ggg

Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego „JAN PAWEŁ II –
GŁOSICIEL POKOJU”

Gminny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II – Głosiciel Pokoju” adresowany był do wszystkich dzieci, uczęszczających do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Radzymin.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie ks. prał. Stanisław Popis oraz Proboszcz Sanktuarium Św. Jana Pawła II na polach Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie ks. Krzysztof Ziółkowski.
Celem konkursu było: Przybliżenie sylwetki największego w dziejach naszego narodu Polaka; Ukazanie młodemu pokoleniu wartości związanych z życiem i nauczaniem Świętego Jana Pawła II oraz wizytą Ojca Świętego w Radzyminie; Kształtowanie postawy szacunku, empatii i życzliwości wobec innych; Uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów – wprowadzenie do edukacji mającej na celu propagowanie idei pokoju na świecie; Zachęcanie do pogłębienia wiedzy o życiu papieża; Rozwijanie umiejętności plastycznych; Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.
Zamiarem organizatorów było przybliżenie sylwetki jednego z największych Polaków w dziejach naszego narodu, uczenie pokojowego rozwiązywania konfliktów – wprowadzenie do edukacji mającej na celu propagowanie idei pokoju na świecie oraz czynienia dobra. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej dotyczącej Jana Pawła II.
Do organizatorów konkursu wpłynęły 83 prace z 11 placówek przedszkolnych z terenu Gminy Radzymin.
Wszystkie prace były wykonane zgodnie z tematyką konkursu, wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy zasłużyli na wielkie uznanie i pochwałę. Konkurs rozstrzygnięty został w dwóch kategoriach wiekowych w
dn. 20 X 2023 r.
Podsumowanie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Jan Paweł II – Głosiciel Pokoju” odbyło się podczas uroczystej gali, która odbyła się w dn. 27 X 2023 r. w Przedszkolu nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie. Ceremonię wręczenia dyplomów oraz upominków wszystkim uczestnikom poprzedził wzruszający występ dzieci z grupy „Misie”.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane przez: Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego; Księdza Prałata Stanisława Popisa – Dziekana Dekanatu Radzymińskiego; Księdza Krzysztofa Ziółkowskiego – Proboszcza i Kustosza Sanktuarium Św. Jana Pawła II; Księdza Prałata dr hab. Zdzisława Struzika – Dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Panią Elżbietę Salwocką i Radę Rodziców Przedszkola nr 2 im. Czerwonego Kapturka w Radzyminie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie oraz za udział w naszym konkursie!

/ks. mgr Łukasz Sikorski,
mgr Bożena Matera,
mgr Magdalena Białkowska/

183 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiat Legionowski świętuje jubileusz 25-lecia istnienia

Dla uczczenia jubileuszu 25-lecia istnienia Powiatu Legionowskiego, w czwartkowe przedpołudnie, 16 listopada w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Wolskiego...

Zamknij