ggg ggg ggg

Powiat Legionowski świętuje jubileusz 25-lecia istnienia

Dla uczczenia jubileuszu 25-lecia istnienia Powiatu Legionowskiego, w czwartkowe przedpołudnie, 16 listopada w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. Wolskiego w Serocku, odbyła się uroczysta 57. Sesja Rady Powiatu, podczas której nadano tytuły „Honorowego Obywatela Powiatu Legionowskiego” oraz wręczono okolicznościowe wyróżnienia.

Powiat Legionowski istnieje już 25 lat. Historyczna, pierwsza sesja Rady Powiatu w Legionowie odbyła się
5 listopada 1998 roku.
Niemal równo ćwierć wieku później, 16 listopada 2023 r. odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Legionowskiego kadencji 2018-2023, która stała się okazją do wspomnień, podziękowań, przedstawienia tła historycznego reformy administracyjnej z 1998 r. i genezy powstania Powiatu, a także zaprezentowania filmu promocyjnego.
Do udziału w uroczystych obradach zaproszenie przyjęło blisko 150 gości, a wśród nich: byli Starostowie, Członkowie Zarządu i Radni wszystkich kadencji oraz przedstawicieli władz, służb, instytucji, którzy 25 lat temu zjednoczyli się w wysiłkach i podjęli trud kontynuowania rozpoczętych na początku lat 90. XX w. reform samorządowych. (Wśród zgromadzonych nie zabrakło osób, które były orędownikami i przyczyniły się do powstania powiatu, tj. m.in. p. Andrzej Kicman – Prezydent Legionowa w latach 1990 – 2002).
Przybyłych gości serdecznie powitali: Starosta Legionowski Sylwester Sokolnicki oraz Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego Leszek Smuniewski.
Obchody zainaugurowano podjęciem okolicznościowej Uchwały w sprawie uczczenia 25. rocznicy powstania Powiatu Legionowskiego. Jak podkreślono w treści jej uzasadnienia:
„Utworzenie jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego, obok samorządu gminnego i samorządu województwa, oznaczało uznanie całości samorządu terytorialnego za kluczowy element zdecentralizowanej struktury odradzającego się demokratycznego państwa. Powiat stał się jednostką podziału terytorialnego kraju, elementem systemu władzy publicznej, będąc jednocześnie lokalną wspólnotą samorządową realizującą zadania o charakterze ponadgminnym. Powstanie Powiatu Legionowskiego wpisuje się więc w silny i ugruntowany w historii i tradycji narodowej ruch oddolny polskiego społeczeństwa w kierunku samostanowienia i niezależności”.
Szczególnie doniosłym momentem obrad stała się ceremonia nadania tytułu „Honorowy Obywatel Powiatu Legionowskiego”. Zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowani zostali: Ksiądz Prałat Lucjan Szcześniak – wieloletni proboszcz parafii p.w. Świętego Jana Kantego w Legionowie oraz Pan Wojciech Jeute – Honorowy Prezes legionowskiego Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów”, od lat budujący na naszym terenie etos Armii Krajowej i czynnie wspierający działalność Koła nr 1 ŚZŻAK w Legionowie.
Szczególne podziękowania skierowano w stronę radnych Rady Powiatu w Legionowie z najdłuższym stażem. Należą do nich: Mirosław Kado (pięć kadencji), Zenon Durka, Stanisław Kraszewski, Marek Mazur, Szymon Rosiak, Jacek Szczepański – po cztery kadencje.
Wyróżnienia i podziękowania otrzymali także pracownicy Starostwa Powiatowego w Legionowie, którzy w urzędzie pracują nieprzerwanie od samego początku: Paweł Augustyn, Monika Marć, Marzanna Sikorska, Agnieszka Sołtys-Czech, Anna Podgórska i Monika Wlazło.
Gratulując osobom uhonorowanym i wyróżnionym dodajmy, iż wszyscy goście i uczestnicy obrad otrzymali pamiątkowe medale, wybite dla uczczenia 25-lecia Powiatu Legionowskiego.
W dalszej części obrad odbyła się interesująca prelekcja pt. „Reforma administracyjna i powstanie Powiatu Legionowskiego”, którą wygłosiła dr hab. Jolanta Załęczny. W swoim wystąpieniu, Pani doktor nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej położyła szczególny nacisk na proces tworzenia Powiatu Legionowskiego.
Następnie zaprezentowano film promocyjny, który powstał z okazji jubileuszu 25-lecia Powiatu Legionowskiego.
(Produkcja, będąca w dużej mierze sentymentalną podróżą w przeszłość, zawiera wiele ciekawych, archiwalnych kadrów oraz wspomnień osób związanych z powiatem).
Uroczyste spotkanie zakończył recital „Piosenka dobra na wszystko” w wykonaniu popularnej aktorki i wokalistki
Olgi Bończyk.
Licznie przybyli goście złożyli na ręce Starosty Sylwestra Sokolnickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Smuniewskiego pamiątkowe upominki, listy gratulacyjne oraz moc serdecznych życzeń z okazji 25. urodzin Powiatu Legionowskiego, (do których przyłącza się także zespół redakcyjny „Kuriera W”).

/opr. KW; źródło: Powiat Legionowski/

362 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Jesteśmy tu, gdzie nasze serca i nasze dziedzictwo”

Towarzystwo Przyjaciół Radzymina obchodzi w tym roku 35-lecie służby swojemu miastu. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w sobotę, 18 listopada,...

Zamknij