywnego wizerunku wojska, w akcjach promujących wojsko w lokalnym środowisku, „kwalifikacji wojskowej”, czy też uroczystościach o charakterze patriotycznym”. Uroczysty charakter spotkaniu nadawały sztandary WKU i XIII Pułku Piechoty oraz obecność starosty powiatu wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego, wicestarosty powiatu pułtuskiego Andrzeja Doleckiego, burmistrza Wyszkowa Grzegorza Nowosielskiego. Obecni byli również dyrektorzy Wydziału Zarządzania Kryzysowego: Robert Dynak z Pułtuska i Marek Jastrzębski z Ostrowi Mazowieckiej. W tym dniu zostali wyróżnienie przez komendanta Leszka Wieczorka pamiątkowymi odznakami. Taką samą odznaką i podziękowaniami zostali uhonorowani: 

– Janina CZERWIŃSKA – redaktor Naczelna Kuriera W – Wyszkowskiego…;
– Julian BIELAWSKI- komandora Bractwa Ligii Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie;- Kazimierz KARPIŃSKI – sekretarza zarządu Sekcji 13-go pułku piechoty w Pułtusku;
– Mirosław BORUC – prezesa Związku Żołnierzy WP koło w Wyszkowie;
– Józef CZERWIŃSKI – prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Oddział w Wyszkowie;
– Marian POGŁÓD – prezesa Związku Inwalidów Wojennych Oddział w Wyszkowie;
W obecności gości wręczone zostały mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz odznaczenia resortowe. Starszy kapral podchorąży rezerwy Marcin Adam Michalski otrzymał stopień podporucznika, kapitan w stanie spoczynku Zbigniew Sitek został mianowany na stopień majora. Decyzją Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka nadano Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”: Danucie Góral, Annie Kąkolewskiej, Januszowi Sępkowskiemu. W uznaniu zasług za wykonanie zadań edukacyjno-wychowawczych na rzecz obronności państwa na stopień sierżanta zostali mianowani: plut. rez. Józef Chaciński, plut. rez. Kazimierz Skoczeń, kpr. rez. Andrzej Dolecki. Prawo do noszenia Odznaki Pamiątkowej Wojskowej komendy Uzupełnień w Wyszkowie za szczególne zasługi dla WKU nadano: kpt. Piotrowi Staniszewskiemu, kpt. Mirosławowi Jędruszczak, Bogdanowi Pągowskiemu, Robertowi Dynak, Annie Góral, Annie Kąkol, Ireneuszowi Piotrowskiemu. Szczególnie, bo dwukrotnie został uhonorowany mjr Marcin Sabadyn. Otrzymał medal „30-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, który wręczył prezes ZŻ WP ppłk rez. Mirosław Boruc oraz medal NIKE prezesa Związku Inwalidów Wojennych PR, a wręczył prezes oddziału w Wyszkowie Marian Pogłód.  Kilka słów gratulacji oraz podziękowań wygłosili goście: starosta Bogdan Pągowski, wicestarosta Andrzej Dolecki oraz komandor Julian Bielawski. Starostowie wręczyli gospodarzowi komendantowi Leszkowi Wieczorkowi publikacje książkowe: „Ziemia cudu nad Wisłą” oraz album o XIII Pułku Piechoty. W imieniu starosty powiatu ostrowskiego Zbigniewa Kamińskiego gratulację złożył dyrektor Marek Jastrzębski. Wręczył komendantowi wyszkowskiego WKU pamiątkową paterę z wygrawerowanym okolicznościowym napisem. Po zakończeniu części oficjalnej zebranych zaproszono na słodki poczęstunek.      /J.Cz./

Galeria zdjęć

2 431 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Święto Miodu i Chleba (17.08.2012)

Swoje wyroby na rynku w Kamieńczyku promowali pszczelarze i piekarze z naszego regionu. Można było kosztować i kupować.  12 sierpnia...

Zamknij